085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Cetirizine Teva 10mg Tabletten 50 stuks

Tabletten 50 stuks
10,46
Op voorraad
10,46
Geneesmiddel op basis van cetirizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van allergie.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Welke producten bevatten cetirizine?


Cetirizine is de werkzame stof in Cetirizine EG, CetiSandoz, Cetirizine Teva, Cetirizine UCB en Zyrtec. 

Wat doet dit geneesmiddel?

Cetirizine is een geneesmiddel tegen allergie (bv voor pollen, stof of huisdieren). Cetirizine kan gebruikt worden bij hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos

Hoe kan je een allergie herkennen?
 • Niezen, jeuk aan de neus, loopneus/verstopte neus (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie)
 • Jeukende en tranende rode ogen (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie)
 • Jeuk aan gehemelte en kriebelhoest (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie)
 • Kindjes kunnen bijkomend moe en hangerig zijn (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie).
 • Hooikoorts: De klachten zijn het hevigste in het voorjaar en de zomer, tijdens de middag bij droog, warm en winderig weer. De klachten zijn minder uitgesproken aanwezig tijdens regenbuien.
 • Niet-seizoensgebonden: De klachten treden op bij blootstelling aan het allergeen.
 • De klachten verdwijnen spontaan wanneer er geen contact meer is met het allergeen.
Welke hygiënische maatregelen kan je treffen?
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met het allergeen.
 • Bij hooikoorts
  • Droog schone was binnenshuis en maai het gras niet zelf.
  • Stofzuig je huis regelmatig.
  • Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, verlucht indien nodig enkel in de vroege ochtend.
  • Raadpleeg het pollennieuws.
 • Bij last aan de ogen
  • Draag GEEN contactlenzen tot alle symptomen verdwenen zijn.
  • Koude kompressen (bv koud washandje) verminderen de zwelling, roodheid en irritatie en geven verlichting.
  • Vermijd wrijven in je ogen.
  • Bevochtigende kunsttranen of oogdruppels tegen allergie kunnen bijkomende verlichting van de symptomen geven.
 • Bij jeuk 
  • Koud kompres kan de jeuk verzachten.
  • Wordt de jeuk veroorzaakt door een droge huid, hydrateer je huid dan met een vocht inbrengende crème.
Hoe en wanneer mag je dit geneesmiddel innemen?
 • Cetirizine mag vanaf de leeftijd van 6 jaar gebruikt worden
  • Kinderen van 6-12 jaar2x per dag een halve tablet (5mg) inslikken met een half glas water
  • Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: 1x per dag 1 tablet (10mg) inslikken met een half glas water
 • Een tablet cetirizine werkt vanaf een uur na inname. De werking houdt tot 24 uren aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel bevat lactose.
 • Voel je je suf of slaperig, neem dit geneesmiddel dan ’s avonds in. Na een paar dagen wordt de slaperigheid minder erg.
 • Andere belangrijke maar weinig voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, diarree en misselijkheid.
 • Heb je een nieraandoening, problemen met urineren, epilepsie of risico op stuipen? Contacteer je dokter.
Zwangerschap en borstvoeding
 • De voorkeur gaat uit naar lokale oogdruppels of neusdruppels indien mogelijk.
 • Indien lokale behandeling en hygiënische maatregelen onvoldoende effect hebben, contacteer ons voor persoonlijk advies.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cetirizine is een antihistaminicum. Antihistaminica helpen de symptomen van sommige allergieën te
verlichten.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder wordt Cetiriteva gebruikt:
· voor de verlichting van hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergieën (lopende, jeukende en verstopte
neus, jeukende, rode en waterige ogen).
· voor de verlichting van een verheven en jeukende rode huid (urticaria ook bekend als netelroos).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De tabletten moeten in hun geheel ingeslikt worden, bij voorkeur met een glas water, en mogen niet gekauwd of geplet worden.
Als uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven, gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u heeft
verteld. In het andere geval, volg de richtlijnen hieronder.

De gebruikelijke dosisrichtlijnen worden hieronder vermeld:
Volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar
Eén tablet (10 mg) per dag.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Een halve tablet (5 mg) tweemaal per dag (‘s morgens en ‘s avonds).
Patiënten met nierproblemen
Patiënten met matige nierproblemen krijgen het advies om 5 mg eenmaal per dag in te nemen.
Als u vindt dat het effect van Cetiriteva te zwak of te sterk is, raadpleeg uw arts.

Duur van de behandeling
De behandelingsduur hangt af van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt bepaald door uw arts.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is cetirizine dihydrochloride 10 mg (ook bekend als cetirizine
hydrochloride).
· De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, watervrij colloïdaal
siliciumdioxide, magnesiumstearaat (E572), hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171) en
polydextrose.

