9,2 / 10
 • Jan uit Rotterdam schreef:
  Helemaal goed
  Alles goed geregeld mooie website en op tijd geleverd
 • Bart uit Gendt schreef:
  SNEL !
  Heb af en toe medicijnen nodig die in Nederland op recept moeten, dit scheelt aanzienlijk.
 • G.Bouma-Blank uit Sijbekarspel schreef:
  Uitstekend
  De spullen die wij besteld hebben ,werden de volgende dag keurig door PTT post bezorgd . Heb je vragen dan wordt je keurig en netjes te woord gestaan . Ik ben zeer tevreden . En ga er zeker vaker gebruik van maken .

Aureomycin oogzalf 1% Zalf 5g

Geneesmiddel op basis van chlortetracycline in de vorm van een oogzalf om infecties te genezen.

7,62
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

 • Voor 19u besteld, morgen in huis.
 • Gratis levering vanaf 39 euro via Pickup afhaalpunten
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
· Dit is een geneesmiddel tegen ooginfecties. Het bevat een breedspectrumantibioticum
(chloortetracycline) en is bestemd voor uitwendig gebruik.
· Dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van ooginfecties veroorzaakt
door tetracyclinegevoelige kiemen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
De bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie:
zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, <
1/1000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).
Oogaandoeningen:
- verhoogde traansecretie
- tijdelijk gevoel van vreemd lichaam
- irriterend of branderig gevoel in de ogen
- oogzalven kunnen het zicht tijdelijk hinderen.
Huid- en onderhuidaandoeningen:
- een allergische reactie (overgevoeligheid)
- ontsteking (roodheid) van de huid (dermatitis).
Bij ongewenste reacties of idiosyncrasie, dient men de behandeling op te schorten.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Aureomycin?
- De werkzame stof in dit middel is : 10 mg chloortetracyclinehydrochloride per g oogzalf.
- De andere stoffen in dit middel zijn : vloeibare paraffine, lanoline en vaseline.

Hoe ziet Aureomycin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is een oogzalf, beschikbaar in een tube van 5 g.
Wanneer mag u Aureomycin niet gebruiken?
- U bent allergisch voor chloortetracycline, voor tetracyclinen of voor één van de andere
stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Aureomycin?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Aureomycin gebruikt.
- Het gebruik van antibiotica kan soms aanleiding geven tot een bijkomende infectie door
niet-gevoelige micro-organismen.
- Indien zich tijdens de behandeling nieuwe infecties voordoen, dient u de behandeling te
onderbreken en uw arts te verwittigen.
- Bij ernstige ongewenste reacties of overgevoeligheid dient u de behandeling stop te
zetten.

Kinderen
- Hoewel de schadelijke effecten op de vorming van de tanden (verkleuring, onvoldoende
vorming van tandglazuur) die werden waargenomen na toediening van tetracyclinen via de mond, niet werden gemeld na toediening in het oog, dient men voorzichtig te zijn bij het
gebruik van tetracyclinebevattende zalven bij kinderen jonger dan 8 jaar.
- Raadpleeg altijd eerst uw arts voordat u Aureomycin 1% oogzalf bij uw kind gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Aureomycin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er is geen gekende wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Elke oogzalf kan het zicht hinderen tijdens de periode onmiddellijk na het aanbrengen ervan.

Aureomycin bevat lanoline.
Dit bestanddeel kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijvoorbeeld contactdermatitis).
3. HOE GEBRUIKT U AUREOMYCIN 1% OOGZALF?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan opnieuw uw arts.
Aureomycin is een geneesmiddel voor uitwendig gebruik dat in de ogen moet worden
aangebracht.
Ongeveer 1 cm Aureomycin 1% oogzalf om de twee uur aanbrengen op de omslagplooi van
het onderste ooglid. Ernstige infecties kunnen een langdurige behandeling vereisen, soms in
combinatie met via de mond ingenomen antibiotica.
Uw arts zal u zeggen hoe lang u Aureomycin 1% oogzalf moet gebruiken. Stop de behandeling
niet voortijdig omdat de symptomen kunnen terugkeren als niet alle bacteriën gedood zijn.
Heeft u te veel van Aureomycin gebruikt?
Er zijn geen gevallen gemeld van gebruik van te hoge dosissen Aureomycin 1% oogzalf.
Wanneer u te veel van Aureomycin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten Aureomycin te gebruiken?
Breng de oogzalf zo snel mogelijk aan en wacht voldoende lang voordat u de oogzalf
opnieuw aanbrengt.
Als u stopt met het gebruik van Aureomycin
U moet de behandelingsduur die door uw arts werd aanbevolen in acht nemen, want de
symptomen kunnen terugkeren als niet alle bacteriën gedood zijn.
Raadpleeg steeds uw arts als u met de behandeling wil stoppen.
3
Merk Aureomycine
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Anti-infectie
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? available
Zonder EDTA? available

Aureomycin oogzalf 1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.