Neusinol Neusspray 15ml

Geneesmiddel voor de neus, in de vorm van een neusspray. Voor de symptomatische behandeling van een neusverkoudheid,sinusitis en rhinitis.

De werkzame stof, nafazoline nitraat, is een decongestivum voor de neus.
Neusinol is aangewezen voor de symptomatische behandeling van congestie van de neusslijmvliezen
(banale neusverkoudheid, sinusitis) en als hulp bij de decongestie van de neus-keelholte.
Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Dit
geneesmiddel kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
• hoofdpijn, slaperigheid en hartkloppingen kunnen vooral bij kinderen en bejaarden optreden
wanneer het geneesmiddel langdurig wordt gebruikt in te hoge doses.
• uitzonderlijk kunnen allergische reacties optreden: roodheid, grote vochtafscheiding uit de neus,
jeuk.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Neusinol?
- De werkzame stof in dit middel is: nafazoline nitraat 0,5 mg per ml.
- De andere stoffen in dit middel zijn: Cetrimide – calciumpropionaat – benzoëzuur (zie sectie 2
“Neusinol bevat benzoëzuur en propyleenglycol”) – propyleenglycol (zie sectie 2 “Neusinol
bevat benzoëzuur en propyleenglycol”) – polysorbaat 80 – synthetische rozenolie derog
42/480 – gezuiverd water.
-
Hoe ziet Neusinol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Neusspray, oplossing.
Bruine glazen fles met 15 ml oplossing en voorzien van een vaporisator voor microdosering
Wanneer mag u Neusinol niet gebruiken?
• U bent allergisch voor nafazoline nitraat, voor andere geneesmiddelen van dezelfde groep of
voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Bij kinderen jonger dan 7 jaar.
• U heeft een verhoogde bloeddruk, hartproblemen of een stoornis van de schildklier.
• U heeft glaucoom.
• U neemt geneesmiddelen tegen depressie in (zie "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?").
Raadpleeg bij twijfel uw behandelend geneesheer of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Neusinol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing. Dit
geneesmiddel kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt, gedurende maximaal 5 opeenvolgende
dagen.

Kinderen
Het gebruik van Neusinol wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 7 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Neusinol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.
• Personen die een behandeling tegen depressie hebben gevolgd (MAO-remmers), moeten ten
minste 15 dagen wachten alvorens Neusinol te gebruiken. 

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Er wordt aanbevolen Neusinol niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Neusinol bevat benzoëzuur en propyleenglycol
Benzoëzuur is licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen.
Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.

Merk Neusinol
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 7 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Neusinol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.