9,2 / 10
 • maya uit almere schreef:
  Snel en keurig geleverd
  Artikelen goed te vinden. Aanwijzingen op site goed te volgen.
 • Dorothea uit Diemen schreef:
  Snel geleverd goede prijs
  Zie boven
 • Runner uit Tiel schreef:
  Geleverd wat ik gevraagd heb.
  Ik kon nergens de tandpasta van ELMEX intensive cleaning meer kopen behalve bij Viata. Ik heb ontvangen wat ik besteld heb, top.

Acetylcysteine Sandoz 200mg Zakjes 30 stuks

Slijmoplossend geneesmiddel voor een vastzittende hoest met slijmen, in de vorm van instant poederzakjes. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.

 • Gratis levering vanaf 39 euro via Pickup afhaalpunten
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
· Geneesmiddel (op basis van acetylcysteïne) dat de slijmen vloeibaar maakt (oefent een
vloeibaar makende werking uit op het slijm dat zich vormt bij aandoeningen van de
luchtwegen) en dat wordt gebruikt bij een intoxicatie met paracetamol.

· Dit geneesmiddel is geïndiceerd:
A. bij chronische bronchitis om het risico op en de ernst van exacerbaties te
verminderen.
B. Acetylcysteine Sandoz kan worden gebruikt om dik, etterig slijm dat zich vormt bij
luchtweginfecties, vloeibaar te maken.
C. De behandeling van paracetamolintoxicatie.
Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In zeldzame gevallen worden hypersecretie van bronchiaal slijm (bronchorroe) en een
vernauwing van de luchtwegen waargenomen.

Braken, misselijkheid, huiduitslag, duizeligheid, hartkloppingen en netelroos kunnen worden
gezien. Die effecten worden hoofdzakelijk waargenomen bij gebruik van hoge doses (direct
geïnjecteerd in een ader en gebruikt als tegengif na inname van een te hoge hoeveelheid
paracetamol).

Waneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijweking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld en als u die ernstig vindt, raadpleeg dan uw arts of apotheker
Wat bevat Acetylcysteine Sandoz 200 mg granulaat
Het werkzame bestanddeel is: N-acetylcysteïne.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: saccharose, ascorbinezuur, saccharine,
sinaasappelaroma

Hoe ziet Acetylcysteine Sandoz 200 mg granulaat eruit en wat is de inhoud van de
verpakking

Dit geneesmiddel wordt gepresenteerd in de vorm van granulaten in zakjes van 200 mg Nacetylcysteïne.
Het geneesmiddel is verpakt in dozen met 30 zakjes voor oraal gebruik.
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker
Neem Acetylcysteine Sandoz niet in
Als u allergisch bent voor acetylcysteïne of een van de andere bestanddelen van Acetylcysteine
Sandoz.

Wees extra voorzichtig met Acetylcysteïne Sandoz
· Voorzichtigheid is geboden bij astmapatiënten omdat acetylcysteïne toegediend in de vorm
van een aerosol een vernauwing van de luchtwegen kan veroorzaken.
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Acetylcysteine Sandoz zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Als de patiënt het moeilijk heeft om het slijm van de luchtwegen op te hoesten, moeten de
luchtwegen worden vrij gehouden door posturale drainage of indien nodig door aspiratie.
· Bij diabetespatiënten moet rekening worden gehouden met het feit dat Acetylcysteine Sandoz
granulaat saccharose (een suiker) bevat. Acetylcysteine Sandoz 600 mg bruistabletten bevat
geen saccharose.
· In geval van een paracetamolintoxicatie moet in de eerste plaats Acetylcysteine Sandoz
granulaat worden gebruikt. Als geen granulaten voorhanden zijn, kunnen Acetylcysteine
Sandoz bruistabletten worden gebruikt, maar er moet rekening worden gehouden met het feit
dat die tabletten zout bevatten. Als de patiënt nier- of hartinsufficiëntie heeft, mag
Acetylcysteïne Sandoz granulaat alleen worden gebruikt bij de behandeling van een
paracetamolintoxicatie. Het is zeer belangrijk om de vereiste hoeveelheid in voldoende water
op te lossen, minstens 10 ml per zakje granulaten of een tablet en hoogstens 300 ml per zakje.
· Als u nog andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Gebruik van
Acetylcysteïne Sandoz met andere geneesmiddelen” lezen.
Gelieve uw arts te raadplegen als een van de bovenvermelde waarschuwingen op u van
toepassing is of ooit geweest is.

Gebruik van Acetylcysteine Sandoz met andere geneesmiddelen
Acetylcysteïne kan interfereren met zouten van zware metalen zoals goud, calcium en ijzer.
Daarom is het beter om de inname van acetylcysteïne te scheiden van die van zouten van metalen
of ze toe te dienen langs verschillende wegen.
Gelijktijdige inname van acetylcysteïne door de mond en een antibioticum (geneesmiddel dat
bacteriën vernietigt) stelt geen enkel probleem behalve met antibiotica van de groep van de
cefalosporines. In dat laatste geval moeten acetylcysteïne en het antibioticum apart worden
ingenomen (bv. met 2 uur tussentijd).
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Acetylcysteine Sandoz met voedsel en drank

Geen gegevens geleverd.

Zwangerschap

Hoewel tot nog toe geen enkele bijwerking werd beschreven tijdens de zwangerschap, is
voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Bij gebrek aan gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van acetylcysteïne tijdens de
periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen gegevens geleverd.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Acetylcysteine Sandoz

Dit geneesmiddel bevat saccharose. Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt
verdragen, moet u contact opnemen met uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te nemen.
Merk Sandoz
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Acetylcysteine Sandoz 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • maya uit almere schreef:
  Snel en keurig geleverd
  Artikelen goed te vinden. Aanwijzingen op site goed te volgen.
 • Dorothea uit Diemen schreef:
  Snel geleverd goede prijs
  Zie boven
 • Runner uit Tiel schreef:
  Geleverd wat ik gevraagd heb.
  Ik kon nergens de tandpasta van ELMEX intensive cleaning meer kopen behalve bij Viata. Ik heb ontvangen wat ik besteld heb, top.