9,2 / 10
 • Maaike uit Groningen schreef:
  Super service!
  Pakketje was snel verzonden, werd goed op de hoogte gehouden. Zat goed ingepakt, zeer goede service. En het product was ook nog zeer aantrekelijk geprijst. Als ik weer iets nodig heb, ga ik zeker hier weer bestellen!
 • jacq uit utrecht schreef:
  heel prettig
  snel, gemakkelijk, goedkoop
 • Leanne uit Kruiningen schreef:
  Super!
  Duidelijke info over mijn bestelling, snelle levering en alles netjes verpakt.

Buscopan 10mg Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel aangewezen voor krampen van het spijsverteringskanaal, galwegen, urinewegen en bij pijnlijke maandstonden.

10,66
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Het is aangewezen voor de behandeling van krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen,
de urinewegen en de geslachtsorganen. Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon
(ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of
maagdarmontsteking.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen
· allergische reacties, meer bepaald ter hoogte van de huid (urticaria, jeuk, huiderupties, roodheid)
· ademhalingsproblemen
· zeldzame gevallen van shock
Bloedvataandoeningen
· bloeddrukval, duizeligheid, roodheid van het gezicht
Oogaandoeningen
· tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijding van de pupil, verhoging van de druk binnen in het oog
Als u na de toediening van Buscopan oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en
gezichtsverlies, raadpleeg dan een oogarts.
Hartaandoeningen
· verhoging van het hartritme
Maagdarmstelselaandoeningen
· droge mond
· remming van de gastro-intestinale motiliteit
Huid- en onderhuidaandoeningen
· verminderde transpiratie
Nier- en urinewegaandoeningen
· urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 10 mg
· De andere stoffen in dit middel zijn: Calciumhydrogeenfosfaat watervrij – Maïszetmeel – Oplosbaar
zetmeel – Colloïdaal sillicium watervrij - Wijnsteenzuur - Stearinezuur - Povidon - Saccharose (zie
rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”) - Talk – Arabische gom - Titaandioxide -
Macrogol – Carnauba was – Witte bijenwas
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
· als u lijdt aan:
- prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de
prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
- niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
- maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische
maagdarmobstructie, megacolon (blijvende verwijding van het colon)
- te hoog hartritme
- ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
- een zeldzame erfelijke aandoening van intolerantie voor bepaalde suikers
· bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de
symptomen. Raadpleeg uw arts:
–als de pijn niet voorbij gaat of verergert
–in geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen met de stoelgang, zich onwel voelen of
bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
–bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
· Voorzichtigheid is geboden bij:
–patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
–patiënten met een onregelmatig hartritme
–oudere personen.
· Toediening van Buscopan is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
· Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Buscopan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
· Buscopan kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn
eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen
bepaalde psychiatrische aandoeningen), geneesmiddelen tegen allergie, andere anticholinergica
zoals tiotropium of ipratropium (geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en
disopyramide (behandeling van hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
· De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door
Buscopan worden versterkt.
· Omgekeerd kan Buscopan het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren
(metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen en duizeligheid.

Buscopan bevat saccharose (een suiker). Gebruik dit geneesmiddel niet als uw arts u gezegd heeft
dat u bepaalde suikers niet verdraagt. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Merk Buscopan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Krampen, Prikkelbare darm syndroom
Effect Krampstillend
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar
Werkzaam bestanddeel Overige
Keyword Darmkrampen, Krampen
Generisch middel? not available

Buscopan 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Maaike uit Groningen schreef:
  Super service!
  Pakketje was snel verzonden, werd goed op de hoogte gehouden. Zat goed ingepakt, zeer goede service. En het product was ook nog zeer aantrekelijk geprijst. Als ik weer iets nodig heb, ga ik zeker hier weer bestellen!
 • jacq uit utrecht schreef:
  heel prettig
  snel, gemakkelijk, goedkoop
 • Leanne uit Kruiningen schreef:
  Super!
  Duidelijke info over mijn bestelling, snelle levering en alles netjes verpakt.