Voltapatch Patches 5 stuks

Geneesmiddel op basis van diclofenac in de vorm van patsches voor de behandeling van spierpijn en ontsteking.

€ 14,95 -10%
13,46
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

Voltapatch Tissugel is een ontstekingsremmend middel voor lokale toepassing.
Voltapatch Tissugel wordt gebruikt voor de lokale behandeling van de symptomen
van:

Volwassenen en adolescenten van 16 jaar en ouder:
- ontsteking ten gevolge van een letsel (trauma) aan de pezen,
gewrichtsbanden, spieren en gewrichten;
- gelokaliseerde vormen van ontsteking, zoals ontsteking van de omhulsels van
de pezen (membranen), de slijmbeurzen (structuren rond bepaalde pezen en
gewrichten) of in geval van het schouder-handsyndroom (ontsteking van de
structuren rondom het gewricht van de schouder, de pols en de hand. Deze
kan gepaard kan gaan met verstijving); ontsteking rond de gewrichten.

Enkel volwassenen (18 jaar en ouder):

- gelokaliseerde vormen van ontsteking, zoals opstoten van ontsteking bij
gewrichtsslijtage (artrose).
Zoals elk geneesmiddel kan Voltapatch Tissugel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Huidaandoeningen worden vaak gemeld.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak (tussen een op de 10 en een op de 100 personen): Jeuk.
Soms (tussen een op de 10 en een op de 100 personen): Roodheid, allergische
huidontsteking, kleine onderhuidse bloedingen (petechiae).
Zelden (tussen een op de 1000 en een op de 10.000 personen): Rode en droge
huid.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
- Soms (tussen een op de 10 en een op de 100 personen): Uitslag, reactie op de
plaats van toediening, warmtegevoel.
- Zelden (tussen een op de 1000 en een op de 10.000 personen): Vochtophoping op
de plaats van toediening (oedeem).

De bijwerkingen kunnen verminderd worden door Voltapatch Tissugel te gebruiken in
de zo laag mogelijke dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.

Het gebruik van lokale ontstekingswerende geneesmiddelen kan in geïsoleerde
gevallen aanleiding geven tot algemene huiduitslag, algemene allergische reacties
(angioedeem, reacties van het anafylactische type) en lichtovergevoeligheid.

Bij langdurig gebruik of wanneer Voltapatch Tissugel over grote huidoppervlakten
wordt aangewend of wanneer meerdere geïmpregneerde verbandgazen worden
aangebracht, kunnen de algemene bijwerkingen van diclofenac (de werkzame stof)
zoals maag- en nierstoornissen niet uitgesloten worden.

Onderstaand een overzicht van de bijwerkingen die werden waargenomen na het op
de markt brengen van Voltapatch Tissugel:

Huid- en onderhuidaandoeningen:
- Blaren op de toedieningsplaats;
- Huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis)
- Roodheid van de huid met of zonder blaarvorming;
- Jeuk;
- Uitslag;
- Reacties op de toedieningsplaats.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
* De werkzame stof in dit middel is: diclofenac epolamine. Elk
geïmpregneerd verbandgaas bevat diclofenac epolamine, overeenkomend
met 139 mg natrium diclofenac (1% w/w).
* De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine, povidon (K90), vloeibare
D-sorbitol, kaolien, titaniumdioxide, propyleenglycol,
methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216),
dinatriumedetaat, wijnsteenzuur, natriumcarboxymethylcellulose,
natriumcarboxyvinylpolymeer, dihydroxyaluminium-aminoacetaat, 1,3-
butyleenglycol, polysorbaat 80, parfum Dalin Ph, gezuiverd water.

Hoe ziet Voltapatch Tissugel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Voltapatch Tissugel is geïmpregneerd verbandgaas.
Het is verkrijgbaar in dozen van 5 en 10 geïmpregneerde verbandgazen.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
* U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
* Als u allergisch bent voor acetylsalicylzuur (aspirine) of een andere onstekingsremmer;
* Als u vroeger een astma-aanval, huiduitslag gepaard gaande met hevige jeuk
en bultjes (netelroos) of een plotse ontsteking van het neusslijmvlies heeft
gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine), indometacine (pijn-en
ontstekingsremmer), naproxen (pijnstiller) of een andere niet-steroïdale
ontstekingsremmer (NSAID). Er kan tussen Voltaren Tissugel en deze
geneesmiddelen een allergische reactie optreden indien deze middelen lijken
op stoffen waarvoor reeds een overgevoeligheid voor bestaat (kruisallergie).
* Gedurende lange tijd, in het bijzonder indien meerdere geïmpregneerde verbandgazen gelijktijdig worden gebruikt;
* Indien u een maag- of darmzweer heeft;
* Op een gekwetste huid (vb. vochtige wonden, eczeem, ontstoken wonden, brandwonden);
* Vanaf het begin van de 6de maand van uw zwangerschap (zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).
* Als u jonger bent dan 16 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
* Voltapatch Tissugel mag niet in contact komen met de ogen of slijmvliezen;
* Voltapatch Tissugel niet gebruiken onder een afsluitend verband;
* Indien er zich huiduitslag voordoet na aanbrengen van het geïmpregneerd verbandgaas, verwijder deze dan onmiddellijk en stop met de behandeling;
* Gebruik Voltapatch Tissugel niet samen met andere vormen van diclofenac
(pijnstiller) of andere ontstekingsremmers (uitwendig of langs de mond gebruikt);
* Indien u lijdt aan een nier-, lever- of hartziekte, of als u een voorgeschiedenis hebt van maagdarmzweren, onstekingsachtige (inflammatoire) darmziekte of vatbaarheid voor bloeden;
* Indien u bejaard bent, aangezien u gevoeliger bent voor het optreden van bijwerkingen;
* Bij blootstelling aan de zon of zonnebank; aangezien lichtovergevoeligheid niet uitgesloten kan worden;
* Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’ te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Voltapatch Tissugel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor
geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Tot heden zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen beschreven bij
behandeling met Voltapatch Tissugel .

Voltapatch Tissugel niet gelijktijdig met een ander lokaal ontstekingsremmend middel
gebruiken. Er bestaat geen betekenisvolle wisselwerking bij gelijktijdig gebruik van
pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking
(NSAID) toegediend op de gebruikelijke manier.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap:
Het gebruik van Voltapatch Tissugel dient vermeden te worden tijdens de eerste 5
maanden van de zwangerschap en het is tegenaangewezen vanaf de zesde maand
van de zwangerschap.
Borstvoeding:
Het gebruik van Voltapatch Tissugel dient vermeden te worden tijdens de
borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De kans is heel klein dat Voltapatch Tissugel enige invloed zou hebben op de
rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Voltapatch Tissugel bevat propyleenglycol; dit kan huidirritatie veroorzaken.
Voltapatch Tissugel bevat bepaalde bewaarmiddelen (methyl- en
propylparahydroxybenzoaat, E218 en E216). Deze kunnen (mogelijks vertraagde)
allergische reacties veroorzaken.
Merk Voltapatch
Aflevervorm Patches
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Diclofenac
Aangewezen bij Gewrichtspijn, Ontsteking, Spierpijn
Geeft warmte? not available
Generisch middel? not available

Voltapatch is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.