Midro kruidenmengsel Poeder 80g

Kruidenmengsel op basis van Senna. In poedervorm. Hulpmiddel bij constipatie.

€ 3,59 -10%
3,23
Dit is een geregisteerd geneesmiddel.

Toepassing

Symptomatische behandeling van constipatie, uitgezonderd van mechanische oorsprong, met een contactlaxans. Enkel voorzien voor occasioneel gebruik.
MIDRO is een poeder voor oraal gebruik met laxerende eigenschappen, op basis van sennabladeren. Sennabladeren stimuleren de stoelgang door prikkeling van de dikke darm. Zij verhogen de darmbeweging en veroorzaken vochtafscheiding, waardoor de stoelgang bevorderd wordt. De andere bestanddelen zoals muntblad, zoethoutwortel, wilde ridderspoorbloem, kaasjeskruidbloem en karwijvrucht zijn in veel kleinere hoeveelheden aanwezig en zorgen voor een aangename smaak en aroma. MIDRO is aangewezen bij de behandeling van de symptomen, die gepaard gaan met constipatie. Het is aangewezen deze slechts occasioneel te gebruiken.
Dosering

Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 1/4 tot 1 maatje, éénmaal daags met een weinig water innemen of kauwen, bij voorkeur voor het slapengaan. Kinderen van 10 tot 12 jaar: 1/4 tot 1/2 maatje kruiden toedienen. Op dezelfde manier als beschreven voor volwassenen. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 10 jaar.
Zoals alle geneesmiddelen kan MIDRO bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Maagdarmstelselaandoeningen Vaak: Er kan buikpijn en diarree ontstaan. Soms:
- Het werkzame bestanddeel is Sennae folium (sennablad) 60 g. Bij oudere personen kan er vochtverlies optreden, hierdoor gaan ook mineralen verloren bijvoorbeeld kalium, dit kan spierzwakte en gewichtsverlies veroorzaken. Nier- en urinewegaandoeningen De urine van MIDRO gebruikers is roodbruin gekleurd. Dit is een normaal verschijnsel. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
WAT BEVAT MIDRO?
-Het werkzame bestanddeel is Sennae folium (sennablad) 60 g.
- De andere bestanddelen zijn Carvi fructus (karwijvrucht), Menthae pipertae folium (muntblad), Liquiritae radix (zoethoutwortel), Calcatrippae flos (wilde ridderspoorbloem) en Malvae flos (kaasjeskruidbloem).
GEBRUIK MIDRO NIET
- als u een obstructie van de darm heeft (hetgeen de arts zal uitmaken), bij ontstekingen van de darm of bij buikpijn, waarvan men de oorzaak niet kent;
- als u hart-of nierproblemen heeft gelieve dit aan uw arts te melden. Misschien verkiest hij dan dit product niet te gebruiken.

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET MIDRO 
Voorzichtigheid is geboden bij oudere personen en bij mensen, die hart- of nierproblemen hebben. Zorg er voor niet regelmatig en langdurig laxantia te gebruiken. Hierdoor kunt U in een situatie komen, dat U steeds meer laxantia wil gebruiken.
Het is beter de andere aanbevelingen eerst te volgen (dieet enz.) en pas later een laxativum te gebruiken. Gelieve uw arts hierover te raadplegen.

Het is beter de andere aanbevelingen eerst te volgen (dieet enz.) en pas later een laxativum te gebruiken. Gelieve uw arts hierover te raadplegen.

GEBRUIK MET ANDERE GENEESMIDDELEN MIDRO niet samen gebruiken met diuretica (vochtafdrijvende geneesmiddelen). Door het laxatief effect kunnen andere geneesmiddelen gelijktijdig uitgedreven worden, zodat hun opname en dus hun werking gestoord worden: Geneesmiddelen voor het hart, bijvoorbeeld Digitalispreparaten, geneesmiddelen met invloed op het hartritme, bepaalde hormonen van het mineralocorticosteroïde type. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

GEBRUIK VAN MIDRO MET VOEDSEL EN DRANK Niet van toepassing. 

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING MIDRO niet gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES 
Niet van toepassing.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER ENKELE BESTANDDELEN VAN MIDRO 
Niet van toepassing.

Merk Midro
Aflevervorm Poeder
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Generisch middel? not available

Midro kruidenmengsel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.