085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Buscopan 10mg Tabletten 50 stuks

Tabletten 50 stuks
14,39
Op voorraad
14,39
Geneesmiddel aangewezen voor krampen van het spijsverteringskanaal, galwegen, urinewegen en bij pijnlijke maandstonden. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het is aangewezen voor de behandeling van krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen, de urinewegen en de geslachtsorganen. Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon (ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of maagdarmontsteking.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 1 à 2 tabletten, 3 tot 5 maal per dag, maar 100 mg per dag niet overschrijden (= 10 tabletten).· Kinderen jonger dan 6 jaar: zoals de arts voorschrijft, maar 1,5 mg/kg/24 uur niet overschrijden.· Buscopan is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen
· allergische reacties, meer bepaald ter hoogte van de huid (urticaria, jeuk, huiderupties, roodheid)
· ademhalingsproblemen
· zeldzame gevallen van shock
Bloedvataandoeningen
· bloeddrukval, duizeligheid, roodheid van het gezicht
Oogaandoeningen
· tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijding van de pupil, verhoging van de druk binnen in het oog
Als u na de toediening van Buscopan oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en
gezichtsverlies, raadpleeg dan een oogarts.
Hartaandoeningen
· verhoging van het hartritme
Maagdarmstelselaandoeningen
· droge mond
· remming van de gastro-intestinale motiliteit
Huid- en onderhuidaandoeningen
· verminderde transpiratie
Nier- en urinewegaandoeningen
· urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

· De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 10 mg
· De andere stoffen in dit middel zijn: Calciumhydrogeenfosfaat watervrij – Maïszetmeel – Oplosbaar zetmeel – Colloïdaal sillicium watervrij - Wijnsteenzuur - Stearinezuur - Povidon - Saccharose (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”) - Talk – Arabische gom - Titaandioxide - Macrogol – Carnauba was – Witte bijenwas.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
· als u lijdt aan:
- prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de
prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
- niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
- maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische
maagdarmobstructie, megacolon (blijvende verwijding van het colon)
- te hoog hartritme
- ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
- een zeldzame erfelijke aandoening van intolerantie voor bepaalde suikers
· bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de
symptomen. Raadpleeg uw arts:
–als de pijn niet voorbij gaat of verergert
–in geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen met de stoelgang, zich onwel voelen of
bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
–bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
· Voorzichtigheid is geboden bij:
–patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
–patiënten met een onregelmatig hartritme
–oudere personen.
· Toediening van Buscopan is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
· Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Buscopan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
· Buscopan kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn
eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen
bepaalde psychiatrische aandoeningen), geneesmiddelen tegen allergie, andere anticholinergica
zoals tiotropium of ipratropium (geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en
disopyramide (behandeling van hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
· De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door
Buscopan worden versterkt.
· Omgekeerd kan Buscopan het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren
(metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen en duizeligheid.

Buscopan bevat saccharose (een suiker). Gebruik dit geneesmiddel niet als uw arts u gezegd heeft
dat u bepaalde suikers niet verdraagt. Neem contact op met uw arts voor meer informatie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Buscopan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Krampen, Prikkelbare darm syndroom
Effect Krampstillend
Leeftijdscategorie Vanaf 1 jaar, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Butylscopolamine
Generisch middel? not available
Specifiek voor diabetici? not available

Buscopan 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Buscopan 10mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.