Cetirizine Teva 10mg Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van allergie.

9,70
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 12:00, overmorgen geleverd

Cetirizine is een antihistaminicum. Antihistaminica helpen de symptomen van sommige allergieën te
verlichten.
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder wordt Cetiriteva gebruikt:
· voor de verlichting van hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergieën (lopende, jeukende en verstopte
neus, jeukende, rode en waterige ogen).
· voor de verlichting van een verheven en jeukende rode huid (urticaria ook bekend als netelroos).
De tabletten moeten in hun geheel ingeslikt worden, bij voorkeur met een glas water, en mogen niet gekauwd of geplet worden.
Als uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven, gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u heeft
verteld. In het andere geval, volg de richtlijnen hieronder.

De gebruikelijke dosisrichtlijnen worden hieronder vermeld:
Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar
Eén tablet (10 mg) per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Een halve tablet (5 mg) tweemaal per dag (‘s morgens en ‘s avonds).
Patiënten met nierproblemen
Patiënten met matige nierproblemen krijgen het advies om 5 mg eenmaal per dag in te nemen.
Als u vindt dat het effect van Cetiriteva te zwak of te sterk is, raadpleeg uw arts.

Duur van de behandeling
De behandelingsduur hangt af van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt bepaald door uw arts.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride 10 mg (ook bekend als cetirizine
hydrochloride).
· De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171) en
polydextrose.

Hoe ziet Cetiriteva tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
· Cetiriteva tabletten zijn witte tot gebroken witte capsulevormige tabletten, met de opdruk C10 op één zijde en een diepe breuklijn op de andere.
· Elke tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· Als u een ernstige nierziekte hebt (ernstige nierinsufficiëntie met een creatinineklaring lager dan 10 ml/min
– dit wordt gewoonlijk geïdentificeerd door bloed- en urinetesten).
· Als het bekend is dat u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel van Cetiriteva, voor
één van de hulpstoffen (andere bestanddelen), voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw
verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u een patiënt met nierproblemen bent, vraag uw arts om advies. Indien nodig moet u een lagere dosis
gebruiken. De nieuwe dosis zal bepaald worden door uw arts.
Als u epilepsie hebt of als u een risico hebt op stuipen (convulsies), vraag uw arts om advies.
Er werden geen duidelijke interacties tussen alcohol (in de hoeveelheid die overeenkomt met één glas wijn)
en normale dosissen van Cetiriteva waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica, wordt het
aanbevolen om het verbruik van alcohol te vermijden tijdens de inname van dit geneesmiddel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cetiriteva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Omwille van het profiel van Cetiriteva worden er geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van Cetiriteva.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zoals met andere geneesmiddelen, moet het gebruik van Cetiriteva vermeden worden bij zwangere vrouwen.
Het toevallige gebruik van het geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke effecten op de
foetus. Niettemin moet het gebruik van het geneesmiddel stopgezet worden.
U mag Cetiriteva niet innemen terwijl u borstvoeding geeft omdat cetirizine wordt uitgescheiden in de
moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Klinische studies leverden geen bewijs van stoornissen in de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid na
inname van Cetiriteva in de aanbevolen dosis.
Als u van plan bent om te gaan rijden, potentieel gevaarlijke activiteiten uit te voeren of machines te
bedienen, mag u de aanbevolen dosis niet overschrijden. U moet uw reactie op het geneesmiddel goed
observeren. Als u een gevoelige patiënt bent, kan het gelijktijdig gebruik van alcohol of andere
geneesmiddelen die gebruikt worden om angst, slapeloosheid, stress of paniekaanvallen (stoffen die het
centrale zenuwstelsel onderdrukken) te behandelen, een bijkomende invloed hebben op uw aandacht en uw vermogen om te reageren.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Cetiriteva tabletten bevatten lactose; als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt,
raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Algemeen, Luchtwegen, Neus
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

Cetirizine Teva 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.