Angiocine Zuigtabletten 24 stuks

Geneesmiddel met een ontsmettende en lokaal verdovende werking, in de vorm van zuigtabletten. Aangewezen bij pijn, ontstekingen en infecties in de mond- of keelholte.

Angiocine zuigtabletten zijn aangewezen bij:
- pijn in de mond of keel;
- ontstekingen en infecties in de mond of keel.

Angiocine zuigtabletten pakken de onderliggende oorzaak niet aan.

In geval van een bacteriële ontsteking die gepaard gaat met koorts, is een aanvullende
behandeling noodzakelijk. Raadpleeg uw arts als er na 3 tot 4 dagen geen verbetering
optreedt.
Zoals elk geneesmiddel kan Angiocine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: zeer vaak
(≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000, <1/1000); zeer
zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

- Immuunsysteemaandoeningen
Zelden: allergische reacties ter hoogte van de huid en slijmvliezen.

- Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden: huiduitslag.

- Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms: een bruinverkleuring van de tanden. Deze is omkeerbaar wanneer men stopt met
het gebruik van Angiocine. Bij overmatig gebruik kan een gevoelloosheid van de tong of
smaakstoornissen optreden. Deze zijn van voorbijgaande aard.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Angiocine?
De werkzame stoffen in Angiocine zijn lidocaïnehydrochloride en
chloorhexidinehydrochloride.

De andere stoffen in Angiocine zijn mannitol, sorbitol, citroenzuurmonohydraat,
aspartaam, microkristallijne cellulose, citroenaroma en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Angiocine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos van 24 zuigtabletten in blisterverpakking (Alu/PVC) van 8.
Wanneer mag u Angiocine niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Angiocine?
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?” te lezen.
- Gebruik Angiocine niet langdurig. Gebruik dit geneesmiddel enkel om pijn en irritatie in
de mond of keel te verlichten.
- Vermijd het gebruik van Angiocine als u snel en vaak allergische reacties heeft. Bij
langdurig gebruik van Angiocine kan namelijk een allergische reactie of huidirritatie
ontstaan.
- Als u teveel Angiocine inneemt, kunnen de mond en de keel verdoofd worden. Hierdoor
kunnen slikproblemen ontstaan en kan voedsel in de luchtwegen terechtkomen.
- Angiocine bevat aspartaam (een kunstmatige zoetstof) en kan schadelijk zijn voor
mensen met fenylketonurie (aangeboren ziekte waarbij fenylalanine (een aminozuur) niet verdragen wordt).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruik Angiocine niet samen met andere ontsmettende middelen voor mond of keel. Gebruikt u naast Angiocine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij inname van de aanbevolen dosis heeft Angiocine enkel een effect op de mond en
keel. Toch is voorzichtigheid aanbevolen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Angiocine waarmee u rekening moet houden
Angiocine bevat aspartaam een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Angiocine bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Angiocine
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn, Zwelling
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Smaak Zonder specifieke smaak
Specifiek voor Keel, Mond
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine, Lidocaïne
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? available
Zonder suiker? available

Angiocine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.