085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Aspirine C Bruistabletten 20 stuks

Bruistabletten 20 stuks
9,35
Op voorraad
9,35
Geneesmiddel voor de symptomathische behandeling van pijn en koorts, op basis van acetylsalicylzuur, in combinatie met VIT C. In de vorm van bruistabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Aspirine C is een pijnstiller en een ontstekingwerend medicijn. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor:
· Koorts en pijn zoals bij griep of andere infecties
· Hoofdpijn
· Kiespijn, behalve voor of na tandheelkundige ingrepen
· Zenuwpijn
· Spit
· Spierpijn
* Menstruatiepijn
De behandeling stilt de pijn en doet de koorts dalen, maar heeft geen effect op de oorzaak ervan.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

· Maag-darmklachten
- maag-darmbloedverlies
- maagzweren
- zwarte stoelgang
- niet direct waarneembaar bloedverlies dat kan leiden tot bloedarmoede door ijzergebrek.
Stop onmiddellijk met de inname van dit geneesmiddel in geval van een maagdarmstelselbloeding.

· Allergische reactie (eerder zeldzaam), met als symptomen o.a.:
- aanvallen van ademnood
- huidreacties
- allergische shock
- spasmen van de luchtpijptakken
Patiënten die reeds lijden aan astma, chronische netelroos of neusontsteking zijn hier vooral vatbaar
voor.

· Acuut nierfalen, vooral bij patiënten
- met bestaande ontoereikende nierwerking
- met hartzwakte
- met levercirrose
- met aantasting van de nierbloedvaatjes
- die tegelijkertijd ook behandeld worden met diuretica (vochtafdrijvende middelen)

· Oorsuizen. Dit kan het eerste teken van salicylisme (een vergiftiging door gebruik van
salicylpreparaten, als u al lang te grote doses aan het nemen bent). Andere symptomen van
salicylisme zijn o.a.:
- hardhorigheid
- vermoeidheid
- dorst
- overmatig diep ademhalen
- braken.
De gevoeligheid voor salicylisme verschilt sterk van persoon tot persoon. Oudere personen zijn
gevoeliger dan jonge volwassenen.
Raadpleeg uw arts in geval van oorsuizen: hij/zij zal misschien uw behandeling, eventueel
tijdelijk, stopzetten.

Jicht
De uitscheiding van urinezuur wordt beïnvloed door salicylaten. Dit is o.a. van belang voor
jichtpatiënten.

Hoge dosissen
· Bij hoge dosissen kan vitamine C leiden tot diarree
· Bij patiënten die aanleiding hebben tot steenvorming, zou een verband tussen de inname van hoge
dosissen vitamine C en het optreden van nierstenen verondersteld kunnen worden

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stoffen in dit middel zijn: acetylsalicylzuur 400 mg, ascorbinezuur 240 mg.
· De andere stoffen in dit middel zijn: mononatriumcitraat, natriumbicarbonaat, citroenzuur,
natriumcarbonaat.

Zie hierboven voor het natriumgehalte.
Hoe ziet Aspirine C eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Bruistabletten.
Verpakking: 20 bruistabletten verpakt in aluminium strip.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
* Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
* Bij maagzweren en zweren op de twaalfvingerige darm (duodenumzweren)
* Bij een ziekelijke verhoogde neiging tot bloedingen
* In toestanden met risico op bloedingen
* Als u tegelijkertijd ook stollingsremmende geneesmiddelen inneemt (bv. cumarinederivaten,
heparine)
* Bij een tekort aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (een stofwisselingsenzym)
* Bij astma of bij bekende overgevoeligheid (allergie) voor salicylaten, voor niet-steroïdale ontstekingswerende geneesmiddelen en voor tartrazine (een kleurstof)
* Bij een ernstig verminderde werking van de nieren
* Tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden
* Bij een ernstig verminderde werking van de lever,, voornamelijk in geval van langdurig gebruik van grote hoeveelheden
* In geval van voorbeschiktheid tot bloedingen

Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:
· Als u allergische reacties vertoont (bv. : hooikoorts, veelvuldige neuspoliepen, netelroos) of
chronische infecties van de luchtwegen, of als u allergisch bent voor niet-steroïdale
ontstekingwerende geneesmiddelen U heeft dan kans op astma-aanvallen. Wanneer u een astmaaanval
heeft, moet u de behandeling onderbreken en uw arts raadplegen. Bekende overgevoeligheid
voor niet-steroïdale ontstekingwerende geneesmiddelen is een absolute aanwijzing om
acetylsalicylzuur niet te gebruiken.
· Als u vroeger reeds maag-of darmzweren of maag- of darmbloedingen had, of indien u op dit
ogenblik aan spijsverteringsstoornissen lijdt. Ook als u in het verleden reeds problemen had met
bloedingen moet u voorzichtig zijn. In deze gevallen raadpleegt u best uw arts. In elk geval stopt u
best met de behandeling, als een maag- of darmbloeding optreedt.
· Bij leverproblemen. Dat is omdat Aspirine voornamelijk afgebroken wordt door de lever en dit
proces vertraagd kan worden in geval van een verminderde leverfunctie.
· Als u een verminderde nierwerking heeft. Praat eerst met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.
· Salicylisme (zie beschrijving in de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”): de gevoeligheid verschilt sterk van persoon tot persoon. Oudere personen zijn gevoeliger dan jonge volwassenen.
· Als u zwanger wordt tijdens de behandeling. Dan stopt u best met de inname van het product.
· Als u dit geneesmiddel aan een kind met koorts wilt geven. Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur
en kan schadelijk zijn voor het kind. U dient uw arts of apotheker te raadplegen. Zie ‘Gebruik bij kinderen’.
· Als u een zoutloos / zoutarm dieet volgt, in geval van hartfalen, van een hoge bloeddruk of als uw
nieren niet goed werken. Dan dient u met het natriumgehalte van elke tablet rekening te houden (467 mg per bruistablet).
· Kort voor of kort na het trekken van tanden of kiezen. Indien u Aspirine gebruikt en u een heelkundige of tandheelkundige ingreep moet ondergaan, raadpleegt u best uw arts.
· Kort voor of kort na alcoholgebruik: dan mag u geen acetylsalicylzuur innemen.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Langdurig gebruik
Langdurig gebruik van hoge dagdosissen wordt afgeraden. Dit is zo omdat u mogelijk nierproblemen zou
kunnen ontwikkelen.

Gebruik bij kinderen
· Geef Aspirine C niet aan kinderen met koorts die jonger zijn dan 12 jaar.
· Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Niet gebruiken bij kinderen met koorts zonder medisch
advies.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts die vermoedelijk door een virus veroorzaakt is, zal de arts
geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur alleen voorschrijven als andere geneesmiddelen
onvoldoende resultaat opleverden. Indien een kind met koorts aan bewustzijnsstoornissen lijdt of hevig
moet braken na inname van het geneesmiddel, dient het gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk te
worden stopgezet. Er moet dan onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen
gaan om het syndroom van Reye, een zeer zeldzame maar soms fatale aandoening, die onmiddellijk
behandeld moet worden. Het is echter nog niet met zekerheid aangetoond dat geneesmiddelen op basis
van acetylsalicylzuur deze ziekte kunnen veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Aspirine C nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer Aspirine C wordt ingenomen samen met
andere geneesmiddelen. Aspirine C innemen kan leiden tot een verhoging van:
* de werking van stollingsremmende middelen (bv. cumarinederivaten, heparine)
* het risico op maag-darm-bloeding als u tegelijkertijd ook met corticoïden behandeld wordt
* de werking van sommige orale geneesmiddelen die het suikergehalte in het bloed verlagen
(sulfonyl-ureumverbindingen)
* de nevenwerkingen van methotrexaat (wordt gebruikt o.a. om kanker te behandelen)
* de concentraties in het bloed van digoxine of barbituraten (voornamelijk bij hoge doses
acetylsalicylzuur)


Aspirine C innemen kan leiden tot een verminderde werking van:
* spironolacton (een kaliumsparend diureticum)
* furosemide (alsook alle andere lisdiuretica)
* geneesmiddelen die de uitscheiding van urinezuur bevorderen (ter behandeling van jicht)
* bloeddrukverlagende geneesmiddelen

Het wordt afgeraden om acetylsalicylzuur tegelijkertijd in te nemen met gelijk welke niet-steroïdale
ontstekingwerende geneesmiddelen, met inbegrip van pyrazolonen.

Indien u reeds behandeld wordt met één van bovenvermelde geneesmiddelen, dient u uw arts te
raadplegen vooraleer u Aspirine C gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Vermijd het gebruik van alcohol wanneer u Aspirine C inneemt. Alcohol doet de toxiciteit van
acetylsalicylzuur op de maag toenemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode uitsluitend op advies van
de arts. Gebruik dit niet gedurende de eerste 3 maanden en de laatste 3 maanden van de zwangerschap.
Vrouwelijke patiënten die zwanger worden tijdens een behandeling, stoppen best met de inname van het
product.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Aspirine C bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat natrium (zout). Elke tablet bevat 467 mg natrium. Patiënten die een zoutarm
dieet volgen moeten hier rekening mee houden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Aspirine
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Griep, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Aspirine C is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Aspirine C

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.