085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Corsodyl Mondspoeling 200ml

Mondspoeling 200ml
4,77
Op voorraad
4,77
Geneesmiddel op basis van chloorhexidinedigluconaat in de vorm van een mondspoeling. Aangewezen bij infecties in de mond zoals aften, ontstoken tandvlees en na ingrepen.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Mondspoelmiddel, mondspray met chloorhexidine aan 0,2 %.

Toepassing

Voorkomen en bestrijden van tandaanslag. Bij tandvleesontstekingen. Bij besmettelijke aandoeningen van het parodontum. Als ontsmettingsmiddel bij parodontale ingrepen. Bij aften met zweervorming. Andere besmettingen van mond en keel.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Corsodyl is een heldere roze oplossing met pepermuntsmaak.
Corsodyl bevat chloorhexidinedigluconaat. Chloorhexidinedigluconaat heeft een
bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste soorten bacteriën. Daarnaast doodt
chloorhexidinedigluconaat bepaalde schimmels.

Corsodyl wordt gebruikt:
- voor het voorkomen en bestrijden van tandaanslag
- bij tandvleesontstekingen
- bij infecties van de zone rond de tand
- als ontsmettingsmiddel bij ingrepen in de omgeving van de tand of kies
- tegen aften en andere mond- en keelinfecties.

De spray voor oromucosaal gebruik is aangewezen wanneer de mondspoeling afgeraden
wordt, na parodontale ingrepen en bij lichamelijk gehandicapte patiënten.


Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Onverdund te gebruiken. Herhaald gebruik kan een verkleuring van de tanden veroorzaken; deze kan o.a. vermeden worden door de tanden goed te poetsen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Corsodyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Maag-darmstelselaandoeningen:
- In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de
tanden (incl. tandvullingmateriaal en prothesen ) optreden. In “Bijzondere
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik” leest u hoe u dit kunt voorkomen.
- Bij het begin van de behandeling kan de smaak verstoord worden. Ook komt een
branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij
voortgezet gebruik.
- In zeer uitzonderlijke gevallen werd een zwelling van de speekselklieren
gemeld. Die verdwijnt bij het stopzetten van de behandeling.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
- Allergische reacties, gekenmerkt door symptomen als roodheid van de huid
(erytheem), netelroos, kortademigheid (dyspneu), anafylactische shock.
- Huidirritatie.
Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten in Corsodyl?
De werkzame stof is chloorhexidinedigluconaat.
Andere bestanddelen zijn ethanol, pepermuntolie, polyoxyl hydrogenated castor
oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), sorbitol, kleurstof cochenille rood
(E 124) en gezuiverd water.

Hoe ziet Corsodyl eruit en hoeveel zit er in de verpakking?
De mondspoeling is verkrijgbaar in een fles van 200 ml.
De spray is verkrijgbaar in een fles met spaypomp van 60 ml.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in het handel worden
gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Corsodyl niet gebruiken?
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor chloorhexidinedigluconaat of één van de
andere bestanddelen van Corsodyl.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Corsodyl?
- Vermijd elk contact van Corsodyl met de ogen en oren. Als de oplossing toch in
contact komt met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.
- Langdurig gebruik moet zo mogelijk vermeden worden.
Gebruik van Corsodyl in combinatie met andere geneesmiddelen
Men heeft geen enkele klinisch significante interactie geïdentificeerd. Licht uw arts of
apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Gebruik van Corsodyl met voedsel en drank

Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot
een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”). De verkleuring
van de tong verdwijnt zodra men stopt met de behandeling. De verkleuring van de tanden kan
vermeden worden door de tanden te poetsen met een traditionele tandpasta voordat men
Corsodyl gebruikt. Wanneer het gebruik van een tandpasta niet volstaat of onmogelijk is, kan
tandsteenverwijdering of polijsten van de tanden nuttig zijn.

Zwangerschap

Als het bovenstaande in acht wordt genomen, kan Corsodyl tijdens de zwangerschap
worden gebruikt. Aangeraden wordt om uw arts te laten weten dat u dit geneesmiddel
gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Borstvoeding
Als het bovenstaande in acht wordt genomen, kan Corsodyl worden gebruikt wanneer u
borstvoeding geeft. Aangeraden wordt om uw arts te laten weten dat u dit geneesmiddel
gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Corsodyl heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of machines te
gebruiken, want het product wordt niet door het lichaam geabsorbeerd.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Corsodyl
Corsodyl is onverenigbaar met de anionische bestanddelen die gewoonlijk worden
aangetroffen in traditionele tandpasta’s. Vandaar dat de tanden moeten worden gepoetst
voordat men Corsodyl gebruikt, of op een ander tijdstip.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Corsodyl
Aflevervorm Mondspoeling
Type product Geneesmiddel
Type mondhygiëne Mondwater
Verzorging van Mond
Aangewezen bij Aften, mondwondjes
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Smaak Munt
Keyword Antibacterieel, Anti-schimmel, Ontsmettende mondspoeling
Generisch middel? not available
Ontsmettend? available

Corsodyl is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.