085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Alopexy 2% Oplossing 3x60ml

Oplossing 3x60ml
37,50
Op voorraad
37,50
Geneesmiddel op basis van minoxidil 2% in de vorm van een alcoholische lotion voor op de hoofdhuid aan te brengen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij overmatig haarverlies.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit geneesmiddel is geïndiceerd voor de behandeling van alopecia androgenetica bij volwassen mannen en vrouwen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosis
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 1 ml tweemaal daags, aan te brengen op de te behandelen hoofdhuid.
De dagelijkse dosering mag niet meer zijn dan 2 ml, onafhankelijk van de grootte van de te
behandelen plek.

Frequentie van de toediening

Breng ’s ochtends 1 ml en ’s avonds 1 ml aan.
Verhoog de dosis of de frequentie van de toediening niet.
Volg in elk geval nauwgezet de instructies van uw arts.

Duur van de behandeling
Het resultaat is niet onmiddellijk: het stoppen van haarverlies en/of nieuwe haargroei zal niet
gebeuren tot enige tijd na het aanvangen van de behandeling. Twee maanden behandeling met
twee toedieningen per dag kan nodig zijn vooraleer stimulatie van de haargroei zichtbaar wordt.
Het begin en de omvang van de reactie verschilt van patiënt tot patiënt.
Wanneer de behandeling wordt stopgezet, is volgens sommige observaties terugkeer naar de
beginsituatie waarschijnlijk binnen 3 tot 4 maanden.

Toedieningsweg
Cutaan gebruik. Voor uitwendig gebruik.
Was de handen zorgvuldig voor en na toediening van de oplossing.
Breng aan wanneer het haar en de hoofdhuid volkomen droog zijn.
Smeer het product met de vingertoppen volledig uit over de te behandelen plek, te beginnen van
het midden van de te behandelen plek.
Dien het product niet toe op een andere plaats op het lichaam.

Toedieningswijze (Zie bijsluiter)
Volgens het geleverde systeem: gegradueerde pipet of spray

Gegradueerde pipet
Met de gegradueerde pipet kan u precies 1 ml oplossing opzuigen om volledig op de te behandelen zone te verdelen.

Spray met een applicator

Deze is geschikt voor toediening op kleine oppervlakten of onder het haar.
1. Zet de applicator op de pomp: hou de pomp stevig vast terwijl u op de top van de applicator duwt.
2. Schroef de dop van fles los en verwijder die: de witte verzegelingsring moet op de fles blijven.
3. Steek het spraymechanisme dat vasthangt aan de applicator in de fles en schroef stevig vast.
4. Vul de pomp: het toedieningssysteem is dan klaar voor gebruik.
5. Om toe te dienen: richt de spray op het midden van de te behandelen plek of onder het haar, duw eenmaal en verspreid het product met de vingertoppen.
Herhaal dit proces 6 maal om een hoeveelheid van 1 ml aan te brengen.

Spoel de applicator met warm water na elk gebruik.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Wanneer u te veel van ALOPEXY heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Ga verder met de toedieningen volgens de gebruikelijke frequentie: één applicatie ’s ochtends en
één ’s avonds.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

Niet van toepassing.


Hoe bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Ontvlambaar product.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na
EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Te gebruiken binnen de maand na opening.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ALOPEXY 5% bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

· De bijwerkingen die zeer vaak kunnen voorkomen, bij meer dan 1 op de 10 personen, zijn:
Hypertrichose (abnormale haargroei), vooral als het product gebruikt wordt bij vrouwen.

· De bijwerkingen die vaak kunnen voorkomen, bij meer dan 1 op de 100 personen, zijn:
Lichte huidreacties zoals overgevoeligheid, plaatselijke irritatie met afschilfering (verwijdering
van de dode huidcellen), jeuk, roodheid van de huid, dermatitits, droge huid.
Hoofdpijn
Eczeem (allergische reactie van de huid) vanwege de aanwezigheid van propyleenglycol.

Er zijn meldingen van verlaging van de bloeddruk, asthenie, versnelling van de hartslag, pijn in de
borst, oorinfecties, aanvallen van duizeligheid, gezichtsstoornissen, oogirritatie, oedeem (vocht in
de weefsels), hepatitis, neuritis (irritatie van de zenuwen), tintelingen, branderigheid, nierstenen,
veranderde smaak, allergische reacties (rinitis, uitslag, opzwellen van het gezicht), haaruitval en
onregelmatige haargroei.

In al deze gevallen moet u de behandeling onmiddellijk stopzetten en uw arts snel op de hoogte
brengen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof in dit middel is minoxidil (2%).
- De andere stoffen in dit middel zijn gamma-cyclodextrine, propyleenglycol, 96% ethanol, gezuiverd water.
- Dit middel bevat 50 mg propyleenglycol per doseringseenheid, overeenkomend met
50 mg/ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Als u de oplossing die 2% minoxidil bevat ooit niet goed heeft verdragen,
- Als u jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar bent,
- Als uw hoofdhuid beschadigd is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Als u een hartaandoening heeft. In sommige niet vaak voorkomende gevallen kan er een
verlaging in de bloeddruk voorkomen, een verhoging in de hartslag en in zeer zeldzame
gevallen kan oedeem optreden. Zet de behandeling dan onmiddellijk stop en raadpleeg uw
arts (zie ‘Mogelijke bijwerkingen’).
- Wanneer uw hoofdhuid geïrriteerd is, rood of ontstoken, of pijnlijk. Dit geneesmiddel mag
enkel aangebracht worden op de gezonde hoofdhuid (zie ‘Hoe gebruikt u dit middel?’).
Wanneer de hoofdhuid beschadigd is, kan er meer actieve stof (minoxidil) doordringen in het
bloed (zie ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).
Het risico op hypertrichose (abnormale haargroei) rechtvaardigt de aanbeveling om dit
geneesmiddel niet te gebruiken bij vrouwen.

Niet inslikken
. Toevallige inname kan bijwerkingen veroorzaken vanwege de cardiovasculaire
werking van minoxidil: RAADPLEEG ONMIDDELLIJK EEN ARTS.

Niet inademen. In geval van toevallig contact met de ogen, een wonde, geïrriteerde huid of de slijmvliezen, kan de
oplossing – die alcohol bevat – branderigheid en irritatie veroorzaken: spoel de aangetaste zone
overvloedig met water. In geval de bijwerkingen blijven duren, raadpleeg een arts.
Stel de behandelde hoofdhuid niet bloot aan de zon, u moet de hoofdhuid beschermen (met een
hoed).
Sommige patiënten hebben een verandering in kleur en/of textuur van het haar waargenomen.
Gebruik dit geneesmiddel niet gelijktijdig met andere dermatologische middelen of met een ander
geneesmiddel dat de huid irriteert.
Zet de behandeling stop en raadpleeg uw arts bij roodheid of blijvende irritatie van de hoofdhuid.
Deze behandeling vereist regelmatige medische controle, vooral bij het begin van de behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Alopexy 5% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij vrouwen.
Vermijd gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol en kan de huid irriteren.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Alopexy
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Type haarverzorging Haaruitval
Verzorging van Haren
Verzorging of reiniging Verzorging
Doelgroep Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Type haar Alle
Zonder parabenen? available
Psoriasis, schilferige huid? not available
Tegen haaruitval? available
Anti-roos? not available
Geschikt voor gevoelige huid? not available
Generisch middel? not available
Zonder parfum? available

Alopexy 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.