Wylaxine 120mg Tabletten 20 stuks

Geneesmiddel tegen constipatie. Een laxeermiddel dat bisoxatine acetaat bevat.

Geneesmiddel tegen verstopping. Bevat bisoxatine acetaat, een laxeermiddel.
WYLAXINE is aangewezen bij:
· de behandeling van tekenen van verstopping behalve deze van mechanische
oorsprong
· de voorbereiding van maag-darmonderzoek
Zoals alle geneesmiddelen kan Wylaxine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.
Buikkrampen en buikloop met uitdrogingsverschijnselen: deze laatste vooral bij oudere
personen.
Bij langdurig gebruik kunnen stoornissen optreden van de lichaamszouten met
voornamelijk te laag kaliumgehalte in het bloed, spierzwakte en gewichtsverlies.
Daarenboven kan een blijvende afwijking optreden van de darmbeweging.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Het werkzame bestanddeel is Bisoxatine acetaat (2,2-bis(4-acetoxyphenyl)-3-oxo-
2,3dihydro-benzo 1,4oxazyn.) 120 mg
· Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Wijnsteenzuur - Calciumhydrogenofosfaat,
watervrij - Zetmeel - Gelatine - Magnesiumstearaat
Neem Wylaxine niet in:
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor bisoxatine acetaat of voor één van de
andere bestanddelen van Wylaxine.
- In geval van buikpijn waarvan de oorzaak onduidelijk is.
- In geval van darmafsluiting en bij ontsteking van de dikke darm.
- Bij gebrekkige hart- en nierwerking alsmede bij bejaarden kan het ook nodig zijn dit
geneesmiddel te vermijden.
Niet te gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.
Wees extra voorzichtig met Wylaxine:
- Chronisch gebruik van laxeermiddelen dient te worden vermeden wegens het risico
van afhankelijkheid.
- Bij oudere patiënten, ingeval van gebrekkige hart-, lever- en nierfunctie.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gelijktijdig gebruik van WYLAXINE en waterafdrijvende middelen is gevaarlijk.
Verder kan er wisselwerking optreden bij gebruik van geneesmiddelen van de klasse met
digitalispreparaten, antiaritmica en mineralocorticoïden.
Inname van Wylaxine met voedsel en drank
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid van WYLAXINE tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode staat
niet vast. Dit geneesmiddel mag bijgevolg niet worden gebruikt door vrouwen die zwanger
zijn of door vrouwen die borstvoeding geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
WYLAXINE beïnvloedt de rijvaardigheid en het hanteren van machines niet.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Wylaxine
Niet van toepassing

Merk Wylaxine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Overige
Generisch middel? not available

Wylaxine 120mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.