Naphcon-A Oogdruppels 15ml

Geneesmiddel op basis van napazolinechloride en feniraminemaleaat in de vorm van oogdruppels. Aangewezen voor het behandelen van geïrriteerde, gezwollen en rode ogen als gevolg van allergische reacties.

8,30
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

Allergische reactie, zwelling en rode ogen.
1 of 2 druppels in het aangetaste oog (de aangetaste ogen) om de 3 tot 4 uur, tot 4 maal per dag, tot de symptomen verdwenen zijn.Stop de behandeling wanneer de symptomen verdwenen zijn. Vermijd langdurig gebruik of gebruik van grote hoeveelheden. U kan dan opnieuw last krijgen van rode of gezwollen ogen.
De volgende bijwerkingen werden waargenomen tijdens klinische studies en post-marketing ervaring met Naphcon-A. De bijwerkingen werden gegroepeerd volgens de frequentie waarmee ze voorkomen: “zeer vaak”: treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten, “vaak”: bij 1 tot 10 op 100 patiënten, “soms”: bij 1 tot 10 op 1000 patiënten, “zelden”: bij 1 tot 10 op 10000 patiënten, “zeer zelden”: bij minder dan 1 op 10000 patiënten, en “niet bekend”: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald. Oogaandoeningen:- Vaak: ongemak in het oog.- Zelden: onsteking van het oogoppervlak – oogpijn – zwelling van het oog – oog roodheid.- Niet bekend: toename van de pupilgrootte – oogirritatie – wazig zicht – verhoogde oogdruk.Reacties in andere delen van uw lichaam:- Niet bekend: plaatselijke overgevoeligheidsreacties.Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen.Gebruik van te grote hoeveelheden van Naphcon-A bij baby’s en jonge kinderen kan ernstige bijwerkingen veroorzaken zoals een daling van de lichaamstemperatuur, slaperigheid en andere symptomen van de onderdrukking van het centraal zenuwstelsel.
Feniraminemaleaat (3 mg/ml) en naphazolinehydrochloride (0,25 mg/ml), benzalkoniumchloride, boorzuur, borax, dinatriumedetaat, natriumchloride, natriumhydroxide en/of geconcentreerd zoutzuur en gezuiverd water.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. - Als u lijdt aan nauwe-hoek glaucoom (een oogziekte veroorzaakt door verhoogde druk in het oog).- Als u een risico loopt op het ontwikkelen van gesloten-hoek glaucoom.- Geef Naphcon-A niet aan baby’s of jonge kinderen van 12 jaar of jonger.Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?- Gebruik Naphcon-A enkel om in uw ogen te druppelen.- Als de irritatie aanhoudt of verergert, stop dan met het gebruik van Naphcon-A.- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt: - Als u behandeld wordt met monoamine oxidase inhibitoren (MAOIs) (geneesmiddelen gebruikt om depressie, de ziekte van Parkinson, enz. te behandelen). - Als u bejaard bent. - Als u lijdt aan ernstige hart- en vaatziekten, zoals cardiale arritmie, een niet goed gecontroleerde verhoogde bloeddruk of een verlaging van de bloeddruk te wijten aan een veranderde houding. - Als u lijdt aan insuline-afhankelijke diabetes, hyperthyreoïdie (een te snel werkende schildklier), prostaathypertrofie (vergroting van de prostaat) of als u in het verleden last had van urineretentie (achterblijven van urine in de blaas).- Vermijd langdurig gebruik of gebruik van grote hoeveelheden. U kan dan opnieuw last krijgen van rode of gezwollen ogen. Gebruik niet meer van Naphcon-A dan de aanbevolen dosis en gebruik Naphcon-A niet meer nadat de symptomen verdwenen zijn.- Door de aanwezigheid van naphazoline in de formule kunnen pupilverwijding, verhoogde oogdruk en systemische bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, hartziekten (cardiopathie), hoge bloeddruk (hypertensie) en verhoogde bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) voorkomen als gevolg van absorptie.- De volgende systemische bijwerkingen werden gerapporteerd met topische toediening van sympathicomimetische geneesmiddelen zoals naphazoline: hoofdpijn, verhoging van de bloeddruk, voortijdige hartcontracties (extrasystolen), een snelkloppend hart (tachycardie), flauwteaanval en beroerte (cardiovasculair accident).- Als u contactlenzen draagt: - Draag geen zachte contactlenzen wanneer u Naphcon-A gebruikt. - Als u contactlenzen blijft dragen, doe ze dan uit voordat u Naphcon-A gebruikt en wacht ten minste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet. - Zet het gebruik van Naphcon-A stop vooraleer anesthetica te gebruiken. Anesthetica (bv. ciclopropaan, halothaan) kunnen u vatbaarder maken voor de effecten van sympathomimetische geneesmiddelen zoals naphazoline.- Het gebruik van Naphcon-A in het oog kan ervoor zorgen dat er pigmentgranules uit de iris (gekleurd gedeelte van het oog) vrijkomen, vooral wanneer het in hoge doses wordt gebruikt bij oudere patiënten.Gebruik Naphcon-A niet bij kinderen van 12 jaar of jonger, want het kan het centrale zenuwstelsel van baby’s en kinderen onderdrukken, wat kan leiden tot coma en een belangrijke daling van de lichaamstemperatuur.Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?Vertel uw arts als u monoamine oxidase inhibitoren (MAOIs) (geneesmiddelen gebruikt om depressies, ziekte van Parkinson, enz te behandelen). Deze geneesmiddelen kunnen in combinatie met Naphcon-A leiden tot een ernstige verhoging van de bloeddruk.Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u minstens 5 minuten wachten tussen elke toediening. Als u ook een oogzalf gebruikt, breng deze dan als laatste aan.Gebruikt u naast Naphcon-A nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaatgebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheidGebruik Naphcon-A niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding.Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?Rijvaardigheid en het gebruik van machinesNaphcon-A kan uw pupillen korte tijd verwijden. Dit kan uw zicht hinderen bij intens licht.Als u na het gebruik van Naphcon-A een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen machines totdat uw zicht weer helder is.Naphcon-A bevat benzalkoniumchlorideHet bewaarmiddel in Naphcon-A (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en zachte contactlenzen doen verkleuren. Voorkom contact met zachte contactlenzen. Contactlenzen voor het toedienen verwijderen en ten minste 15 minuten wachten voor het terugplaatsen.
Merk Alcon
Aflevervorm Oogdruppels
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Anti-allergie
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? not available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? not available

Naphcon-A is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.