085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Aspirine 500mg Bruistabletten 36 stuks

Bruistabletten 36 stuks
10,73
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur, ter bestrijding van pijn, koorts en ontsteking. In de vorm van bruistabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Aspirine is een pijnstiller en een ontstekingwerend medicijn. Het wordt ook gebruikt om bepaalde
ziektes van hart, hersenen en bloedvaten te behandelen. Deze tabletten moeten oraal ingenomen
worden.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor:
· Gewone kwalen
- Milde tot matige pijn en/of koorts. De behandeling stilt de pijn en doet de koorts dalen, maar heeft
geen effect op de oorzaak ervan.
· Ziekten van hart of hersenen en bloedvaten (enkel op advies van een arts)
o Behandeling
- Bij een acute hartaanval
- Bij een instabiele hartkramp (instabiele angina pectoris)
- Bij sommige heelkundige ingrepen op kransslagaders (aorto-coronaire bypass, coronaire
angioplastie)
- Bij gebruik van een kunstnier met ader- of slagaderverbinding (dialyse-shunt)
o Preventie
bloedsomlooponderbreking in de hersenen of een beroerte, of het Kawasaki-syndroom (een
aandoening die vooral bij zuigelingen en kleuters kan optreden).
- Voorkomen van een eerste (primaire preventie) hartinfarct bij bepaalde risicogroepen (erge
familiale voorgeschiedenis van slagaderverkalking; suikerziekte; jicht; verhoogde
bloeddruk; stoornissen van het vetgehalte in het bloed).
- Bij de behandeling van patiënten met risicofactoren op vlak van de kransslagaders, zal de
arts Aspirine 100 en Aspirine 300 als bijkomende (bij andere geneesmiddelen) en niet als
vervangende medicatie beschouwen

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Aspirine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
· Maag-darmklachten met als symptomen o.a.:
- misselijkheid
- diarree
- braken
- maag- darmzweren
· Bloeding ter hoogte van het maagdarmstelsel met als symptomen o.a:
- maagdarmbloedverlies
- zwarte stoelgang
- niet direct waarneembaar bloedverlies dat kan leiden tot bloedarmoede door ijzergebrek.
Stop onmiddellijk met de inname van dit geneesmiddel in geval van een maagdarmstelselbloeding.
· Allergische reactie (eerder zeldzaam), met als symptomen o.a.:
- aanvallen van ademnood
- huidreacties
- waterophoping
- allergische shock
- spasmen van de luchtpijptakken
Patiënten die reeds lijden aan astma, chronisch netelroos of neusontsteking zijn hier vooral vatbaar
voor.
· Acuut nierfalen, vooral bij patiënten
- met een bestaande ontoereikende nierwerking
- met hartzwakte
- met levercirrose
- met aantasting van de nierbloedvaatjes
- die tegelijkertijd ook behandeld worden met diuretica (vochtafdrijvende middelen).
· Oorsuizen. Dit kan het eerste teken van salicylisme (een vergiftiging door gebruik van
salicylpreparaten, als u al lang te grote doses aan het nemen bent). Andere symptomen van
salicylisme zijn o.a.:
- hardhorigheid
- vermoeidheid
- dorst
- overmatig diep ademhalen
- braken.
De gevoeligheid voor salicylisme verschilt sterk van persoon tot persoon. Oudere personen zijn
gevoeliger dan jonge volwassenen.
Raadpleeg uw arts in geval van oorsuizen: hij zal misschien uw behandeling, eventueel tijdelijk,
stopzetten.
Jicht
De uitscheiding van urinezuur wordt beïnvloed door salicylaten. Dit is o.a. van belang voor
jichtpatiënten.
In geïsoleerde gevallen werden volgende bijwerkingen beschreven:
- verhoging van de leverenzymen
- vermindering van de bloedsuikerwaarden
- ernstige huidreacties
- vermindering van het aantal bloedplaatjes
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Aspirine 500 Bruis?

