085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Cetavlex Crème 60g

Crème 60g
6,54
Op voorraad
6,54
Ontsmettende en wondhelende crème voor het reinigen en ontsmetten van schrammen, kleine wonden en kleine brandwonden.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

U kunt Cetavlex crème gebruiken voor:
· het reinigen en ontsmetten van schrammen, kleine wonden en kleine brandwonden.
· het behandelen van steenpuisten of impetigo (etterige, besmettelijke huidontsteking met korstvorming).
· het reinigen en ontsmetten van de huid van zuigelingen in geval van roodheid veroorzaakt door luieruitslag.
· het ontsmetten van de handen voor verzorging van wonden en andere huidletsels bij eerste hulp.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.

De volgende ongewenste effecten komen zeer zelden voor (kunnen voorkomen bij
maximaal 1 op 10.000 mensen):
· Irritatie van de huid en de slijmvliezen
· Overgevoeligheid (vooral bij herhaald gebruik)
· Allergische reacties:
- huidreacties (huiduitslag, contacteczeem)
- zelden ernstige allergische reacties, zoals een anafylactische reactie (een
ernstige overgevoeligheidsreactie op bepaalde stoffen) of
bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren van de
luchtwegen).
· Schade aan het oor bij direct contact met het middenoor
· Er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog.
Vermijd daarom elk contact met de ogen (zie ook "Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met dit middel?" onder rubriek 2).

Als u één van deze mogelijke bijwerkingen krijgt, stopdan onmiddellijk het gebruik
van Cetavlex crème en informeer uw arts.

Deze ongewenste effecten dienen u niet te verontrusten: de kans is klein dat deze bij
u zullen voorkomen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn cetrimonium bromide, aanwezig in de
vorm van cetrimonium bromide oplossing, equivalent met 5 mg cetrimonium
bromide en chloorhexidine gluconaat, aanwezig in de vorm van chloorhexidine
gluconaat oplossing equivalent met 1 mg chloorhexidine gluconaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn cetostearylalcohol, vloeibare paraffine,
methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, aroma P2419,
gezuiverd water

Hoe ziet Cetavlex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cetavlex is een witte crème, verpakt in een tube van 60 g

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· U heeft vroeger al eens een overgevoeligheid vertoond voor één van de actieve stoffen: chloorhexidine gluconaat of cetrimonium bromide.
· Cetavlex crème mag niet in aanraking komen met de hersenen, het hersenvlies,
het ruggenmergkanaal of het middenoor.
· Samen met zeep aangezien dit de werking van Cetavlex crème minder effectief
maakt. Spoel daarom uw handen goed af als u ze gewassen heeft, voordat u
Cetavlex gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

· Cetavlex crème is enkel voor uitwendig gebruik.
· Vermijd elk contact met de ogen, oren of mond. Indien dit toch gebeurt, spoel
dan onmiddellijk en grondig met water.
· In geval van eczeem.
· Linnen dat in contact is geweest met Cetavlex crème moet eerst grondig
gespoeld worden, totdat alle sporen crème verwijderd zijn, vooraleer het gebleekt
mag worden met chloorbevattende middelen. Indien het linnen vooraf niet
grondig gespoeld werd, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met
perboraat (een bleekmiddel zonder chloor) te verkiezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cetavlex crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u
borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Cetavlex crème mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Cetavlex crème het vermogen om voertuigen te besturen
of machines te gebruiken zou beïnvloeden.

Cetavlex crème bevat cetostearylalcohol, methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat

Cetostearylalcohol: kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contacteczeem).
Methyl- en propylparahydroxybenzoaat: kunnen allergische reacties veroorzaken
(wellicht vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cetavlex
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Aangewezen bij Wonden
Werkzaam bestanddeel Cetrimide, Chloorhexidine
Keyword Ontsmettend
Kleurloos available
Prikt niet available
Generisch middel? not available

Cetavlex is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.