9,2 / 10
 • Johannes Cornelis uit VOORBURG schreef:
  Goed en snel ontvangen ik ben tevreden
  Ik ben blij dat ik middel bij mijn zuiderburen kan bestellen, in Nederland niet leverbaar. Ook de betaling per bank verliep soepel.
 • Wim uit Dronten schreef:
  Prima communicatie en goede levering
  Zie hierboven
 • Marijke Barendse uit Monster schreef:
  Snel en niet duur
  Snel en niet duur

Acetylsalicylzuur Krka 100mg Omhulde tabletten 168 stuks

Medicijn op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in de vorm van maagsapresistentetabletten. Vermindert het risico op vorming van bloedklonters. Speelt een rol in de preventie en behandeling van verschillende cardiovasculaire problemen.

19,09
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Bestel voor 18:00, morgen geleverd

Bestel voor 18:00, morgen geleverd

 • Grotere drukte: levertijd 2-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Acetylsalicylic acid Krka wordt gebruikt om het risico op de vorming van bloedklonters te verminderen en voorkomt daarmee verdere:
- hartaanvallen
- beroertes
- cardiovasculaire problemen bij patiënten die lijden aan stabiele of onstabiele angina (een soort pijn in de borstkas).
Acetylsalicylic acid Krka wordt ook gebruikt om de vorming van bloedklonters te voorkomen bij patiënten die bepaalde soorten hartingrepen hebben ondergaan om de bloedvaten te verbreden of te deblokkeren.
1 tablet per dag.
Als u een van onderstaande bijwerkingen krijgt, stop dan met het gebruik van Acetylsalicylic acid Krka en contacteer onmiddellijk een arts:
- Plotseling piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, gezicht of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie).
- Rood worden van de ‘huid met blaren of afschilfering wat gepaard kan gaan met hoge koorts en gewrichtspijn. Dit zou erythema multiforme, het Stevens-Johnson syndroom of syndroom vanLyell kunnen zijn.
- Ongewone bloeding, zoals het ophoesten van bloed, bloed in uw braaksel of urine, of zwarte stoelgang.
Andere bijwerkingen omvatten:
Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen):
- Misselijkheid, braken, diarree
- Indigestie
- Verhoogde neiging tot bloedingen
Soms (kan tot 1 op 100 mensen treffen):
- Netelroos
- Loopneus
- Ademhalingsmoeilijkheden
Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen):
- Ernstige bloeding in de maag of darmen, hersenbloeding; gewijzigd aantal bloedcellen
- Krampen in de onderste luchtwegen, astma-aanval
- Ontsteking in de bloedvaten
- Kneuzing met paarse vlekken (cutane bloeding)
- Ernstige huidreacties zoals rash bekend als erythema multiforme en zijn levensbedreigend vormen Stevens-Johnson syndroom en syndroom van Lyell
- Overgevoeligheidsreacties, zoals zwellen van vb. lippen, gezicht of lichaam, of shock
- Reye-syndroom (een zeer zeldzame ziekte bij kinderen die de hersenen en lever aantast)
- Abnormaal hevige of lange menstruatieperiodes
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
- Oorsuizen (tinnitus) of verminderd hoorvermogen
- Hoofdpijn
- Duizeligheid (vertigo)
- Zweren in maag of dunne darm en perforatie
- Verlengde bloedingstijd
- Verstoorde nierfunctie, acuut nierfalen
- Verstoorde leverfunctie, verhoogde leverenzymen
- Hoog urinezuurgehalte of suiker in het bloed
De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur. Elke maagsapresistente tablet bevat 100 mg acetylsalicylzuur. De andere stoffen in dit middel zijn; Tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal silica en aardappelzetmeel. Filmomhulling: talk, triacetine, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1: 1) dispersie 30%, natrium dodecyl suphate en polysorbaat 80 .
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Acetylsalicylic acid Krka inneemt, vooral als u:
- problemen heeft met uw nieren, lever of hart.
- (ooit) problemen heeft (gehad) met uw maag of dunne darm.
- een ongecontroleerde hoge bloeddruk heeft.
- astmatisch bent, hooikoorts, neuspoliepen of andere chronische ademhalingsziekten heeft; acetylsalicylzuur kan een astma-aanval uitlokken.
- ooit jicht heeft gehad.
- hevige menstruatie heeft.
