Importal Zakjes 20 stuks

Geneesmiddel in de vorm van zakjes voor de behandeling van constipatie, werkt laxerend.

Symptomatische behandeling van constipatie.

Zoals alle geneesmiddelen kan Importal bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
Gasvorming in de maag en de darm, evenals een opgeblazen gevoel door aantrekking van water
in de dikke darm, en soms buikkrampen, kunnen zich voordoen in het begin van de 
behandeling. Deze verschijnselen verdwijnen of verminderen evenwel wanneer u enkele dagen 
regelmatig Importal heeft ingenomen. 
Door gelijktijdig met de inname van Importal, één of twee glazen vloeistof van 200 ml te 
drinken, kunnen deze verschijnselen verminderd worden. 
Bij gelegenheid werden misselijkheid, gerommel (geproduceerd door darmgassen) vermeld, 
evenals braken in zeldzame gevallen.
Door interindividuele variatie kan diarree ontstaan aan de aanbevolen dosering. Een 
vermindering van de posologie (toegediende hoeveelheid) zal het probleem oplossen. 
Wegens de werkingswijze van Importal werd soms, vooral bij bejaarden, een gevaar voor 
uitdroging vermeld.
Gevallen van huiduitslag werden vermeld.
Sommige bijwerkingen komen zeer zelden voor
Deze bijwerkingen komen voor bij minder dan 1 op 10000 patiënten
Braken, buikpijn, ongemak in de buikstreek, opgeblazen gevoel, diarree, rectale jeuk, 
misselijkheid en winderigheid.
Andere bijwerkingen
Rommelende darmgeluiden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Welke stoffen zitten er in Importal?
- De werkzame stof in dit middel is lactitolmonohydraat

Hoe ziet Importal eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 10 zakjes).
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 20 zakjes).
Poeder voor oraal gebruik, in zakjes met 10 g (doos met 50 zakjes).
Pot van 200 g.
Wit, kristallijn poeder met een licht zoete smaak.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Wanneer mag u Importal niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Voor alle gevallen waar de darmtransit niet gewaarborgd is (darmafsluiting of 
kunstmatige aars) of in geval een organisch letsel van het maagdarmkanaal wordt 
vermoedt.
- In geval van buikpijn of rectale bloeding waarvan de oorsprong onzeker is.
- In geval van fecalomen (= enorme opstapeling van stoelgang in de darmen), die met 
andere methoden behandeld zouden moeten worden.
- Bij patiënten die een galactose-vrij dieet volgen.
- Wanneer u borstvoeding geeft aan een baby of zuigeling bij wie een fructose-intolerantie is vastgesteld.
- Als u vochtelektrolytenbalans verstoord is

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Importal?
- Als u lijdt aan chronische constipatie, want dan zou men altijd eerst een vezelrijk dieet 
moeten volgen, voldoende vocht moeten gebruiken en lichaamsbeweging nemen.
- Als u Importal ononderbroken inneemt, want daardoor zou u het risico kunnen lopen 
niet meer zonder dit product te kunnen.
- Bij oudere of verzwakte patiënten die, op medisch advies, Importal gedurende een 
lange periode moet innemen: uw geneesheer zal een bloedonderzoek laten uitvoeren.
- Als u lijdt aan misselijkheid is het aangeraden Importal samen met een maaltijd in te 
nemen.
- Als u een heelkundige darmingreep moet ondergaan: informeer uw arts dat u Importal 
gebruikt.
- Bij zuigelingen en kinderen moet het voorschrijven van een laxeermiddel uitzonderlijk 
zijn en dient het voorgeschreven te worden door uw arts.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog 
andere geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Importal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift 
voor nodig heeft.
Indien u nog andere geneesmiddelen neemt zoals thiazidediuretica, corticosteroïden, 
carenoxolon, amfotericine B, dient u eerst uw arts te raadplegen voordat u Importal inneemt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Importal heeft een zoete smaak en mag vermengd worden met warme of koude dranken, 
ontbijtgranen of desserten.

Zwangerschap en borstvoeding 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw 
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Er is weinig ervaring betreffende het gebruik van Importal bij zwangere vrouwen. 
Alhoewel klinische studies geen enkel potentieel teratogeen effect hebben aangetoond, wordt 
niettemin aangeraden, zoals met alle geneesmiddelen tijdens het eerste trimester van de 
zwangerschap, Importal slechts te gebruiken in geval van strikte noodzaak.
Importal is weinig geabsorbeerd, en het lijkt onwaarschijnlijk dat vrouwen die Importal nemen 
tijdens de borstvoeding enige nadelen ondergaan.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen beschreven effecten.
Stoffen in Importal waarmee u rekening moet houden
De calorische waarde bedraagt 2,1 kcal/g lactitol (8,5 kilojoule per gram).
Merk Importal
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Overige
Generisch middel? not available

Importal is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.