-De werkzame stof in Aspirine 500 Bruis is acetylsalicylzuur.
-De andere stoffen in Aspirine 500 Bruis zijn citroenzuur, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat,natriumsacharine, citroenaroma.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Gebruik Aspirine niet:
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· als u overgevoelig bent aan salicylaten of aan geneesmiddelen tegen ontsteking en pijn.
· bij maagzweren en zweren op de twaalfvingerige darm (duodenumzweren).
· bij een ziekelijke verhoogde neiging tot bloedingen.
· in toestanden met risico op bloedingen.
· als u tegelijkertijd ook stollingsremmende geneesmiddelen inneemt (bv. cumarinederivaten,
heparine).
· bij een tekort aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (een stofwisselingsenzym).
· bij astma of bij bekende overgevoeligheid (allergie) aan salicylaten, aan niet-steroïdale
ontstekingswerende geneesmiddelen en aan tartrazine (een kleurstof).
· bij een ernstig verminderde werking van de nieren.
· tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden.
· bij een ernstig verminderde werking van de lever, voornamelijk in geval van langdurig gebruik van
grote hoeveelheden.
· als u tegelijkertijd ook methotrexaat gebruikt (vaak gebruikt om kanker te behandelen) (bij dosissen
van 15 mg of meer per week).
Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt:
· als u allergische reacties vertoont (bv.: hooikoorts, veelvuldige neuspoliepen, netelroos) of
chronische infecties van de luchtwegen, of als u allergisch bent voor niet-steroïdale
ontstekingswerende geneesmiddelen. U heeft dan kans op astma-aanvallen. Wanneer u een astmaaanval
heeft, moet u de behandeling onderbreken en uw arts raadplegen. Bekende overgevoeligheid
voor niet-steroïdale ontstekingswerende geneesmiddelen is een absolute aanwijzing om
acetylsalicylzuur niet te gebruiken.
· als u vroeger reeds maag- of darmzweren of maag- of darmbloedingen had, of indien u op dit
ogenblik aan spijsverteringsstoornissen lijdt. Ook als u in het verleden reeds problemen had met
bloedingen moet u voorzichtig zijn. In deze gevallen raadpleegt u best uw arts. In elk geval stopt u
best met de behandeling, als een maag- of darmbloeding optreedt.
· bij leverproblemen. Dat is omdat Aspirine voornamelijk afgebroken wordt door de lever en dit
proces vertraagd kan worden in geval van een verminderde leverfunctie.
· als u een verminderde nierwerking heeft. Praat eerst met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt
· als u jicht heeft (een reumatische aandoening). De manier waarop uw lichaam urinezuur verwijdert,
zou beïnvloed kunnen worden. Uw arts zal dan extra voorzichtig zijn wanneer hij u Aspirine
aanraadt.
· bij salicylisme (zie beschrijving in de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”): de gevoeligheid verschilt
sterk van persoon tot persoon. Oudere personen zijn méér gevoelig dan jonge volwassenen.
· als u doorgaans een overvloedige menstruatie heeft of bloedingen buiten de menstruatieperiode. Er
bestaat immers een risico op overvloedige en verlengde maandstonden.
· als u een spiraaltje draagt (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
· als u zwanger wordt tijdens de behandeling. Dan stopt u best met de inname van het product.
· als u dit geneesmiddel aan een kind met koorts wil geven. Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur
en kan schadelijk zijn voor het kind. U dient uw arts of apotheker te raadplegen. Zie ‘Gebruik bij
kinderen’.
· kort voor of kort na het trekken van tanden of kiezen. Indien u Aspirine gebruikt en u een
heelkundige of tandheelkundige ingreep moet ondergaan, raadpleegt u best uw arts.
· kort voor of kort na alcoholgebruik: dan mag u geen acetylsalicylzuur innemen.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Zweren en bloedingen
Maag- of darmbloedingen of maag- of darmzweren kunnen tijdens elke behandeling met
acetylsalicylzuur optreden, ook indien u hier vroeger nooit last van had (zie rubriek “Mogelijke
bijwerkingen”).

Langdurig gebruik
Langdurig gebruik van hoge dagdosissen (behalve als de arts dit aanbevolen heeft voor de vermelde
aandoeningen van het hart of de hersenen (zie rubriek “Waarvoor wordt dit middel gebruikt?”) wordt
afgeraden. Dit is zo omdat u mogelijk nierproblemen zou kunnen ontwikkelen.

