085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Afebryl Bruistabletten 16 stuks

Bruistabletten 16 stuks
5,90
Op voorraad
5,90
Geneesmiddel op basis van paracetamol en acetylsalicylzuur, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van bruistabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De behandeling van de symptomen van pijn en koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder zullen 1 tablet
1 tot 4 maal per dag innemen. De periode tussen 2 inname is
gewoonlijk 4 uur.
- De maximale dosis bedraagt 2 tabletten per keer en 6 tabletten
per 24 uur.
- Kinderen van 2 tot 12 jaar zullen een halve tablet 1 tot 4 maal
per dag innemen. De behandelingsduur zal zo kort mogelijk
worden gehouden.
- In geval van nierproblemen, moet het aantal tabletten per dag
zoveel mogelijk door de arts verminderd worden.
Hoe gebruiken?
- De tablet in een half glas water laten oplossen door licht met
een lepel te roeren.
- De Afebryl® tabletten vrezen de vochtigheid; het is dan ook
noodzakelijk teneinde hun goede bewaring te verzekeren, de
tube onmiddellijk na gebruik hermetisch te sluiten.
TOEDIENINGSWIJZE EN

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Afebryl® kan volgende effecten veroorzaken:
- Allergieën: netelkoorts, jeuk, astmacrisis, krampachtige samentrekking van de bronchiën (bronchospasme), ...
- Maag- en darmstoornissen: bij de lage aanbevolen doses voor Afebryl®, beperken de ongewenste effecten zich meestal tot een lichte irritatie van maag en darm; hogere dosissen kunnen evenwel een maag- of duodenumzweer, intestinale bloedingen, en de aanwezigheid van bloed in de stoelgang veroorzaken.
- Bloedstollingsstoornissen: Afebryl® kan de bloedingsneiging en de bloe-dingstijd verhogen. Zelden kan zich een vermindering van de bloedplaatjes voordoen (trombopenie).
- Nieraantasting: vooral na langdurige inname en in geval van een reeds bestaande aandoening.
- Verhoging van het urinezuurgehalte in het bloed (hyperurikemie).
- Leveraantasting: de langdurige inname van Afebryl® aan belangrijke therapeutische doses (10 tot 20 tabletten per dag) kan het optreden van een chronische hepatitis veroorzaken. Men moet dus voorzichtig zijn, vooral in geval van reeds bestaande leveraandoening.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

SAMENSTELLING:
Acetylsalicylzuur 300 mg - Ascorbinezuur (overdosering 4 %)
300 mg - Paracetamol 200 mg cum polyvidone 8 mg -
Natriumbicarbonaat - Anhydrisch citroenzuur - Sorbitol -
Lactose - Natriumsaccharinaat - Etherische citroenolie derog.
nr 42/734 pro tablet. compres. una.

FARMACEUTISCHE VORM(EN) EN ANDERE VERPAKKING(EN)
Doos met 1 buisje met 16 bruistabletten en doos met 2 buisjes
met elk 16 bruistabletten, oplosbaar in water en beschermd
tegen de vochtigheid door een silicagelcapsule.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN
- Personen die reeds overgevoeligheidsreacties hebben gehad met aspirine, sommige ontstekingswerende geneesmiddelen, tartrazine, paracetamol of fenacetine.
- Personen die lijden aan een ulcus of aan bloedverlies in de stoelgang.
- In geval van een ernstige ziekte van nieren of lever. In geval van problemen ter hoogte van het bloed, vooral bij de patiënten die een zeldzame ziekte van het bloed vertonen (glucose-6-fosfaat dehydrogenase).
 In geval van een ernstige leverziekte.
- Patiënten onderworpen aan een strikt zoutloos dieet.

BIJZONDERE VOORZORGEN
- Dit geneesmiddel bevat acetosol. Bij kinderen met koorts niet gebruiken zonder advies van de dokter. Bij kinderen van minder dan 12 bij wie men een koorts van virale origine vermoedt, zal de arts geen acetosol voorschrijven tenzij andere geneesmiddelen niet de gewenste resultaten opleveren. Indien een kind met koorts na de inname van acetosol last krijgt van aanslepende braakneigingen en soms het bewust zijn, verliest, moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en moet meteen een arts worden geraadpleegd. In dat geval zou het immers om een syndroom van Reye kunnen gaan, een erg zeldzame maar soms dodelijke ziekte, die in ieder geval onmiddellijk met worden behandeld. Tot nog toe werd echter nog geen duidelijk oorzakelijk verband gelegd tussen deze ziekte en het innemen van geneesmiddelen op basis van acetosol.
- Voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden in geval van astma, antecedenten van maagzweer of van maagdarmbloeding, overvloedige menstruaties, bloedingsstoornissen, leveraantasting, alcoholisme en bij inname van orale antistollingsmiddelen.
- Bij bejaarden en in aanwezigheid van nierproblemen zal het aantal tabletten per dag zoveel mogelijk verminderd worden door een verlenging van het tijdsinterval tussen elke inname.
- Het aantal tabletten zal verminderd worden wanneer bijwerkingen optreden die een vergiftiging aankondigen (in het bijzonder oorsuizingen of versnelde ademhaling). In dit geval zal het stopzetten van de behandeling vaak noodzakelijk zijn, maar kan eventueel later hervat worden met een lagere dosering.
- Personen die een zoutarm dieet volgen, dienen eerst hun arts te raadplegen alvorens Afebryl® in te nemen.
- Dit geneesmiddel bevat aspirine. Niet gebruiken zonder medisch advies bij kinderen met koorts.
- Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses niet overschrijden, noch de behandeling verlengen.
Bij aanhouden van de symptomen, uw behandelende dokter raadplegen.

ONVERENIGBAARHEDEN
Tot op heden werd geen enkele onverenigbaarheid vastgesteld.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF MET DE VOEDING

- Bij gelijktijdige inname van Afebryl®, kan de werkzaamheid van de geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden (coumarinederivaten, heparine) en van sommige geneesmiddelen die aangewend worden bij suikerziekte (bloedsuikerverlagende sulfamiden) verhoogd zijn.
- In het algemeen dient men Afebryl® niet samen in te nemen met andere geneesmiddelen tegen koorts, pijn en ontsteking, voornamelijk wegens het risico van een verergering van de ongewenste effecten.
- Afebryl® kan de werking van de geneesmiddelen aangewend bij jicht verminderen (probenecid, sulfinpyrazon, benziodaron, benzbromaron).
- De toxiciteit van aspirine ter hoogte van de maag wordt verhoogd door alcohol.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Hoewel men geen misvormingen bij de foetus heeft kunnen aantonen, dient Afebryl® afgeraden te worden tenminste gedurende de drie eerste maanden van de zwangerschap. Het gebruik van Afebryl® moet eveneens vermeden worden op het einde van de zwangerschap want Afebryl® zou de bevallingsdatum kunnen uitstellen, de arbeid verlengen en/of bloedingen bij de moeder en het kind veroorzaken.

BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES:
Tot dusver is geen enkele contra-indicatie bekend.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Afebryl
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur, Paracetamol
Keyword Griep, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Afebryl is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.