Chloramine 250mg Tabletten 60 stuks

Tabletten 60 stuks
4,35
Dit product is tijdelijk uitverkocht
4,35
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Tabletten op basis van chloramine T om op te lossen in water. Te gebruiken om wonden, instrumenten, handen te ontsmetten en voor vaginale spoelingen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

CHLORAMINE PURA 250 MG is een tablet. Het wordt gebruikt voor de bereiding van een ontsmettende oplossing voor uitwendig gebruik.
U kan CHLORAMINE PURA 250 MG gebruiken bij het ontsmetten van wonden, van instrumenten, van handen en voor vaginale spoelingen.
CHLORAMINE PURA 250 MG kan eveneens gebruikt worden voor het ontsmetten van baden, zwembaden en bezoedeld water (verontreinigd water).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan CHLORAMINE PURA 250 MG bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken.
Als u een tablet inslikt of de oplossing opdrink t, kunnen volgende bijwerkingen voorkomen:
- braken
- het verschijnen van schuim op de mond
- ademhalingsstoornissen met grote risico’s
Er werden dodelijke gevallen gerapporteerd.
Zie ook rubriek “Heeft u te veel CHLORAMINE PURA 250 MG gebruikt?”.
Als u de dampen diep inadem t bij het bereiden van geconcentreerde oplossingen, kunnen
volgende bijwerkingen voorkomen:
- ontsteking van het oogbindweefsel
- krampen van de ademhalingswegen
- braken
- zware hoestbuien

Zie ook rubriek “Heeft u te veel CHLORAMINE PURA 250 MG gebruikt?”.
In geval van gebruik in water voor nierdialyse, zijn bloedafwijkingen mogelijk.
Er is een risico voor overgevoeligheidsreacties, met jeuk, oedeem (vochtophoping), astma
en anafylactische reacties (ernstige, levensbedreigende overgevoeligheidsreacties).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in CHLORAMINE PURA 250 MG?
- De werkzame stof in CHLORAMINE PURA 250 MG is chloramine. Elke tablet bevat 250
mg chloramine.
- De andere stoffen in CHLORAMINE PURA 250 MG zijn: magnesiumsteraat, polyvidone,
pijlwortel zetmeel, natrium amyl glycolaat, colloïdaal siliciumdioxide.

Hoe ziet CHLORAMINE PURA 250 MG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Verpakking met 60 tabletten om op te lossen in water. De tabletten zijn verpakt in een plastic
tablettencontainer (polypropyleen).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u CHLORAMINE PURA 250 MG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met CHLORAMINE PURA 250 MG?
- Vermijd contact met de ogen.
- Vermijd sterke inhalatie van de oplossing.
- Gebruik geen CHLORAMINE PURA 250 MG oplossingen in de nabijheid van personen die overgevoelig zijn voor chloor.
- Voeg geen CHLORAMINE PURA 250 MG toe aan leidingwater bestemd voor dialyse van nierpatiënten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast CHLORAMINE PURA 250 MG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat
kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Gebruik CHLORAMINE PURA 250 MG niet samen met alkalische zepen, met alcohol of met zuurstofwater.
De ontsmettende werking wordt verminderd door de aanwezigheid van organisch materiaal.
Het is aanbevolen het te ontsmetten oppervlak vooraf goed te reinigen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. CHLORAMINE PURA 250 MG mag ook tijdens de zwangerschap en de borstvoeding uitwendig gebruikt worden. Vermijd echter om een sterk geconcentreerde oplossing in te ademen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Chloramine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Ontsmettend
Kleurloos available
Prikt niet available
Generisch middel? not available

Chloramine 250mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.