Hoe ziet Cetiriteva tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
· Cetiriteva tabletten zijn witte tot gebroken witte capsulevormige tabletten, met de opdruk C10 op één zijde en een diepe breuklijn op de andere.
· Elke tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel NIET gebruiken?
· Als u een ernstige nierziekte hebt (ernstige nierinsufficiëntie met een creatinineklaring lager dan 10 ml/min
– dit wordt gewoonlijk geïdentificeerd door bloed- en urinetesten).
· Als het bekend is dat u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel van Cetiriteva, voor
één van de hulpstoffen (andere bestanddelen), voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw
verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u een patiënt met nierproblemen bent, vraag uw arts om advies. Indien nodig moet u een lagere dosis
gebruiken. De nieuwe dosis zal bepaald worden door uw arts.
Als u epilepsie hebt of als u een risico hebt op stuipen (convulsies), vraag uw arts om advies.
Er werden geen duidelijke interacties tussen alcohol (in de hoeveelheid die overeenkomt met één glas wijn)
en normale dosissen van Cetiriteva waargenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica, wordt het
aanbevolen om het verbruik van alcohol te vermijden tijdens de inname van dit geneesmiddel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cetiriteva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Omwille van het profiel van Cetiriteva worden er geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van Cetiriteva.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zoals met andere geneesmiddelen, moet het gebruik van Cetiriteva vermeden worden bij zwangere vrouwen.
Het toevallige gebruik van het geneesmiddel door zwangere vrouwen had geen schadelijke effecten op de
foetus. Niettemin moet het gebruik van het geneesmiddel stopgezet worden.
U mag Cetiriteva niet innemen terwijl u borstvoeding geeft omdat cetirizine wordt uitgescheiden in de
moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Klinische studies leverden geen bewijs van stoornissen in de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid na
inname van Cetiriteva in de aanbevolen dosis.
Als u van plan bent om te gaan rijden, potentieel gevaarlijke activiteiten uit te voeren of machines te
bedienen, mag u de aanbevolen dosis niet overschrijden. U moet uw reactie op het geneesmiddel goed
observeren. Als u een gevoelige patiënt bent, kan het gelijktijdig gebruik van alcohol of andere
geneesmiddelen die gebruikt worden om angst, slapeloosheid, stress of paniekaanvallen (stoffen die het
centrale zenuwstelsel onderdrukken) te behandelen, een bijkomende invloed hebben op uw aandacht en uw vermogen om te reageren.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Cetiriteva tabletten bevatten lactose; als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt,
raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Algemeen, Luchtwegen, Neus
Werkzaam bestanddeel Cetirizine
Keyword Allergie, Behandelend, Hooikoorts
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

Cetirizine Teva 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cetirizine Teva 10mg

Je immuunsysteem herkent lichaamsvreemde stoffen en reageert daarop. Bij herhaald contact met zo'n lichaamsvreemde stof, kan je immuunsysteem abnormaal en overdreven reageren. Een allergie is zo'n overdreven reactie van het immuunsysteem.

Allergiesymptomen (bv hooikoorts) zoals niezen, hoesten en loopneus kunnen verward worden met symptomen van een virale infectie zoals een verkoudheid, griep of coronabesmetting. Typische allergiesymptomen zijn tranende/jeukende ogen en een jeukende (loop-)neus met helder slijm. Een virale infectie zal eerder gepaard gaan met een verstopte neus met gekleurd (groen-geel) slijm. Een allergie veroorzaakt zelden koorts en nooit spierpijn in tegenstelling tot virale infecties. Allergiesymptomen duren meestal langer (tot 4 maanden in geval van bv. een graspollenallergie) dan symptomen van een virale infectie (zoals griep of coronabesmetting). Allergiesymptomen treden enkel op gedurende blootstelling aan allergenen en verdwijnen spontaan indien je niet meer blootgesteld wordt aan het allergeen.

Cetirizine (10mg) is een mengsel van gelijke hoeveelheden van levocetirizine (5mg) en dextrocetirizine (5mg). Het is levocetirizine dat het werkzame bestanddeel is. Dat wilt zeggen dat je dubbel zoveel cetirizine nodig hebt om dezelfde werkzaamheid te bekomen als bij levocetirizine.

Hier zijn enkele tips om jouw klachten bij hooikoorts te verminderen:


* Houd rekening met de pollenkalender of de hooikoortsberichten op radio, televisie, etc.
* Vermijd buitenactiviteiten zoveel mogelijk in het pollenseizoen.
* Sluit bij droog weer zoveel mogelijk ramen en deuren.
* Draag een zonnebril buiten.
* Hang het wasgoed niet buiten te drogen want dit vangt boom- of graspollen op.
* Kies voor een vakantie aan zee in plaats van in de bergen want daar is de pollenconcentratie lager.
* Ga wandelen of sporten na een regenbui of 's ochtends vroeg want dan is de concentratie aan boom- of graspollen in de lucht lager.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.