9,2 / 10
 • Corine uit Alblasserdam schreef:
  Snelle levering met een persoonlijk tintje
  De bestelde producten werden snel geleverd. De site is goed en overzichtelijk opgesteld. Een persoonlijk geschreven kaartje bij de levering is in dit online tijdperk welkom.
 • Senada Kovacevic uit UTRECHT schreef:
  Uitstekend
  Uitstekend
 • Guido uit Utrecht schreef:
  Zeer snelle levering vanuit België naar Nederland. Tevens leuke verrassing
  Zeer snelle levering vanuit België naar Nederland. Tevens leuke verrassing

Broncho Pectoralis pholcodine Siroop 200ml

Geneesmiddel voor een symptomatische behandeling van hoest die gepaard gaat met rhino-faryngitis, griep, bronchitis en kinkhoest.

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop is aangewezen bij een op de verschijnselen gerichte 
behandeling van de hoest die gepaard gaat met slijmvorming zoals bij griep, bronchitis, longontsteking
en pijnlijke hoest (kinkhoest).
Wordt uw klacht na 4 of 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw 
arts.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Volgende bijwerkingen kunnen optreden: misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid, allergische 
huidreacties, onderdrukking van de ademhaling, slaperigheid, luchtpijptakkrampen en maag-darmstoornissen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Welke stoffen zitten er in Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn folcodine 15 mg en sulfogaiacol 300 mg per 15 ml siroop.
- De andere stoffen in dit middel zijn vloeibaar klaproosextract, zoete oranjeschilolie, 
methylparahydroxybenzoaat, ethanol, suiker, citroenzuur monohydraat en gezuiverd water z.a.n. tot 15 ml.

Hoe ziet Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Buirnkleurige glazen fles met 200 ml siroop.

Wanneer mag u Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.
- Niet toedienen bij ademhalingsinsufficiëntie, van welke graad ook, wegens het onderdrukkend effect op het
ademhalingscentrum en wegens de noodzaak de hoestreflex te respecteren.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop?
- Hoest gepaard met slijmvorming mag niet zomaar afgeremd worden.
- Vooraleer een siroop tegen de hoest te gebruiken, moet de oorzaak van de hoest opgespoord worden 
teneinde de aangewezen hoestsiroop aan te wenden. De behandeling moet van korte duur zijn. Indien na 4 
tot 5 dagen behandeling geen verbetering optreedt, moet uw arts geraadpleegd worden.
- Bijzondere voorzorg is vereist bij patiënten met lever- en nierfunctiestoornissen (hoeveelheid geneesmiddel
en aantal innamen per dag verminderen), bij astma en ademhalingsinsufficiëntie.
- Bij bejaarden start men best met de helft van de aanbevolen hoeveelheid van het geneesmiddel. Deze 
hoeveelheid kan men eventueel later verhogen wanneer men de siroop goed verdraagt en indien nodig.
- De toediening moet gespreid gebeuren. Frequente toediening van hoge doses moet men vermijden.
- Er is gevaar voor groeiende afhankelijkheid bij langdurig of overmatig gebruik.
- De inname, tijdens de behandeling, van alcoholische dranken wordt afgeraden (alcohol versterkt het 
onderdrukkend effect van folcodine op het centraal zenuwstelsel).
Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop bevat suiker (± 2,7 g/koffielepel en ± 9 g/soeplepel). Indien uw arts 
u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Deze siroop bevat ethanol (alcohol), dit is ongeveer 0,25 ml per koffielepel. Schadelijk voor 
alcoholverslaafden. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en patiënten met
een verhoogd risico, zoals patiënten met leverziekte, moeten hiermee rekening houden.
De siroop bevat ook methylparahydroxybenzoaat (als bewaarmiddel), wat allergische reacties kan 
veroorzaken (mogelijk vertraagd). 
Kinderen 
- Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Broncho-Pectoralis Pholcodine siroop nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort 
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Bij gelijktijdig gebruik van alcohol en andere geneesmiddelen, die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (bv. 
kalmeringsmiddelen), verhoogt de kans op slaperigheid.
Broncho-Pectoralis Pholcodine stroop niet gelijktijdig innemen met antidepressiva van het type MAO-remmers. 
Een interval van 14 dagen tussen de toediening van MAO-remmers en folcodine moet gerespecteerd worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Bij gelijktijdig gebruik van alcohol verhoogt de kans op slaperigheid.

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De toediening van Broncho-Pectoralis
Pholcodine siroop wordt tijdens de zwangerschap, voornamelijk tijdens de eerste 3 maanden en op het einde van de
zwangerschap afgeraden. Buiten deze periode is overleg met de arts noodzakelijk. Tijdens de periode van de
borstvoeding wordt de inname van deze siroop afgeraden, folcodine gaat immers over in de moedermelk en kan
giftig zijn voor het zogende kind met nevenwerkingen zoals misselijkheid, braken, krampen en diarree.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Men moet zeer voorzichtig zijn bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines tijdens de behandeling.
Deze siroop kan immers slaperigheid veroorzaken, voornamelijk wanneer ingenomen in combinatie met alcohol of 
andere geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken.
Merk Bronchopectoralis
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Overige hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Griep, Hoeststillend, Luchtwegen
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Broncho Pectoralis pholcodine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Corine uit Alblasserdam schreef:
  Snelle levering met een persoonlijk tintje
  De bestelde producten werden snel geleverd. De site is goed en overzichtelijk opgesteld. Een persoonlijk geschreven kaartje bij de levering is in dit online tijdperk welkom.
 • Senada Kovacevic uit UTRECHT schreef:
  Uitstekend
  Uitstekend
 • Guido uit Utrecht schreef:
  Zeer snelle levering vanuit België naar Nederland. Tevens leuke verrassing
  Zeer snelle levering vanuit België naar Nederland. Tevens leuke verrassing