Anusol Zetpillen 18 stuks

Geneesmiddel op basis van lidocaïne en zinkoxide in de vorm van suppo's voor de behandeling van speen en aambeien. De suppo's werken pijnstillend en verzachtend.

€ 11,07 -10%
9,96
Rectaal gebruik
Anusol behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen aambeien, met 2 actieve
bestanddelen: lidocaïne en zinkoxide.
Symptomatische behandeling van ano-rectale aandoeningen zoals : aambeien, kloven,
jeuk.
Zoals in alle gevallen van aambeien, zal men maatregelen zoals hygiëne, voorkomen van
verstopping en, in sommige gevallen, sclerose van de aambeien, zelfs heelkundige
ingreep, niet uit het oog verliezen.
Zoals elk geneesmiddel kan Anusol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam. Bij bijzonder gevoelige patiënten kan een lokale
irritatie optreden.
Bijwerkingen van lidocaïne zijn van algemene aard (t.g.v. overmatige resorptie wat gezien de
lage concentratie niet te verwachten valt) zoals zenuwachtigheid, duizeligheid, beven,
slaperigheid, lage bloeddruk en tragere hartslag.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn lidocaïne hydrochloride en zinkoxide.
Elke zetpil bevat 10 mg lidocaïne hydrochloride en 280 mg zinkoxide.
- De andere stoffen in dit middel zijn vaste halfsynthetische glyceriden.

Hoe ziet Anusol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Anusol zetpillen zijn witte zetpillen in een PVC/PE blisterverpakking.
Doos met 18 zetpillen.
Wanneer mag u Anusol niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Anusol?
- Anusol buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Bij de behandeling van aambeien is het belangrijk om een goede hygiëne in acht te
nemen en verstopping te vermijden.
- Indien de klachten langer dan 2 weken aanhouden dient u uw huisarts te
consulteren.
- In geval van irritatie is het aangeraden de behandeling met Anusol te
onderbreken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Anusol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Anusol is bestemd voor rectaal gebruik; het product zal in elk geval met voorzichtigheid
worden gebruikt gedurende de zwangerschap en de borstvoeding periode.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Merk Anusol
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Toedieningswijze Rectaal
Met cortisonen? not available
Generisch middel? not available
Pijnstillend? available

Anusol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.