Cromabak 2% Vloeibaar 10ml

Vloeibaar 10ml
9,14
Op voorraad
9,14
Geneesmiddel op basis van natriumcromoglicaat in de vorm van oogdruppels. Cromabak wordt gebruikt voor de preventieve behandeling van allergische oogaandoeningen herkenbaar aan gezwollen ogen en/of oogleden, rode ogen die prikken of tranen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cromabak bevat een werkzame stof, natriumcromoglicaat, die een antiallergische werking heeft.
Cromabak wordt gebruikt voor de preventieve behandeling van allergische oogaandoeningen (met
name conjunctivitis veroorzaakt door pollen, , lente-conjunctivitis en marginale keratoconjunctivitis),
herkenbaar aan gezwollen ogen en/of oogleden, rode ogen die prikken of tranen.
Als u contactlenzen draagt, kan u Cromabak gebruiken omdat ze geen bewaarmiddel bevatten.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden aan het oog
· overgevoeligheidsreacties uitgelokt door de bestanddelen van de oogdruppels
· tijdelijk prikkend of branderig gevoel;
· tijdelijke gezichtshinder na indruppeling van de oogdruppels.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Cromabak?
De werkzame stof in dit middel is natriumcromoglicaat (20 mg/ml)
De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, dinatriumfosfaat dodecahydraat,
mononatriumfosfaat dihydraat en water voor injecties.

Hoe ziet Cromabak eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cromabak is een oogdruppels, oplossing in een flesje van 10 ml met druppelpipet voorzien van een
bacteriefilter.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Cromabak niet gebruiken?
U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cromabak?
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens Cromabak te gebruiken.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
In geval van gelijktijdige behandeling met andere oogdruppels, 15 minuten wachten tussen elke
indruppeling
Gebruikt u naast Cromabak nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het verdient aanbeveling, net zoals bij het gebruik van andere geneesmiddelen, het gebruik van
Cromabak tijdens de zwangerschap, vooral tijdens het eerste trimester, te vermijden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Een tijdelijke hinder van het zicht kan optreden na het gebruik van Cromabak.
Het is aanbevolen om te wachten tot deze symptomen verdwenen zijn alvorens een voertuig te
besturen of machines te gebruiken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cromabak
Aflevervorm Vloeibaar
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Anti-allergie
Keyword Allergie
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? available
Zonder EDTA? available

Cromabak 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.