085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Bromhexine EG 8mg Tabletten 50 stuks

Tabletten 50 stuks
9,07
Op voorraad
9,07
Geneesmiddel tegen vastzittend slijm in de vorm van makkelijk in te nemen tabletten.Werkt slijmverdunnend. Veilig voor kinderen vanaf 5 jaar. Effect laat paar dagen op zich wachten, zet het gebruik niet onmiddellijk stop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Bromhexine EG is een mucolyticum, het maakt slijm in de luchtwegen vloeibaar.

Bromhexine EG is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die
gepaard gaan met afscheiding van kleverig slijm:
- acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis;
- chronische bronchopulmonale aandoeningen;
- acute sinusitis, chronische sinusitis.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Bromhexine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Soms: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag, braken, diarree, duizeligheid en hoofdpijn.
Zeer zelden: allergische reacties zoals huiduitslag of bronchospasmen, angio-oedeem (oedeem van het
aangezicht, de lippen en/of de tong), anafylactische reacties
In geïsoleerde gevallen: verhoging van sommige leverenzymen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Bromhexine EG?
De werkzame stof in Bromhexine EG is broomhexinehydrochloride, 8 mg per tablet.

De andere stoffen zijn:

  • Lactose
  • Tarwezetmeel
  • Gelatine
  • Microkristallijn cellulose
  • Magnesiumstearaat

Hoe ziet Bromhexine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Bromhexine EG tabletten zijn witte, platte, ronde tabletten met een breukstreep en schuin aflopende
randen.
Ze zijn beschikbaar in PVC/Aluminium-blisterverpakkingen van 50 tabletten.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Bromhexine EG niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Bromhexine EG?
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Toevoeging van een vloeibaarmakend middel aan een hoeststillend middel is onlogisch.
Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, erythromycine,
doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van antibiotica in de longen.
Gebruikt u naast Bromhexine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Broomhexine werd reeds bij een groot aantal vrouwen gebruikt tijdens de zwangerschap of op
vruchtbare leeftijd, zonder dat er stoornissen werden vastgesteld. Zoals voor elk geneesmiddel echter
moet men de inname van Bromhexine EG vermijden gedurende de eerste 3 maanden van de
zwangerschap.
Borstvoeding
Bromhexine EG vermijden tijdens de borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Bromhexine EG waarmee u rekening moet houden

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Slijmen
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Bromhexine EG 8mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.