Gebruik bij kinderen
· . Het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts, wordt niet
aangeraden zonder medisch advies.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts die vermoedelijk door een virus veroorzaakt is, zal de arts
geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur alleen voorschrijven als andere geneesmiddelen
onvoldoende resultaat opleverden. Indien een kind met koorts aan bewustzijnsstoornissen lijdt of hevig
moet braken na inname van het geneesmiddel, dient het gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk te
worden stopgezet. Er moet dan onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Het zou dan namelijk
kunnen gaan om het syndroom van Reye, een zeer zeldzame maar soms fatale aandoening, die
onmiddellijk behandeld moet worden. Het is echter nog niet met zekerheid aangetoond dat
geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur deze ziekte kunnen veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Aspirine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekosmt andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer Aspirine wordt ingenomen samen met
andere geneesmiddelen tegen:
· bloedklonters (bv. warfarine),
· het afstoten van organen na een transplantatie (cyclosporine, tacrolimus),
· hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-inhibitoren),
· pijn en ontsteking (bv. steroïden of ontstekingsremmers),
· jicht (probenecide),
· kanker of reumatoïde artritis (methotrexaat).

Aspirine nemen kan leiden tot een verhoging van:
· de werking van stollingsremmende middelen (bv. cumarinederivaten, heparine).
· het risico op maagdarmbloeding als u tegelijkertijd ook met corticoïden behandeld wordt.
· het risico op bloedingen als u tegelijkertijd ook ticlopidine, stollingsremmende geneesmiddelen,
geneesmiddelen om bloedklonters te verhelpen of pentoxifylline gebruikt.
· de werking van geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen (bij hoge doses
acetylsalicylzuur).
· de nevenwerkingen van methotrexaat (wordt gebruikt om kanker te behandelen).
· de concentraties in het bloed van digoxine of barbituraten (voornamelijk bij hoge doses
acetylsalicylzuur).
· de concentratie in het bloed van lithium (wordt gebruikt om stemmingsstoornissen te behandelen).
· de werking van sulfamiden (antibiotica) en geneesmiddelen waarvan een sulfamide één van de
bestanddelen is.
· de werking van valproïnezuur (een vaak voorkomend ingrediënt in antibiotica, diuretica –
vochtafdrijvende middelen - en anti-epileptica).
· de uitscheiding van salicylaten via de nieren, als u tegelijkertijd ook met magnesium, aluminium
en calcium verbindingen behandelt wordt.

Aspirine nemen kan leiden tot een verminderde werking van:
· spironolactone (alsook de andere aldosterone-antagonisten, dit zijn kaliumsparende diuretica).
· furosemide (alsook alle andere geneesmiddelen die gebruikt worden om een hoge bloeddruk en
zwellingen tegen te gaan (lisdiuretica).
· geneesmiddelen die de uitscheiding van urinezuur bevorderen (ter behandeling van jicht).
· geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen.
· alfa-interferon (wordt gebruikt om het immuunsysteem te versterken).
· spiraaltje, een vorm van anticonceptie (betwistbaar risico van verminderde doeltreffendheid).
Het wordt afgeraden om acetylsalicylzuur tegelijkertijd in te nemen met gelijk welke niet-steroïdale
ontstekingswerende geneesmiddelen, met inbegrip van pyrazolonen.
Indien u reeds behandeld wordt met één van bovenvermelde geneesmiddelen, dient u uw arts te
raadplegen vooraleer u acetylsalicylzuur gebruikt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Vermijd het gebruik van alcohol wanneer u Aspirine inneemt. Alcohol doet de toxiciteit van
acetylsalicylzuur op de maag toenemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts. Gebruik dit niet
gedurende de eerste 3 maanden en de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Vrouwelijke patiënten die zwanger worden tijdens een behandeling, stoppen best met de inname van
het product.
Vermijd de inname van hoge dosissen van dit geneesmiddel wanneer u borstvoeding geeft, want dit
geneesmiddel komt in de moedermelk terecht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gevallen bekend waarin het gebruik van dit geneesmiddel uw rijvaardigheid of uw
vermogen om machines te besturen zou beïnvloeden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Aspirine
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Aspirine 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Aspirine 500mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.