Acetylcysteine EG 600mg Zakjes 10 stuks

Zakjes 10 stuks
6,02
Op voorraad
6,02
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van instant poederzakjes. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Acetylcysteïne EG is een geneesmiddel voor het vloeibaar maken van slijmen
(lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd).

· Acetylcysteïne EG wordt gebruikt bij:
A. Chronische bronchitis
Om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.
B. Mucoviscidose
In gevallen van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere
soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen.
C. Acute aandoeningen van de luchtwegen
Het vloeibaar maken van etterige en taaie slijmen die bij infecties van de
ademhalingswegen worden gevormd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne EG bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Acetylcysteïne EG wordt in het algemeen goed verdragen. In zeldzame gevallen kan men
volgende bijwerkingen vaststellen.

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel, de borstkas, mediastinum
In zeldzame gevallen werden overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen en
vernauwing van de luchtwegen vastgesteld.

Aandoeningen van het maagdarmstelsel
Braken en misselijkheid.

Aandoeningen van de huid
Huiduitslag en netelroos.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Acetylcysteïne EG
Acetylcysteïne EG 200 mg, capsules
· Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne, overeenkomend met respectievelijk 200 mg per capsule.
· De andere bestanddelen zijn
Lactose - Mono-, di- en triglyceriden van vetzuren -– Titanium dioxide - gelatine.

Acetylcsyteïne EG 200 mg, zakjes
· Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne, overeenkomend met respectievelijk 200 mg per zakje.
· De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
Natriumsaccharine - oranjeschilolie getederpineerd - saccharine S1 - saccharine G0

Acetylcysteïne EG 600 mg, zakjes

· Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne, overeenkomend met respectievelijk 600 mg per zakje.
· De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
Natriumsaccharine - oranjeschilolie getederpineerd - saccharine S1 - saccharine G0

Acetylcysteïne EG 600 mg, bruistabletten
· Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne, overeenkomend met respectievelijk 600 mg
per bruistablet.
· De andere bestanddelen zijn
Anhydrisch citroenzuur - Natriumwaterstofcarbonaat - Aspartaam - Citroen aroma -
dunvloeibare paraffine


Hoe ziet Acetylcysteïne EG eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Acetylcysteïne EG 200 mg, capsules:
Doos met 30 capsules / unit dose.

Acetylcysteïne EG 200 mg, zakjes:
Homogeen wit poeder met typische sinaasappelsmaak.
Doos met 30 zakjes van 3 g / unit dose.

Acetylcysteïne EG 600 mg, zakjes:
Homogeen wit poeder met typische sinaasappelsmaak.
Doos met 10 – 14 – 30 of 60 zakjes van 3 g / unit dose.

Acetylcysteïne EG 600 mg, bruistabletten:
.Tablettencontainer (aluminium) met 10 – 30 of 60 bruistabletten.
Tablettencontainer(polypropyleen) met 10 – 30 of 60 bruistabletten
Doos met 10 – 30 of 60 bruistabletten in blisterverpakking / unit dose.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Acetylcysteïne EG niet
· indien u een gekende overgevoeligheid heeft voor acetylcysteïne of voor een ander bestanddeel van het product.

Wees extra voorzichtig met Acetylcysteïne EG
· als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, dan
moeten de luchtwegen door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie)
vrij worden gehouden.
· indien u een hartzwakte en hoge bloeddruk heeft moet rekening gehouden
worden met de aanvoer van natrium door het aanwezige natriumbicarbonaat in de bruistabletten.
· als u lijdt aan suikerziekte dan moet er rekening worden gehouden met het feit
dat Acetylcysteïne EG zakjes met 200 mg 2,8 g en met 600 mg 2,6 g saccharose (een
suiker) bevatten. De capsules Acetylcysteïne EG 200 mg en de bruistabletten
Acetylcysteïne EG 600 mg bevatten geen saccharose.
· indien u fenylketonurie heeft mogen Acetylcysteïne EG 600 mg, bruistabletten
niet worden gebruikt omdat deze aspartaam bevatten als zoetstof.
· indien u een maagzweer heeft. Patiënten met een maagzweer moeten
acetylcysteïne met de nodige omzichtigheid gebruiken, in het bijzondere wanneer ook
nog andere medicamenten met een gekend irriterend effect op het maagslijmvlies
worden ingenomen. De ervaring met Acetylcysteïne EG wijst totnogtoe echter niet op
een verhoogd risico op irritatie van het maagslijmvlies aan een dosering van 600 mg/dag.
Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud-, en ijzerzouten
en met calciumzouten. Het is daarom beter de inname van acetylcysteïne en van deze
metaalzouten te spreiden of ze langs verschillende wegen in te nemen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die
bacteriën vernietigt) stelt geen problemen, behalve voor antibiotica die behoren tot de
groep van de cefalosporinen. In dit laatste geval moet Acetylcysteïne EG en het
antibioticum afzonderlijk (vb. 2 uur verschil) ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is
voorzichtigheid geboden bij gebruik van Acetylcysteïne EG tijdens de zwangerschap. Bij
gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van
Acetylcysteïne EG tijdens de lactatieperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteïne EG
Niet van toepassing

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Bronchitis, Slijmoplossend, Vastzittende hoest
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Acetylcysteine EG 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.