085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Acetylcysteïne EG 600mg Bruistabletten 60 stuks

Bruistabletten 60 stuks
13,06
Op voorraad
13,06
Geneesmiddel op basis van acetylcysteïne in de vorm van bruistabletten met citroensmaak. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Acetylcysteïne EG is een geneesmiddel voor het vloeibaar maken van slijmen(lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd).· Acetylcysteïne EG wordt gebruikt bij:A. Chronische bronchitisOm het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.B. MucoviscidoseIn gevallen van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar groteresoepelheid een behandeling met aërosol aanvullen.C. Acute aandoeningen van de luchtwegenHet vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij infecties van deademhalingswegen worden gevormd

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne EG bijwerkingen veroorzaken, hoewel nietiedereen deze bijwerkingen krijgt.Acetylcysteïne EG wordt in het algemeen goed verdragen. In zeldzame gevallen kan menvolgende bijwerkingen vaststellen.Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas, mediastinumIn zeldzame gevallen werden overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen envernauwing van de luchtwegen vastgesteld.Aandoeningen van het maagdarmstelselBraken en misselijkheid.Aandoeningen van de huidHuiduitslag en netelroos.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

· Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne, overeenkomend met respectievelijk 600 mg per bruistablet.· De andere bestanddelen zijn Anhydrisch citroenzuur - Natriumwaterstofcarbonaat - Aspartaam - Citroen aroma - dunvloeibare paraffine

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Acetylcysteïne EG niet· indien u een gekende overgevoeligheid heeft voor acetylcysteïne of voor een ander bestanddeel van het product.Wees extra voorzichtig met Acetylcysteïne EG· als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, danmoeten de luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie)vrij worden gehouden.· indien u een hartzwakte en hoge bloeddruk heeft moet rekening gehoudenworden met de aanvoer van natrium door het aanwezige natriumbicarbonaat in de bruistabletten.· als u lijdt aan suikerziekte dan moet er rekening worden gehouden met het feitdat Acetylcysteïne EG zakjes met 200 mg 2,8 g en met 600 mg 2,6 g saccharose (eensuiker) bevatten. De capsules Acetylcysteïne EG 200 mg en de bruistablettenAcetylcysteïne EG 600 mg bevatten geen saccharose. · indien u fenylketonurie heeft mogen Acetylcysteïne EG 600 mg, bruistablettenniet worden gebruikt omdat deze aspartaam bevatten als zoetstof.· indien u een maagzweer heeft. Patiënten met een maagzweer moetenacetylcysteïne met de nodige omzichtigheid gebruiken, in het bijzondere wanneer ooknog andere medicamenten met een gekend irriterend effect op het maagslijmvliesworden ingenomen. De ervaring met Acetylcysteïne EG wijst totnogtoe echter niet opeen verhoogd risico op irritatie van het maagslijmvlies aan een dosering van 600 mg/dag.Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of datin het verleden is geweest.Gebruik met andere geneesmiddelenVertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeftgebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud-, en ijzerzoutenen met calciumzouten. Het is daarom beter de inname van acetylcysteïne en van dezemetaalzouten te spreiden of ze langs verschillende wegen in te nemen.De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof diebacteriën vernietigt) stelt geen problemen, behalve voor antibiotica die behoren tot degroep van de cefalosporinen. In dit laatste geval moet Acetylcysteïne EG en hetantibioticum afzonderlijk (vb. 2 uur verschil) ingenomen worden.Zwangerschap en borstvoedingVraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, isvoorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteïne EG tijdens de zwangerschap. Bijgebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik vanAcetylcysteïne EG tijdens de lactatieperiode.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar, Voor volwassenen
Keyword Bronchitis, Slijmoplossend, Vastzittende hoest
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Acetylcysteïne EG 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Acetylcysteïne EG 600mg

Si vos symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas au bout de 4 à 5 jours d'utilisation d'acétlyscisteine, vous devez consulter un médecin.

Le mucus est indispensable pour protéger les bronches : c’est le premier « barrage » contre les irritants et les agents infectieux, qui pénètrent continuellement dans nos poumons lors des inspirations (à raison de 500 L d’air inspirés par heure, on comprend que les « impuretés » sont nombreuses !). Il est sécrété par deux types de cellules : l’épithélium (cellules de surface) et les glandes séro-muqueuses.  Cependant, en présence d’une infection ou d’une inflammation, la sécrétion de mucus peut augmenter. Celui-ci peut aussi devenir plus visqueux et encombrer les bronches, gênant la respiration et provoquant une toux. La toux peut mener à l’expectoration de mucus. Le mucus expectoré est composé des sécrétions bronchiques, mais aussi de sécrétions provenant du nez, de la bouche et du pharynx. Il contient des débris cellulaires et des micro-organismes, qui peuvent modifier son aspect et sa couleur.  Voici quelques causes d’hypersécrétion bronchique:  la bronchite les surinfections bronchiques (complications de grippe, de rhume), l’asthme (sécrétion bronchique exagérée), l’œdème pulmonaire, le tabagisme, la maladie pulmonaire obstructive chronique ou bronchopneumopathie chronique obstructive le contact avec des contaminants aériens (poussières, farines, produits chimiques, etc.) la mucoviscidose (fibrose kystique), qui est une maladie génétique, la fibrose pulmonaire idiopathique, la tuberculose.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.