085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Daflon 500mg Tabletten 90 stuks

Tabletten 90 stuks
27,65
Op voorraad
27,65
Geneesmiddel in de vorm van tabletten voor de behandeling en preventie van zware benen, spataders, aambeien.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit geneesmiddel is een flebotroop middel: het verhoogt de tonus van de aders en de weerstand van de
kleine bloedvaten.
Het is geïndiceerd bij:
· de behandeling van stoornissen van de veneuze bloedsomloop zoals zware benen, pijn,
rusteloosheid (onbedwingbare drang om de benen te bewegen), nachtelijke krampen, oedeem,
trofische stoornissen (letsels van de huid als gevolg van een slechte doorbloeding),
· de behandeling van een hemorroïdale crisis.

Het wordt voorgesteld als basisbehandeling bij aambeien (pijn, bloeding, krabben ….).

Wordt uw klacht na 3 maanden niet minder, of word hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw
arts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
De tabletten moeten bij de maaltijd worden ingenomen.

De gebruikelijke dosering is :

· Behandeling van hemorroïdale crisis :
o 6 tabletten per dag gedurende 4 dagen
o daarna 4 tabletten per dag de volgende 3 dagen

· Behandeling van stoornissen van de veneuze bloedsomloop en basisbehandeling van aambeien:
o 2 tabletten per dag

Neem dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden in zonder uw arts te raadplegen.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Als u te veel Daflon hebt gebruikt of ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met
uw arts, uw apotheker of het antigifcentrum (070/245.245).


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

Uw arts zal u zeggen hoelang u Daflon moet gebruiken. Zet uw behandeling niet voortijdig
stop.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd en worden geklasseerd volgens de volgende
frequentie: zeer vaak (meer dan één persoon op de 10), vaak (minder dan één persoon op de 10, maar
meer dan één persoon op de 100), soms (minder dan één persoon op de 100, maar meer dan één
persoon op de 1.000), zelden (minder dan één persoon op de 1.000, maar meer dan één persoon op de
10.000), zeer zelden (minder dan één persoon op de 10.000), frequentie niet bekend (kan met de
beschikbare gegevens niet worden bepaald).

· Bijwerkingen die vaak optreden: diarree, dyspepsie (moeilijke vertering), nausea, braken.
· Bijwerkingen die soms optreden: colitis (ontsteking van de dikke darm).
· Bijwerkingen die zelden optreden: duizeligheid, hoofdpijn, malaise, jeuk (huidreacties zoals
jeuk), huiduitslag (plotselinge roodheid met vlekken) en netelroos (allergische reactie in de
vorm van rode puntjes).
· Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is: geïsoleerd oedeem (zwelling) van het
gezicht, de lippen, de oogleden. Uitzonderlijk : een quincke-oedeem (zwelling van het gezicht,
de lippen, de mond, de tong of de keel, wat ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is een gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie (500 mg)
bestaande uit 450 mg diosmine en 50 mg flavonoïden uitgedrukt in hesperidine;
· De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcarboxymethylzetmeel, microkristallijne
cellulose, gelatine, magnesiumstearaat, talk, titaandioxide (E 171), glycerol, hypromellose,
natriumlaurylsulfaat, macrogol 6000, geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).

Hoe ziet Daflon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn filmomhuld, ovaal en zalmkleurig.
De tabletten zijn te verkrijgen in dozen met 30, 60 of 90 tabletten in de vorm van een
blisterverpakking + U.D.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Daflon niet gebruiken?
· U bent allergisch voor diosmine of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Daflon?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.
· Een gezonde levenswijze is de basis van de behandeling van stoornissen van de veneuze
bloedsomloop.
· Neem dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden in zonder uw arts te raadplegen.
· In geval van hemorroïdale crisis mag u Daflon slechts gedurende een korte periode innemen.
Spreek met uw arts als de symptomen aanhouden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Daflon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
· De tabletten moeten worden ingenomen bij de maaltijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
· Zwangerschap
o Informeer uw arts als u zwanger bent of als u een kind wil krijgen.
Voorzichtigheidshalve wordt ontraden om Daflon te gebruiken tijdens de eerste drie
maanden van de zwangerschap.
· Borstvoeding
o Bij gebrek aan gegevens bij vrouwen die borstvoeding geven, moet de inname van
Daflon worden vermeden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen effect gerapporteerd met Daflon. Toch is voorzichtigheid geboden bij het rijden of het
gebruik van machines omdat er een kans is op draaierigheid.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Daflon
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Vaatwand versterken
Type vaatwandprobleem Aambeien, Spataders, Zware benen
Keyword Aambeien, Spataders, Zware benen
Generisch middel? not available
Met cortisonen? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder alcohol? available

Daflon 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Daflon 500mg

Indien het bloed onvoldoende terugkeert van de voeten naar het hart, kan je last krijgen van pijnlijke of zware benen.

Naast een erfelijke factor, spelen de volgende factoren een rol in de verergering van pijnlijke of zware benen:
 • gebrek aan beweging
 • overgewicht
 • hormonale veranderingen zoals een zwangerschap en de menopauze
 • leeftijd
 • warmte
Deze factoren zorgen ervoor dat het bloed stagneert. Daardoor zal uiteindelijk de afvoer van het water minder optimaal verloopt. Dat leidt op zijn beurt tot de volgende symptomen: tintelingen, gevoel van zwaarte in de benen, nachtelijke krampen, gezwollen enkels, vlekken op de huid ter hoogte van de benen en spataders.

Volgende maatregelen kunnen de pijn verminderen:

 • Vermijd het kruisen van je benen terwijl je neerzit.
 • Beweeg voldoende (door te wandelen, te zwemmen of aan yoga te doen).
 • Vermijd overgewicht.
 • Vermijd hete baden en douches.
 • Besproei je benen na het baden of douchen met koud water.
 • Wanneer je last hebt van kleine spataders, worden steunkousen aangeraden. Contacteer ons voor persoonlijk advies.
 • Lokale gelen kunnen tijdelijk verlichting geven. Contacteer ons voor persoonlijk advies.
 • Flavonoïden of antioxidantenmoleculen kunnen in een kuur van 2 tot 3 maanden verlichting geven. Contacteer ons voor persoonlijk advies.
Neem contact op met je huisarts indien
 • Bovenstaande maatregelen onvoldoende effect hebben.
 • 1 van beide benen gezwollen is.
 • De zone rond een spatader warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Je minder mobiel bent.
 • Je een oraal anticonceptiemiddel neemt.
 • Je recent een operatie hebt ondergaan.
 • Je eerder last had van een aderontsteking/flebitis.

Een zwaar gevoel in de benen is vaak 1 van de eerste klachten die optreden bij veneuze insufficiëntie. Veneuze insufficiëntie is een evoluerende ziekte die erger wordt als ze niet behandeld wordt.  Veneuze insufficiëntie begint vaak met klachten als zware en/of pijnlijke benen en nachtelijke krampen. Ook zwelling ter hoogte van de enkels (op warme dagen en 's avonds) en spontane blauwe plekken op de benen of zichtbare (paarse) bloedvaatjes zijn mogelijke symptomen van veneuze insufficiëntie. Gezonde leefgewoonten, fysieke beweging en eventueel steunkousen zijn belangrijke factoren om de evolutie van de ziekte te vertragen. Heb je last van deze symptomen of verergeren ze? Contacteer dan zeker je huisarts voor advies. 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.