Arnican Crème 35g

Geneesmiddel op basis van arnica in de vorm van een crème. Helpt bij ontstekingen, als pijnstillend middel bij verstuikingen en op bloeduitstortingen of zwellingen bij letselstengevolge van een ongeval.

Arnican crème is een wondhelende crème op basis van Arnica of valkruid en wordt lokaal gebruikt tegen
ontstekingen, als pijnstillend middel bij verstuikingen en op bloeduitstortingen of zwellingen bij letsels
tengevolge van een ongeval. Elke ernstige aandoening moet worden uitgesloten.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Langdurige aanwending op wonden of zweren op het onderbeen kan een ontsteking van de huid met
zwellen van de weefsels en vorming van blaren veroorzaken.
Bij een langdurige aanwending kan eczeem optreden.
In dit geval moet de behandeling stopgezet worden en een arts geraadpleegd worden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Arnican?
- De werkzame stof in Arnican is Arnicatinctuur (Arnica montana L. bloemknop, ethanol 60-70% v/v,
1:10) 25,00 g.
- De andere stoffen in Arnican zijn: sedefos 75 - triglyceride - cetostearylalcohol - dimethicone -
oxynex 2004 - sorbitol - natriumhydroxide - gezuiverd water ad 100 g.

Hoe ziet Arnican eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Crème voor lokale aanwending; tubes van 35 g en 100 g.
Wanneer mag u Arnican niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Arnican?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Arnican is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik.
- Niet inslikken.
- Vermijd contact met de ogen.
- De handen zorgvuldig wassen na gebruik van Arnican.
- Arnican niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
- Arnican niet gebruiken op gekwetste of niet intacte huid.

Kinderen

Arnican mag gebruikt worden bij kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Arnican nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er zijn weinig gegevens gekend over het gebruik van Arnican tijdens de zwangerschap en bij
borstvoeding. In deze gevallen moeten de voordelen van het gebruik afgewogen worden tegen de
eventuele risico's.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Arnican bevat Oxynex 2004 (butylhydroxytolueen (E321). Dit kan plaatselijke huidreacties
veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.
Arnican bevat cetostearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv.
contactdermatitis).
Merk Arnican
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Arnica
Aangewezen bij Blauwe plekken, Kneuzing
Geeft warmte? not available

Arnican is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.