085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Aciclovir EG labialis Crème 2g

Crème 2g
6,32 7,90
Op voorraad
6,32
-20%
prijs apotheek: 7,90 Je bespaart: -1,58
Geneesmiddel op basis van aciclovir in de vorm van een crème voor de behandeling van koortsblaasjes.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Aciclovir EG is een geneesmiddel tegen virale infecties (antiviraal middel).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Aciclovir EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Ze kunnen in volgende frequenties optreden:
Zeer vaak bij meer dan 1 op 10 patiënten
Vaak bij meer dan 1 op 100, maar bij minder dan 1 op 10 patiënten
Soms bij meer dan 1 op 1.000, maar bij minder dan 1 op 100 patiënten
Zelden bij meer dan 1 op 10.000, maar bij minder dan 1 op 1.000 patiënten
Zeer zelden bij minder dan 1 op 10.000 patiënten, met inbegrip van geïsoleerde gevallen
I
mmuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: Onmiddellijke ernstige allergische reacties met inbegrip van angio-oedeem (zwelling van
tong en/of gezicht) en urticaria (netelroos).

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: Voorbijgaand brandend of stekend gevoel op de plaats van applicatie, milde vorm van droge of
afschilferende huid, jeuk.
Zelden: Huidreacties zoals erytheem, contactdermatitis na toediening.
De resultaten van de overgevoeligheidstests die werden uitgevoerd, hebben uitgewezen dat de reactieve
bestanddelen meestal componenten van de crème waren en niet aciclovir zelf.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Aciclovir EG?
· De werkzame stof in Aciclovir EG is aciclovir.
Eén gram crème bevat 50 mg aciclovir, equivalent aan 5 g aciclovir per 100 gram crème.
· De andere stoffen in Aciclovir EG zijn macrogolstearaat, dimeticon, cetylalcohol, vloeibare paraffine,
witte vaseline, propyleenglycol, gezuiverd water.

Hoe ziet Aciclovir EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Aciclovir EG is een geneesmiddel onder de vorm van een crème. Aciclovir EG bestaat onder de vorm van
een aluminium tube met polyethyleen dop. De tubes bevatten 2, 3, 5, 10, 15 of 20 gram crème.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Aciclovir EG niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor één van de
stoffen die in Aciclovir EG zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. (Zie eveneens rubriek
‘Aciclovir EG bevat propyleenglycol en cetylalcohol’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aciclovir EG?
Informeer uw arts als u een of andere aandoening of ziekte heeft of heeft gehad in het verleden, in het
bijzonder
· een ernstig verzwakt immuunsysteem, bijv.
- aidspatiënten
- mensen die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan.
In dat geval kan uw arts beslissen u tabletten voor te schrijven in plaats van crème.
- U mag geen Aciclovir EG gebruiken op de slijmvliezen (bijv. de mond, de ogen of de vagina) om
lokale irritatie te vermijden. Accidenteel oogcontact dient ook te worden vermeden.
- Patiënten met herpes genitalis moeten zich sexueel onthouden zolang er laesies zichtbaar zijn
teneinde overdracht van de infectie op de partner te vermijden.
- De ernst van de infectie wordt bepaald door verschillende factoren, bijv. de mate waarin het
afweersysteem van uw lichaam reageert op de infectie, het aantal keren dat deze infectie optreedt, de
duur van deze infecties en de mate waarin het virus infecties veroorzaakt in andere delen van het
lichaam. Uw arts zal dan ook beslissen over de meest effectieve behandeling in uw geval, aangezien de
behandeling kan variëren van patiënt tot patiënt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Aciclovir EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
De crème mag niet gemengd worden met andere substanties.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u Aciclovir EG gebruikt.
Het gebruik van Aciclovir EG mag enkel overwogen worden als de potentiële voordelen opwegen tegen
de mogelijke onbekende risico’s. Er dient te worden opgemerkt dat de effecten van aciclovir crème op het
hele lichaam heel waarschijnlijk te verwaarlozen zijn gezien de lokale applicatie op de huid.
Borstvoeding
Aciclovir gaat over in de moedermelk. Over de gevolgen daarvan is nog niet voldoende bekend. Neem
daarom contact op met uw arts of apotheker als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen. Een nadelig effect op deze activiteiten is echter onwaarschijnlijk.

Aciclovir EG bevat propyleenglycol en cetylalcohol
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol en cetylalcohol. Het kan huidirritaties en lokale huidreacties (vb.
contactdermatitis) veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Verzorging Lippen Koortsblaasjes
Verzorging of reiniging Verzorging
Verzorging van Lippen
Kleurloos available
Generisch middel? available
Zonder parabenen? available
Zonder parfum? available
Vegan? not available

Aciclovir EG labialis is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.