085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Dafalgan Pediatrie Siroop 90ml

Siroop 90ml
3,24
Op voorraad
3,24
Geneesmiddel voor kinderen, op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van een siroop. Met doseerlepel.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koorts verlagend). Het is voorbehouden voor kinderen jonger dan 10 jaar.

Therapeutische indicaties
DAFALGAN Pediatrie wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook DAFALGAN Pediatrie bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Informeer onmiddellijk uw arts als u een teken van een allergische reactie waarneemt.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel in de handel is gebracht. De frequentie van deze bijwerkingen is echter onbekend:

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed),
Neutropenie (vermindering van het aantal neutrofiele granulocyten),
Leukopenie (vermindering van het aantal witte bloedcellen)

- Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische shock,
Oedeem van Quincke (zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de luchtwegen),
Overgevoeligheidsreactie (allergie).

- Hartaandoeningen
Verlaagde bloeddruk (hypotensie)

- Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree,
Buikpijn.

- Lever-en galaandoeningen
Verhoging van de leverenzymen

- Huid- en onderhuidaandoeningen
Urticaria,
Erytheem (roodheid),
Rash (huiduitslag).

- Onderzoeken (biologische tests)
Daling van de INR (verband met het naleven van behandelingen met anticoagulantia)
Stijging van de INR

Krijgt uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt het een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Macrogol 6000, vloeibare suiker, natriumsaccharine, kaliumsorbaat, karamel-vanillearoma, anhydrisch citroenzuur en gezuiverd water.

Hoe ziet DAFALGAN Pediatrie eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De drank DAFALGAN Pediatrie is helder, homogeen, geelbruin, licht stroperig, met de smaak en geur van karamel-vanille.
DAFALGAN Pediatrie 30 mg/ml drank is beschikbaar in een fles van 90 ml die geleverd wordt met een maatlepel van 5 ml. De fles van onbreekbaar plastic is voorzien van een kindveilige dop.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· Als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol, fenacetine of één van de andere bestanddelen van DAFALGAN Pediatrie.
· Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
· Als het kind intolerant is voor fructose of het glucose-galactosemalabsorptiesyndroom.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en de behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
· Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
· Als het kind lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk toe te dienen.
· Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
· Als bepaalde laboratoriumtests aan het kind worden voorgeschreven, kunnen deze worden verstoord .
· Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op het kind van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DAFALGAN Pediatrie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmideelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het is namelijk mogelijk dat DAFALGAN Pediatrie of de andere medicatie minder efficiënt werken dan verwacht, of u kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen.
· DAFALGAN Pediatrie mag gedurende een beperkte tijd samen met middelen tegen reuma gebruikt worden, maar kan beter niet samen gebruikt worden met alcohol, antiepileptica of kalmeringsmiddelen met barbituraten.
· DAFALGAN Pediatrie mag gecombineerd worden met bloedverdienners, maar het gebruik van paracetamol gedurende een langere tijd kan het gevaar op bloedingen verhogen en vereist een regelmatige medische controle.
· De absorptie van paracetamol kan toenemen in combinatie met metoclopramide (een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken) en kan verminderen in combinatie met colestyramine (een geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed vermindert) of actieve kool.
· Als het kind diflunisal gebruikt (tegen pijn), dient u uw arts te raadplegen alvorens u DAFALGAN Pediatrie toe te dienen.
· Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
· Als uw arts u heeft ingelicht over een intolerantie voor bepaalde suikers, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
· De drank bevat 3,3 g sacharose per 10 ml.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dafalgan
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen
Smaak Karamel, Vanille
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Griep, Pijn, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dafalgan Pediatrie is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Dafalgan Pediatrie

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

De werkzame bestanddelen van Dafalgan worden opgenomen in de darm. Het klopt dat een bruistablet sneller de maag kan passeren omdat deze reeds is opgelost terwijl een tablet eerst in de maag uiteen moet vallen vooraleer deze verder kan naar de darmen. Je zou dus kunnen stellen dat een bruistablet iets sneller wordt opgenomen dan een sliktablet, als je telt vanaf het moment dat je deze inneemt. Maar hou er natuurlijk ook rekening mee dat een bruistablet ook eerst nog moet oplossen in een glas water. Dit mee in rekening houdende is het verschil dan ook verwaarloosbaar.

Neen, Dafalgan is een pijnstiller en kan ingezet worden bij pijn en koorts. Dit is geen ontstekingsremmer.

Overmatig en langdurig gebruik van pijnstillers kan medicijnafhankelijke hoofdpijn veroorzaken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.