085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Corsodyl Tandgel 50g

Tandgel 50g
4,68
Op voorraad
4,68
Geneesmiddel op basis van chloorhexidinedigluconaat in de vorm van een tandgel. Aangewezen ontstoken tandvlees en ter preventie van cariës als er niets anders helpt.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Tandpasta zonder fluor met een antisepticum. Bevat chloorhexidine dat de vorming van nieuwe bacteriële sedimenten in de tandplaque remt en de bestaande tandplaque desintegreert. Aangewezen ter behandeling van tandvleesonsteking, na parodontale ingrepen en bij recidiverende ulanaties en candida-infecties.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Corsodyl tandgel is een transparante gel.
· Corsodyl tandgel is verkrijgbaar in de vorm van een tube met 50 g gel.
· Corsodyl tandgel bevat chloorhexidine digluconaat. Chloorhexidine digluconaat heeft een bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste soorten bacteriën.
Daarnaast doodt Chloorhexidine digluconaat bepaalde schimmels.

· Corsodyl tandgel wordt gebruikt:
- voor de behandeling van tandvleesontstekingen.
- na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen om genezing van het tandvlees te bevorderen.
- voor de behandeling van herhaalde verzweringen en mondinfecties met candida (bijvoorbeeld stomatitis en aften).
- voor de preventie van cariës, wanneer gebruikelijke methodes niet volstaan. De gelijktijdige behandeling van de onderliggende oorzaak is noodzakelijk.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Corsodyl tandgel bijwerkingen hebben. De volgende
bijwerkingen zijn gemeld:

Maagdarmstelselaandoeningen:
- In geval van herhaald gebruik kan een bruine verkleuring van de tong en de
tanden (incl. vullingen en prothesen) optreden. De verkleuring van de tong
verdwijnt zodra de behandeling wordt stopgezet. De verkleuring van de tanden
kan vermeden worden (zie « Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik»).
- Bij het begin van de behandeling kan de smaak verstoord worden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik.

Huid- en onderhuidaandoeningen:
- Allergische reacties, gekenmerkt door symptomen als misselijkheid, duizeligheid, benauwdheid (dyspneu) en sterke daling van de bloeddruk.
- Huidirritatie.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

CORSODYL tandgel, 10 mg chloorhexidine digluconaat per g tandgel
· De werkzame stof is chloorhexidine digluconaat .
· Andere bestanddelen zijn pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie ), isopropylalcohol, natriumacetaat, hydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Corsodyl tandgel niet
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor chloorhexidine digluconaat of één van de andere bestanddelen van de tandgel.

Pas goed op met Corsodyl tandgel

- vermijd elk contact van de tandgel met de ogen en oren. Als de gel toch in contact
komt met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.
- hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dient
Corsodyl tandgel niet te worden doorgeslikt. Daarom wordt het gebruik ervan bij
kleine kinderen afgeraden.
- in geval van allergische reacties moet de behandeling stopgezet worden.

Gebruik van Corsodyl tandgel in combinatie met voedsel en drank
Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot
een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook “mogelijke bijwerkingen”). De verkleuring
van de tong verdwijnt zodra men stopt met de behandeling. De verkleuring van de tanden kan
vermeden worden door de tanden te poetsen met een traditionele tandpasta en het spoelen van
de mond met water voordat men Corsodyl gebruikt. Wanneer het gebruik van een tandpasta
niet volstaat of onmogelijk is, kan tandsteenverwijdering of polijsten van de tanden nuttig zijn.

Zwangerschap
Op basis van onze huidige kennis vormt Corsodyl tandgel geen enkel gevaar voor de
foetus wanneer de gel tijdens de zwangerschap op de juiste wijze wordt gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Op basis van onze huidige kennis vormt Corsodyl tandgel geen enkel gevaar voor de
zuigeling wanneer de gel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding op de
juiste wijze wordt gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Corsodyl tandgel heeft geen effect op het vermogen om een voertuig te besturen of
machines te gebruiken, want het product wordt niet door het lichaam geabsorbeerd (niet
wanneer het als tandgel gebruikt wordt, noch bij accidentele inname).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Corsodyl tandgel
Corsodyl tandgel is onverenigbaar met de anionische bestanddelen die regelmatig worden
aangetroffen in traditionele tandpasta’s. Vandaar dat de tanden moeten worden gepoetst
voordat men Corsodyl gebruikt, of op een ander tijdstip

Gebruik van Corsodyl tandgel in combinatie met andere geneesmiddelen
Men heeft geen enkele klinisch significante interactie geïdentificeerd. Licht uw arts of
apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Corsodyl
Aflevervorm Tandgel
Type product Geneesmiddel
Type mondhygiëne Tandpasta
Verzorging van Mond en tanden
Aangewezen bij Gevoelig tandvlees, Andere indicaties
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Smaak Zonder smaak
Keyword Antibacterieel, Anti-schimmel, Mondaandoeningen, Ontsmettend
Generisch middel? not available
Met fluoride? not available
Ontsmettend? available

Corsodyl is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.