085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Antigriphine Paracetamol & cafeïne Tabletten 20 stuks

Tabletten 20 stuks
6,50
Op voorraad
6,50
Geneesmiddel op basis van paracetamol, versterkt met caffeïne, ter bestrijding van pijn en koorts, in de vorm van filmomhulde tabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Antigriphine is een geneesmiddel tegen koorts en pijn. Antigriphine bevat paracetamol en cafeïne.
Antigriphine is aangewezen voor de symptomatische behandeling van koorts en pijn

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Antigriphine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw apotheker.

Hartaandoeningen
Het stimulerende effect van cafeïne kan in zeldzame gevallen palpitaties veroorzaken. Bij sommige
gevoelige personen en in hoge dosissen kan cafeïne extrasystolen veroorzaken.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeldzame gevallen van trombopenie, leukopenie. Bij patiënten met een G-6PD deficiëntie, is
hemolytische anemie niet uitgesloten.

Aandoeningen van de huid en onderhuid
Zeldzame gevallen van huidreacties (allergieën) werden gemeld.

Lever- en galaandoeningen
Stoornissen in de leverfunctie kunnen optreden, vooral bij langdurig gebruik van hoge doses.

Psychische stoornissen
Het stimulerende effect van cafeïne kan excitatie, slapeloosheid veroorzaken.

Wanneer dergelijke verschijnselen optreden, dient de behandeling te worden stopgezet.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol en cafeïne.
De andere stoffen in dit middel zijn kern van de filmomhulde tablet: gepregelatiniseerd zetmeel,
maïszetmeel, polyvidon, kaliumsorbaat, talk, stearinezuur, natriumcroscarmellose, gezuiverd water;
omhulling van de filmomhulde tablet: hypromellose, triacetine en Imaje 5312 inkt (E133).

Hoe ziet Antigriphine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Antigriphine is een filmomhulde tablet voor oraal gebruik. Antigriphine is verpakt in
blisterverpakkingen. Een doosje bevat 20 filmomhulde tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol, voor cafeïne, voor fenacetine of voor één
van de andere bestanddelen van Antigriphine.
· als u lijdt aan een ernstige leverfunctiestoornis.
· als u lijdt aan nierinsufficiëntie.
· Herhaalde toediening van paracetamol is tegenaangewezen bij patiënten, die lijden aan
bloedarmoede of aan hart- of longziekten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aangeraden doses niet overschrijden,
noch de behandeling verlengen.
· De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode waarin de
symptomen aanwezig zijn.
· Raadpleeg uw geneesheer indien de symptomen aanhouden.
· Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met Antigriphine om
het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te verminderen.
· In geval van chronisch alcoholisme moet de dosering aangepast worden ( zie “hoe gebruikt u dit
middel”).
· Voorzichtigheid is geboden als u lijdt aan bewezen leverinsufficiëntie of indien u stoffen gebruikt
die leverenzymen induceren (alcohol, barbituraten, anti-epileptica). In deze gevallen kan de
ophoping van toxische metabolieten van het paracetamol leveraandoeningen verergeren of
veroorzaken.

· Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Antigriphine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
· Toediening van actieve kool vermindert de absorptie van paracetamol bij overdosering.
· Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramphenicol verlengen.
· Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de serumconcentratie van paracetamol.
Verhoogde serumconcentraties zijn geassocieerd met levertoxiciteit.
· Dankzij de zwakke binding van paracetamol aan plasma-eiwitten kan het gelijktijdig worden
gebruikt met antistollingsmiddelen. Echter, inname van paracetamol gedurende meerdere dagen
kan het risico op bloedingen doen toenemen.
· Tijdens de duur van de behandeling is alcoholmisbruik sterk af te raden.

Zwangerschap en borstvoeding

Hoewel paracetamol en cafeïne de placenta passeren, wordt het gebruik ervan tijdens de
zwangerschap niet ontraden. Paracetamol en cafeïne gaan over in de moedermelk in concentraties die
geen enkel risico voor de zuigeling met zich meebrengen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen gegevens beschikbaar

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Antigriphine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Coffeïne, Paracetamol
Keyword Griep, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Antigriphine Paracetamol & cafeïne is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.