Nesivine 0,05% Neusspray 15ml

Geneesmiddel voor een verstopte neus, in de vorm van een neusspray. Voor de symptomatische behandeling van een neusverkoudheid of sinusitis.

Oxymetazoline ontzwelt de slijmvliezen.
Nesivine 0,05% wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van een verstopte neus,
bijvoorbeeld bij neusverkoudheid of bij ontsteking van de sinussen. De werking houdt tot 12 uur aan.

Nesivine 0,05% slechts gebruiken bij volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.

Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de neusverstopping
aanhoudt kan Nesivine 0,05% gebruikt worden.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Mogelijke ongewenste effecten zijn een prikkelend gevoel in de neus met niezen, een droog gevoel in de
mond en de keel.
In zeldzame gevallen kunnen rusteloosheid, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn en het gevoel een
verstopte neus te hebben voorkomen. Na overmatig of langdurig gebruik kan er opnieuw
neusverstopping optreden of een door het geneesmiddel geïnduceerde ontsteking van het
neusslijmvlies. Tevens kan dit leiden tot verzwakking van het effect en verschrompeling van de
neusslijmvliezen. Bij overmatig gebruik kan overdosering in zeldzame gevallen leiden tot effecten zoals
hartkloppingen, snelle hartslag en verhoging van de bloeddruk.

Als er zich bijwerkingen voordoen, moet u stoppen met het gebruik van Nesivine.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
Welke stoffen zitten er in Nesivine 0,05%?
De werkzame stof in dit middel is oxymetazoline hydrochloride: 0,5 mg/ml.
De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur monohydraat, natriumcitraat, glycerol,
benzalkoniumchloride, gezuiverd water.

Hoe ziet Nesivine 0,05% eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Nesivine 0,05% is beschikbaar als neusdruppels en neusspray in 3 presentaties:
· Druppels: 10 ml, 15 ml of 20 ml oplossing in glazen flesje met dop met druppelpipet.
· Doseerspray: 10 ml of 15 ml oplossing in glazen flesje met doseerpomp
· Spray: 10 ml of 15 ml oplossing in plastieken spuitbus
Wanneer mag u Nesivine 0,05% niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in Nesivine 0,05% zitten.
· Bij een ontsteking in de neus zonder opgezwollen slijmvlies (Rhinitis sicca).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nesivine 0,05%?
· bij gebruik bij bejaarden
· bij ernstige aandoeningen aan het hart of de bloedvaten (zoals aandoeningen aan de kransslagaders
en hoge bloeddruk)
· bij aandoeningen van de stofwisseling (zoals een verhoogde hoeveelheid schildklierhormoon in het
bloed en suikerziekte)
· als u behandeld wordt met bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (MAO-remmers) en andere
geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen
· bij een verhoogde oogdruk, vooral bij zogenaamd nauwehoekglaucoom
· bij een bepaald gezwel in het bijniermerg (feochromocytoom)
· Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing.
· Wanneer de neusverstopping aanhoudt kan Nesivine gebruikt worden gedurende maximaal 5
opeenvolgende dagen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Nesivine gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Nesivine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.

Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Nesivine kan een ongewenste wisselwerking
veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Nesivine te gebruiken.

Het gebruik van Nesivine samen met een specifiek soort antidepressivum (MAO-remmers) kan leiden
tot een veel te hoge bloeddruk. Bij patiënten die bepaalde middelen tegen hypertensie gebruiken, zoals
sympaticomimetische aminen of niet 1-selectieve -blokkers, kan het  gebruik van Nesivine de
bloeddruk ontregelen.

Deze interacties zijn vrij onwaarschijnlijk bij een normale dosis van Nesivine aangezien er weinig van
het werkzame bestanddeel in het lichaam komt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Tijdens de zwangerschap en borstvoeding is het gebruik van Nesivine af te raden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij langdurig gebruik van te hoge doses kan de rijvaardigheid en het gebruik van machines beïnvloed
zijn.

Nesivine 0,05% bevat benzalkoniumchloride. Dit kan irriterend zijn en huidreacties veroorzaken.
Merk Nesivine
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 7 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Nesivine 0,05% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.