085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Chat met ons

Dafalgan 600mg volwassenen Zetpillen 12 stuks

Zetpillen 12 stuks
4,38
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van zetpillen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend). Het is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten ouder dan 11 jaar.

Therapeutische indicaties
DAFALGAN Volwassenen 600 mg wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan DAFALGAN Volwassenen 600 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer onmiddellijk uw arts als u een teken van een allergische reactie waarneemt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel in de handel is gebracht. De frequentie van deze bijwerkingen is echter onbekend:

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed),
Neutropenie (vermindering van het aantal neutrofiele granulocyten),
Leukopenie (vermindering van het aantal witte bloedcellen)

- Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische shock,
Oedeem van Quincke (zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de luchtwegen),
Overgevoeligheidsreactie (allergie).

- Hartaandoeningen
Verlaagde bloeddruk (hypotensie)

- Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree,
Buikpijn.

- Lever-en galaandoeningen
Verhoging van de leverenzymen

- Huid- en onderhuidaandoeningen
Urticaria,
Erytheem (roodheid),
Rash (huiduitslag).

- Onderzoeken (biologische tests)
Daling van de INR (verband met het naleven van behandelingen met anticoagulantia)
Stijging van de INR

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet op deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is paracetamol. Elke zetpil bevat 600 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn: semisynthetische glyceriden.

Hoe ziet DAFALGAN Volwassenen 600 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De zetpillen van DAFALGAN Volwassenen 600 mg zijn wit, glad en glanzend. DAFALGAN Volwassenen 600 mg zetpillen is beschikbaar in dozen van 12 zetpillen in een blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· Als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol, fenacetine of één van de andere bestanddelen van DAFALGAN Volwassenen 600 mg zitten.
· Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· DAFALGAN Volwassenen 600 mg mag niet toegediend worden aan kinderen jonger dan 11 jaar.
· De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
· Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
· Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk te gebruiken.
· Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
· Als bepaalde laboratoriumtests u worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
· Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”

Raadpleeg uw arts als een van de bovengenoemde waarschuwingen op u van toepassing is, of
als deze in het verleden op u van toepassing geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DAFALGAN Volwassenen 600 mg nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan. Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmideelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft Het is namelijk mogelijk dat DAFALGAN FORTE 1g of de andere medicatie minder efficiënt werken dan verwacht, of u kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen.
· DAFALGAN Volwassenen 600 mg mag gedurende een beperkte tijd samen met middelen tegen reuma gebruikt worden, maar kan beter niet samen gebruikt worden met alcohol, anti-epileptica of kalmeringsmiddelen met barbituraten.
· DAFALGAN Volwassenen 600 mg mag gecombineerd worden met bloedverdienners, maar het gebruik van paracetamol gedurende een langere tijd kan het gevaar op bloedingen verhogen en vereist een regelmatige medische controle.
· De absorptie van paracetamol kan toenemen in combinatie met metoclopramide (een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken) en kan verminderen in combinatie met colestyramine (een geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed vermindert) of actieve kool.
· Als u diflunisal gebruikt (tegen pijn), dient u uw arts te raadplegen alvorens DAFALGAN Volwassenen 600 mg te gebruiken.
· Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De dosering moet worden verminderd bij patiënten die veel alcohol verbruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Informeer uw arts als u borstvoeding geeft. DAFALGAN Volwassenen 600 mg mag worden gebruikt door een moeder die borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.DAFALGAN Volwassenen 600 mg mag tijdens de laatste maanden van de zwangerschap
worden gebruikt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dafalgan
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Chronische pijn, Griep, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Rectaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dafalgan 600mg volwassenen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Dafalgan 600mg volwassenen

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

De werkzame bestanddelen van Dafalgan worden opgenomen in de darm. Het klopt dat een bruistablet sneller de maag kan passeren omdat deze reeds is opgelost terwijl een tablet eerst in de maag uiteen moet vallen vooraleer deze verder kan naar de darmen. Je zou dus kunnen stellen dat een bruistablet iets sneller wordt opgenomen dan een sliktablet, als je telt vanaf het moment dat je deze inneemt. Maar hou er natuurlijk ook rekening mee dat een bruistablet ook eerst nog moet oplossen in een glas water. Dit mee in rekening houdende is het verschil dan ook verwaarloosbaar.

Neen, Dafalgan is een pijnstiller en kan ingezet worden bij pijn en koorts. Dit is geen ontstekingsremmer.

Overmatig en langdurig gebruik van pijnstillers kan medicijnafhankelijke hoofdpijn veroorzaken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.