9,2 / 10
 • Tilly uit Hellevoetsluis schreef:
  Prima
  Goede en snelle levering van medicijnen. Ook via chat wordt je goed geholpen.
 • Nathalie Bruyland uit GALMAARDEN schreef:
  correct en vlot
  De producten die ik bestelde waren elders uitgeput. Hier kon ik ze vinden aan een correcte prijs. En ze werden snel geleverd op zaterdag in België.
 • Heleen uit Capelle aan den IJssel schreef:
  Prima service, super snelle levering
  Duidelijke site, nette en snelle levering

Buscopan 10mg Zetpillen 6 stuks

Geneesmiddel aangewezen voor krampen van het spijsverteringskanaal, galwegen, urinewegen en bij pijnlijke maandstonden.

 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Het is aangewezen voor de behandeling van krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen,
de urinewegen en de geslachtsorganen. Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon
(ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of
maagdarmontsteking
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen
· allergische reacties, meer bepaald ter hoogte van de huid (urticaria, jeuk, huiderupties, roodheid)
· ademhalingsproblemen
· zeldzame gevallen van shock

Bloedvataandoeningen
· bloeddrukval, duizeligheid, roodheid van het gezicht

Oogaandoeningen
· tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijding van de pupil, verhoging van de druk binnen in het oog
Als u na de toediening van Buscopan oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en
gezichtsverlies, raadpleeg dan een oogarts.

Hartaandoeningen
· verhoging van het hartritme

Maagdarmstelselaandoeningen
· droge mond
· remming van de gastro-intestinale motiliteit

Huid- en onderhuidaandoeningen
· verminderde transpiratie

Nier- en urinewegaandoeningen
· urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
· De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 10 mg
· De andere stoffen in dit middel zijn: Hard vet – Gezuiverd water
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
· als u lijdt aan:
- prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de
prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
- niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
- maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische maagdarmobstructie,
megacolon (blijvende verwijding van het colon)
- te hoog hartritme
- ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
· bij kinderen jonger dan 1 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Buscopan zetpillen_12.12.2012
· Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de
symptomen. Raadpleeg uw arts:
– als de pijn niet voorbij gaat of verergertin geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen
met de stoelgang, zich onwel voelen of bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
– bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
· Voorzichtigheid is geboden bij:
– patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
– patiënten met een onregelmatig hartritme
– oudere personen.
· Toediening van Buscopan is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Buscopan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.

Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
· Buscopan kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn
eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen
bepaalde psychiatrische aandoeningen), andere anticholinergica zoals tiotropium of ipratropium
(geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en disopyramide (behandeling van
hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
· De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door
Buscopan worden versterkt.
· Omgekeerd kan Buscopan het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren
(metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen.
Merk Buscopan
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Krampen, Prikkelbare darm syndroom
Effect Krampstillend
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar
Werkzaam bestanddeel Overige
Keyword Darmkrampen, Krampen
Generisch middel? not available

Buscopan 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Tilly uit Hellevoetsluis schreef:
  Prima
  Goede en snelle levering van medicijnen. Ook via chat wordt je goed geholpen.
 • Nathalie Bruyland uit GALMAARDEN schreef:
  correct en vlot
  De producten die ik bestelde waren elders uitgeput. Hier kon ik ze vinden aan een correcte prijs. En ze werden snel geleverd op zaterdag in België.
 • Heleen uit Capelle aan den IJssel schreef:
  Prima service, super snelle levering
  Duidelijke site, nette en snelle levering