Actapulgite Zakjes 30x3g

Geneesmiddel op basis van aluminium- en magnesiumsilicaat in de vorm van zakjes om op te lossen, wordt gebruikt bij opgeblazen gevoel en diarree, aandoeningen van de dikke darm.

Actapulgite bevat als werkzame stof een natuurlijk aluminium- en magnesiumsilicaat
(attapulgite van Mormoiron).

Actapulgite wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van
symptomen, zoals opgeblazenheid en diarree, bij aandoeningen van de dikke darm.

Een middel tegen diarree wordt gebruikt als aanvulling op inname van vocht en
electrolyten (zouten).
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u te veel Actapulgite inneemt of Actapulgite voor een lange tijd gebruikt kan dit leiden tot verstopping (constipatie). Verminder de hoeveelheid of stop de behandeling. Neem contact op met uw arts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Actapulgite?
· De werkzame stof in Actapulgite is geactiveerde attapulgite mormoiron (3 g per zakje).
· De andere stoffen in Actapulgite zijn glucosemonohydraat 0,2 g - natriumsaccharine 0,005 g per eenheidsdosis (zakje van 3,205 g).

Hoe ziet Actapulgite er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor oraal gebruik in zakjes met 3,205 g.
Dozen van 15, 30 en 60 zakjes. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel
gebracht.
Wanneer mag u Actapulgite niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· U heeft een vernauwing van het darmkanaal.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Actapulgite?
· Bij een vergroting van de dikke darm.
· Bij een verandering van de werking van de darmspieren.
· Bij bedlegerige personen (risico van faecaloom (versteende stoelgang)).
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts, indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.
Bij jonge kinderen, ouderen en/of personen met chronische aandoeningen :
· Raadpleeg uw arts indien zich na 2 dagen geen duidelijke verbetering van de situatie voordoet.
Bij kinderen jonger dan 1 jaar :
· Raadpleeg onmiddellijk uw arts als uw kind jonger dan 1 jaar is en minder dan de helft van de gebruikelijke hoeveelheid drinkt, meer dan 8 keer per dag waterige ontlasting heeft, meerdere keren moet braken of geen interesse heeft in de omgeving.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
De opname van geneesmiddelen die samen met Actapulgite oraal worden
ingenomen kan verminderen of vertragen. Neem daarom andere geneesmiddelen 2
uur vóór of na Actapulgite in. Neem fluorochinolonen (bepaalde antibiotica) best 4
uur vóór of na Actapulgite in.
Gebruikt u naast Actapulgite nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden
gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid van Actapulgite tijdens de zwangerschap en borstvoeding kon niet
worden aangetoond. Daarom mag gebruik van dit geneesmiddel tijdens de
zwangerschap en borstvoeding enkel overwogen worden indien nodig.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er werd geen enkel geval gerapporteerd over de effecten van Actapulgite tijdens het
bedienen van machines/autorijden.

Actapulgite bevat glucose
Actapulgite bevat het suiker glucosemonohydraat. Indien uw arts u heeft verteld dat
u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
Merk Ipsen
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Opgeblazen gevoel
Effect Diarree behandelen, Minder opgeblazen gevoel, plattebuikeffect
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Overige
Generisch middel? not available

Actapulgite is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.