- als u lijdt aan een tekort aan het enzym glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD). Gelieve onmiddellijk uw arts te raadplegen indien uw symptomen erger worden of u ernstige of onverwachte bijwerkingen ervaart zoals ongewone bloedingen, ernstige huidreacties of andere tekenen van ernstige allergie (zie rubriek “Mogelijke bijwerkingen”). Informeer uw arts als u van plan bent een operatie te ondergaan (zelfs een kleine ingreep zoals het trekken van een tand) want acetylsalicylzuur verdunt het bloed en er kan dan een verhoogd risico op bloeding zijn. Zorg ervoor dat u niet uitgedroogd geraakt (u kan dorst hebben met een droge mond) aangezien het gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur een verslechtering van de nierfunctie kan veroorzaken. Dit geneesmiddel is niet geschikt als pijnstiller of koortsverlagend middel. Als één van bovenstaande punten voor u van toepassing is, of indien u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Acetylsalicylzuur kan het syndroom van Reye veroorzaken als het wordt toegediend aan kinderen. Het syndroom van Reye is een zeer zeldzame ziekte die de hersenen en lever aantast en levensbedreigend kan zijn. Daarom mag Acetylsalicylic acid Krka niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij op doktersadvies.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Acetylsalicylic acid Krka nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Het effect van de behandeling kan beïnvloed worden als acetylsalicylzuur tegelijkertijd gebruikt wordt met bepaalde andere geneesmiddelen voor:
- verdunnen van bloed/voorkomen van bloedklonters (vb. warfarine, heparine, clopidogrel)
- afstoting van organen na transplantatie (ciclosporine, tacrolimus)
- hoge bloeddruk (vb. diuretica en ACE-inhibitoren)
- regelen van de hartslag (digoxine)
- manisch-depressieve ziektes (lithium)
- pijn en ontsteking (vb. NSAID’s zoals ibuprofen of steroïden)
- jicht (vb. probenecid)
- epilepsie (valproaat, fenytoïne)
- glaucoom (acetazolamide)
- kanker of reumatoïde artritis (methotrexaat; in doseringen minder dan 15 mg per week)
- diabetes (vb. glibenclamide)
- depressie (selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs) zoals sertraline of paroxetine)
- gebruik als hormoonvervangende therapie wanneer de bijnieren of hypofyse werden vernietigd of verwijderd, of om ontsteking te behandelen, waaronder reumatische ziekten en ontsteking van de ingewanden (corticosteroïden)
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het drinken van alcohol kan het risico op maagdarmbloeding verhogen en de bloedingstijd verlengen.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangere vrouwen mogen geen acetylsalicylzuur gebruiken tijdens hun zwangerschap, tenzij op advies van hun arts.
Het gebruik van Acetylsalicylic acid Krka wordt niet aanbevolen als u in de 3 laatste maanden van uw zwangerschap bent, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven en dan mag de dagelijkse dosering niet meer dan 100 mg bedragen. Normale of hoge doseringen van dit geneesmiddel tijdens de laatste maanden van de zwangerschap kunnen ernstige complicaties veroorzaken bij moeder of baby.
U dient geen acetylsalicylzuur te gebruiken als u borstvoeding geeft, tenzij op advies van uw arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Acetylsalicylic acid Krka heeft waarschijnlijk geen effect op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.
Acetylsalicylic acid Krka bevat lactose
Als men u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor bepaalde suikers, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Merk KRKA
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Bloedverdunner, Dagelijks gebruik, Preventie
Generisch middel? available

Acetylsalicylzuur Krka 100mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Johannes Cornelis uit VOORBURG schreef:
  Goed en snel ontvangen ik ben tevreden
  Ik ben blij dat ik middel bij mijn zuiderburen kan bestellen, in Nederland niet leverbaar. Ook de betaling per bank verliep soepel.
 • Wim uit Dronten schreef:
  Prima communicatie en goede levering
  Zie hierboven
 • Marijke Barendse uit Monster schreef:
  Snel en niet duur
  Snel en niet duur