Barexal Zakjes 16 stuks

Geneesmiddel in de vorm van zakje voor het behandelen van acute diarree.

Barexal bevat als werkzame stoffen diosmectite, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat. Ze
verminderen diarree door prikkelende stoffen te binden en de darm ertegen te beschermen.
Barexal wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van acute diarree bij volwassenen en
kinderen.
Zoals elk geneesmiddel kan Barexal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
· verstopping (constipatie)
Dit komt slechts in zeldzame gevallen voor. Verminder de dosis of stop de behandeling.
· tekort aan fosfaat (een bepaalde stof in het lichaam)
Dit is in theorie mogelijk bij behandeling met zeer hoge dosissen gedurende een lange periode.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Barexal?
· De werkzame stoffen in Barexal zijn diosmectite 3 g, aluminiumhydroxide en magnesiumcarbonaat
gedroogde gel 0,125 g.
· De andere bestanddelen zijn glucose, zoethoutextract, natriumsaccharinaat, vanilline voor een
zakje van 3,925 g.

Hoe ziet Barexal er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor orale suspensie.
Zakjes met poeder om met water te mengen voor inname langs de mond.
Dozen met 16, 30 en 60 zakjes.
Wanneer mag u Barexal niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· U lijdt aan een ernstig verminderde werking van de nieren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Barexal?
· Als uw kind diarree heeft gepaard gaande met uitdroging of diarree die het gevolg is van een
andere ziekte, gebruik Barexal dan niet als enige behandeling. Barexal mag dan enkel als
aanvullende behandeling gebruikt worden.
· Als u vaak een nierdialyse moet ondergaan (behandeling met kunstnier), mag u Barexal niet
langdurig gebruiken omwille van het risico op een hersenaandoening (encefalopathie).
· Barexal bevat het suiker glucose. Gebruik dit geneesmiddel niet indien uw arts u heeft meegedeeld
dat u het suiker glucose of galactose niet verdraagt.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neem andere geneesmiddelen anderhalf uur vóór of na Barexal in.
Gebruikt u naast Barexal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Barexal mag gebruikt worden gedurende de zwangerschap en borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Barexal waarmee u rekening moet houden
Barexal bevat het suiker glucose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Barexal
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Overige
Generisch middel? not available

Barexal is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.