Rhini-San Tabletten 24 stuks

Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van een neusverkoudheid, in de vorm van tabletten. Vermindert de zwelling van het neusslijmvlies en de neusloop. Wordt ook gebruikt bij hooikoorts,sinusitis en allergische rhinitis.

€ 7,70 -10%
6,93
Tijdelijk geen voorraad
f product.view.content.addfavourite
RHINI-SAN bevat twee actieve bestanddelen:
difenylpyraline dat actief is tegen allergie en
fenylefrine dat een ontzwellende werking heeft van de bovenste luchtwegen.
RHINI-SAN vermindert de symptomen die voorkomen bij een neusverkoudheid. Het gaat de
slijmvlieszwelling (congestie) tegen en vermindert de loopneus.
Zoals elk geneesmiddel kan RHINI-SAN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
De mogelijke ongewenste effecten zijn de volgende: troebel zien, moeilijk urineren, droge mond,
misselijkheid, braken, diarree of constipatie, vermoeidheid en slaperigheid, duizeligheid, plotse daling
van de bloeddruk, spierzwakte en bewegingsstoornissen, oorsuizingen, nachtmerries.
In sommige gevallen eveneens: verhoging van de bloeddruk met hoofdpijn, hartkloppingen
(palpitaties) en braken, angst, opwinding (agitatie) en beven.
Ook allergische reacties zijn mogelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in RHINI-SAN?
- De werkzame stoffen in RHINI-SAN zijn difenylpyralinehydrochloride en fenylefrinehydrochloride.
- De andere stoffen in RHINI-SAN zijn lactose, gelatine, talk, magnesiumstearaat, maïszetmeel.

Hoe ziet RHINI-SAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tablet voor oraal gebruik, verpakt in een etui met blisterverpakking van 12 en 24 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Wanneer mag u RHINI-SAN niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Als u jonger bent dan 12 jaar
- In geval van verhoogde oogboldruk (glaucoom)
- In geval van achterblijven van urine in de blaas te wijten aan een prostaataandoening. Raadpleeg uw
arts bij twijfel
- In geval van ernstige aandoeningen van het hart en het vaatstelsel
- In geval van gekende allergie aan één van de bestanddelen
- In geval van een te sterke werking van de schildklier (hyperthyreoïdie)
- Bij patiënten die behandeld worden of die de laatste twee weken behandeld werden met een
monoamine oxydaseremmer (geneesmiddel gebruikt bij depressie)
Raadpleeg uw behandeld geneesheer of de apotheker in geval van twijfel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met RHINI-SAN?
Raadpleeg eerst uw arts of apotheker wanneer u geneesmiddelen gebruikt voor zenuwpijnen,
depressie, angst of andere psychische aandoeningen.
Het geneesmiddel kan slaperigheid veroorzaken. Het besturen van voertuigen of het bedienen van
machines wordt afgeraden wanneer u Rhini-San neemt (zie rubriek “Rijvaardigheid en het gebruik van
machines”).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Verschillende geneesmiddelen kunnen de werking van RHINI-SAN beïnvloeden:
- Alcohol, hypnotische middelen, slaapmiddelen en geneesmiddelen gebruikt bij angst en
depressie kunnen het slaapgevoel verhogen.
- De werking van bètablokkers (geneesmiddel gebruikt bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of
verhoogde oogboldruk) kan verminderen
- Difenylpyraline, een van de bestanddelen van RHINI-SAN, kan de werking van de anticholinergica
(bepaalde groep geneesmiddelen) verhogen.
- De inname van andere stimulerende middelen (slijmvliesontzwellende middelen en amfetamines)
zal het effect van fenylefrine versterken.
- Fenylefrine kan de werking verminderen van geneesmiddelen die de bloeddruk doen dalen
(reserpine, methyldopa, guanethidine).
- Het gebruik van fenylefrine en bepaalde antidepressiva kan aanvallen van verhoogde bloeddruk
veroorzaken.
- De inname van quinidine of digitalispreparaten (geneesmiddelen voor het hart) en van
geneesmiddelen tegen depressie kan in combinatie met RHINI-SAN ernstige hartritmestoornissen
veroorzaken.
Gebruikt u naast RHINI-SAN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Vermijd de gelijktijdige inname van RHINI-SAN en alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Neem RHINI-SAN niet in tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het besturen van voertuigen of het bedienen van gevaarlijke werktuigen en machines wordt ten
stelligste afgeraden wanneer u RHINI-SAN neemt.

Stoffen in RHINI-SAN waarmee u rekening moet houden
RHINI-SAN bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Rhinisan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Oraal

Rhini-San is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.