085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Creon 150mg Capsules 100 stuks

Capsules 100 stuks
19,89
Op voorraad
19,89
Dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van een slechte vertering die optreedt als de alvleesklier niet genoeg enzymen meer aanmaakt.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Het zijn alvleesklierenzymen.
- Dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van symptomen die verband houden
met een slechte vertering die optreedt als de alvleesklier niet genoeg enzymen meer afscheidt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Creon 10.000 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
In de klinische proefnemingen was de algehele incidentie van ongewenste effecten die met
pancreatine gemeld werden, vergelijkbaar met die onder placebo.

systeem/ doelorgaanFrequente ongewenste effecten (bij 1-10% van de behandelde patiënten)Weinig frequente ongewenste effecten (bij 0,1 tot 1% van de behandelde patiënten)
Spijsverteringsstelsel abdonimale pijn (=buikpijn)constipatie, abnormale stoelgang, diarree, misselijkheid en braken 
Huid
 Overgevoeligheid, allergie


Er zijn meldingen van gevallen van stenose van het ileocaecale gebied en het colon evenals van colitis
bij mucoviscidosepatiënten die hoge doses pancreasenzymen innemen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is pancreatine 150 mg equivalent aan Amylasen 8.000 E.Eur.F., Lipasen 10.000
E.Eur.F., Proteasen 600 E.Eur.F.
De andere stoffen zijn: macrogol 4000, methylhydroxypropylcellulosephtalaat, dimethicon 1000,
triëthylcitraat, cetylalcohol.
Samenstelling van de capsule: gelatine, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide
(E172), zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Creon 10.000 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Maagsapresistente capsules, hard voor orale toediening. Gekleurde capsules, hard: ondoorschijnende,
bruine kop en doorschijnend lichaam. Elke gelule bevat lichtbruine minimicrogranulen. Elke
minimicrogranule is in een maagbestendig laagje gehuld, waardoor ze niet in de maag afgebroken
wordt.
Verpakking met 20, 50 of 100 maagsapresistente capsules, hard in een HDPE flesje met volle
veiligheidsdop in PP (polypropyleen).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Creon 10.000 niet gebruiken?
U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of voor varkenseiwitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Dat u geen oraal toegediende geneesmiddelen inneemt tijdens het eerste stadium van een
acute pancreatitis.
- Dat u de aanbevolen dosering niet overschrijdt zonder het advies van uw dokter.
- Dat u de minimicrogranulen niet stukbijt of fijnplet, want dan verliest het product zijn
doeltreffendheid. Het is dan vernietigd, wanneer het de maag bereikt.
- Het gebruik van dit geneesmiddel vraagt een regelmatig medisch toezicht. Dat kan bestaan uit
onderzoeken van de stoelgang (dosering van de vetten die na het eten in de stoelgang
overblijven).
- Er kunnen spijsverteringsstoornissen optreden bij personen die overgevoelig zijn voor
alvleesklierextracten.
- Bijzondere waakzaamheid is geboden bij mucoviscidosepatiënten die een meconiumileus
(stoppen van de darmwerking) of verschijnselen van tardief equivalent van ileus gehad
hebben of die een darmresectie (heelkundige verwijdering) ondergaan hebben.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Creon 10.000 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Er werd geen enkele wisselwerking gemeld.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De inname van een maagzuurremmende behandeling in gevallen waarin de intraduodenale pH (in de
twaalfvingerige darm) te laag is (lager dan 5,5) zal de optimale vrijzetting van de enzymen mogelijk
maken.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er zijn geen goed gestaafde gegevens beschikbaar over het gebruik van Creon 10.000 tijdens de
zwangerschap. Studies bij dieren volstaan niet voor het beoordelen van de effecten op de
zwangerschap, de ontwikkeling van het embryo of de foetus, de bevalling en de ontwikkeling na de
geboorte.
Het mogelijke risico voor het menselijk wezen is onbekend.
Creon 10.000 mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, tenzij de behandeling onontbeerlijk
geacht wordt.
Borstvoeding
Er zijn geen goed gestaafde gegevens beschikbaar over het gebruik van Creon 10.000 tijdens de
borstvoedingsperiode.
Creon 10.000 mag niet gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode, tenzij de behandeling
onontbeerlijk geacht wordt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend, heeft Creon 10.000 geen invloed op het besturen van voertuigen of bedienen van
machines.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Creon
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Spijsverteringsproblemen
Effect Vertering bevorderen
Spijsvertering stimuleren Op basis van enzymen
Keyword Spijsvertering
Generisch middel? not available

Creon 150mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.