Bisolax 5mg Omhulde tabletten 40 stuks

Geneesmiddel op basis van bisacodyl voor het behandelen van kortstondige constipatie, laxerend.

€ 4,99 -10%
4,49
· Bisolax 5 mg is een laxeermiddel.
· Bisolax 5 mg is aangewezen bij kortdurende behandeling van de symptomen van verstopping
(constipatie); darmlediging vóór en na een operatie, vóór bepaalde radiologische opnamen en
vóór sommige onderzoeken van de dunne darm (endoscopie) en van de dikke darm
(coloscopie).
Zoals alle geneesmiddelen kan Bisolax 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: buikkrampen, diarree, buikpijn, kolieken. Misbruik kan irritatie (prikkeling) veroorzaken en,
op de lange duur, darmluiheid.

Misbruik kan elektrolytenstoornissen veroorzaken (kalium) en ook weefselletsels van de darm die
soms leiden tot blijvende stoornissen van de beweging van de spieren in het maagdarmstelsel.

Algemene aandoeningen
Allergische reacties waaronder zeldzame gevallen van angio-oedeem en anafylactische reacties
zijn gerapporteerd met bisacodyl.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat bevat Bisolax 5 mg
- Het werkzaam bestanddeel is bisacodyl overeenkomstig met 5 mg per omhulde tablet.
- De andere bestanddelen zijn : monohydrisch lactose, watervrij colloïdaal silicum,
aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, talk, Boeson VP,
celluloseacetoftalaat, glucosesiroop, maïszetmeel, gemodifieerd maïszetmeel, Montanglycolwas,
ricinusolie, sucrose, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Bisolax 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Witte, ronde, biconvexe, glanzende, omhulde tabletten.
40 maagsapresistente tabletten in blisterverpakking - Unit-dose.
Gebruik Bisolax 5 mg niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor bisacodyl of voor één van de andere bestanddelen
van Bisolax 5 mg.
- bij kinderen jonger dan 4 jaar.
- bij buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is, ontsteking van de dikke darm.
- bij afsluiting van de darm.
- bij acute buikaandoeningen.
- bij ernstige dehydratie.

Wees extra voorzichtig met Bisolax 5 mg

Chronisch gebruik van dit geneesmiddel dient vermeden te worden. Het is aanbevolen Bisolax 5
mg niet langer dan 7 opeenvolgende dagen te gebruiken. Indien dagelijks gebruik van laxativa
noodzakelijk is, dient men de oorzaak van de constipatie te achterhalen.
Voorzichtigheid is geboden bij hartfalen, nierinsufficiëntie, bij bejaarden en bij patiënten die
geneesmiddelen innemen die heel snelle hartwerking kunnen veroorzaken.

Een overmatig langdurig gebruik kan aanleiding geven tot elektrolytenstoornissen (daling kalium),
met een risico op hartaritmieën als gevolg en opnieuw constipatie. Er zijn gevallen gemeld van
duizeligheid en/of bewusteloosheid bij patiënten die bisacodyl hadden ingenomen. Analyse van
deze gevallen suggereert dat ze daarom niet noodzakelijk te wijten zijn aan de inname van
bisacodyl.
Men zal enkel Bisolax 5 mg toedienen aan kinderen na medisch advies. Laxativa zullen enkel
uitzonderlijk aan kinderen worden voorgeschreven.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Een tussenpauze van 2 uren moet in acht genomen worden tussen de inname van Bisolax 5 mg en
van zuurwerende geneesmiddelen (antacida), zoals bicarbonaat, enz...
Bij misbruik kan de werking van wateruitdrijvende middelen (diuretica) en digitalisproducten
erdoor beïnvloed worden.
Gezien het risico van torsades de pointes verhoogd is in het geval van hypokaliëmie, is
voorzichtigheid geboden bij patiënten die geneesmiddelen nemen die aanleiding kunnen geven tot
torsades de pointes.

Gebruik van Bisolax 5 mg met voedsel en drank
Een tussenpoos van 2 uren moet in acht genomen worden tussen de inname van Bisolax 5 mg en
van melkproducten.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bisolax 5 mg werd reeds door een groot aantal zwangere vrouwen en door vrouwen op vruchtbare
leeftijd gebruikt. Daarbij werden nooit stoornissen vastgesteld. Toch zal men, zoals voor elk
geneesmiddel, vermijden om Bisolax 5 mg in te nemen tijdens de eerste 3 maanden van de
zwangerschap.
Hoewel Bisolax 5 mg niet in de moedermelk terechtkomt, mag het tijdens de borstvoeding enkel
worden gebruikt op voorschrift van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.
Merk Neocare
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Bisacodyl
Generisch middel? not available

Bisolax 5mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.