085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Delphi 0,1% Crème 30g

Crème 30g
9,57
Op voorraad
9,57
Een geneesmiddel op basis van triamcinolone voor het behandelen van allergie en ontsteking van de huid.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Delphi is een geneesmiddel tegen allergie en ontsteking van de huid (bevat
triamcinolonacetonide, een corticosteroïde).
· Dit geneesmiddel is aangewezen voor de behandeling van acute en chronische
huidziekten, zoals:
- huidaandoeningen ten gevolge van overgevoeligheid (atopische dermatitis);
- huidaandoeningen ten gevolge van contact tussen de huid en een product dat
allergie kan veroorzaken (contactdermatitis);
- jeuk ter hoogte van de schede en de aars (pruritis vulvi en ani);
- huidaandoeningen met rode huidverkleuring (algemene erytrodermie);
- eczeem gekenmerkt door een rode huidverkleuring en gele vette schilfers
- (dermatitis seborrhoïca);
- eczeem gekenmerkt door een zilverachtige schilfering (psoriasis);
- eczeem (verschillende soorten eczemateuze dermatosen);
- huidaandoening van psychische oorsprong (neurodermatitis).
· Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur gebruikt voor de behandeling van vochtige
letsels.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Zoals alle geneesmiddelen op basis van cortison die bestemd zijn voor lokaal gebruik,
kunnen zowel plaatselijke als algemene bijwerkingen optreden. Het gebruik van een
afsluitend verband verhoogt dit risico.
Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie:
zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, <
1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).
Immuunsysteemaandoeningen (onbepaalde frequentie):
Overgevoeligheid.
Huid- en onderhuidaandoeningen (onbepaalde frequentie):
Na langdurig gebruik kunnen plaatselijke reacties optreden zoals het dunner worden van de
huid (atrofie), het fragiel worden van de huid, striemen, rode plekken, uitslag in de vorm van
puistjes, acne, huidontsteking rond de mond of de ogen, vertraagde littekenvorming,
verwijding van de huidbloedvaten, verminderde pigmentatie, toename van de beharing,
verergering of uitbreiding van bestaande infecties of ontstekingen.
Zoals trouwens geldt voor elke stof die op de huid wordt aangebracht, is een allergische reactie
op elk bestanddeel van Delphi crème mogelijk (jeuk, branderig gevoel, irritatie,
overgevoeligheid bij contact met bepaalde stoffen).
Lokaal gebruik van corticosteroïden, zoals triamcinolon, rond de ogen kan leiden tot
oogcomplicaties zoals cataract, glaucoom, vertraagde littekenvorming van een geschaafd
hoornvlies, uitbreiding van herpesinfecties en mogelijke vermeerdering van bacteriële en
schimmelinfecties.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen voldoende hoeveelheden lokaal aangebrachte
corticosteroïden, zoals triamcinolon, geabsorbeerd worden en algemene corticoïdreacties
veroorzaken waaronder vermindering van de bijnierfunctie en Cushing-syndroom.
Als een langdurige behandeling met lokaal aangebrachte steroïden wordt stopgezet, kan dit
een Addison-crisis veroorzaken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Delphi?
- De werkzame stof in dit middel is triamcinolonacetonide. 1 g crème bevat 1 mg
triamcinolonacetonide.
- De andere stoffen in dit middel zijn: benzylalcohol, stearylalcohol ethoxylaat,
isopropylpalmitaat, glycerol, sorbitol, melkzuur tot pH 4,0-5,0, gezuiverd water.

Hoe ziet Delphi eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dit geneesmiddel is een witte olie/water-crème, beschikbaar in tubes van gevernist
aluminium van 10 g en 30 g met witte cilindervormige schroefdoppen.
Dit geneesmiddel is niet vet en vlekt niet.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Delphi niet gebruiken?

· U bent allergisch voor triamcinolonacetonide, voor corticosteroïden voor lokaal
gebruik in het algemeen of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel
zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
· in geval van tuberculose;
· in geval van virale infecties zoals waterpokken, koepokken en herpes, en infecties
door bacteriën of schimmels. Als de infectie verergert, moet u de behandeling
stopzetten en uw arts hiervan op de hoogte brengen;
· in geval van toepassing op open wonden en zweren en op verschrompelde huid;
· in geval van acne;
· in geval van huidontsteking rond de mond, jeuk in de anale en genitale streek,
luieruitslag.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Delphi?
· vermijd contact met de ogen;
· de geabsorbeerde hoeveelheden corticosteroïden na lokale toepassing kunnen
voldoende zijn om algemene reacties te veroorzaken wanneer het product wordt
aangebracht op grote oppervlakten, op een geschaafde huid of onder een afsluitend
verband (zie rubriek “Mogelijke bijwerkingen”);
· een inhibitie van de bijnierfunctie kan in mindere mate optreden bij toepassing op
relatief beperkte oppervlakten onder een afsluitend verband;
· langdurig ononderbroken gebruik moet vermeden worden, ongeacht de leeftijd van de
patiënt. Gebruik van de crème onder een afsluitend verband moet beperkt worden tot
weinig uitgebreide huidaandoeningen;
· bij gebruik onder een afsluitend verband kan huiduitslag optreden als gevolg van
zweten, evenals een ontsteking van de hoofdhuid of een huidinfectie;
· bij gebruik van lokaal aangebrachte corticosteroïden zoals triamcinolonacetonide in
het gezicht. Lokaal gebruik van corticosteroïden rond de ogen kan oogcomplicaties
veroorzaken zoals cataract, glaucoom, vertraagde littekenvorming van een geschaafd
hoornvlies, uitbreiding van herpesinfecties en mogelijke vermeerdering van bacteriële
en schimmelinfecties;
· in geval van psoriasis: het gebruik van corticosteroïden kan om verschillende redenen
gevaarlijk zijn. Indien u psoriasis heeft, moet u altijd uw arts raadplegen voordat u dit
geneesmiddel gebruikt;
· als dit geneesmiddel wordt aangebracht bij oudere patiënten: algemeen moet men
voorzichtig zijn bij de keuze van de dosis voor een oudere patiënt, rekening houdend
met de fysiologische veranderingen van de huid door ouderdom; men begint de
behandeling meestal met de laagste dosissen.

Kinderen
Als dit geneesmiddel wordt aangebracht bij kinderen: kinderen kunnen naar verhouding veel
grotere hoeveelheden corticosteroïden absorberen uit producten bestemd voor de huid.
Langdurig gebruik moet vermeden worden bij jonge kinderen.
Als het gebruik bij kinderen of in het gezicht noodzakelijk is, moet de crème zonder verband
worden aangebracht en mag de behandeling niet langer dan 7 dagen duren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Delphi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Dit geneesmiddel mag alleen op advies van uw arts worden gebruikt tijdens de
zwangerschap.
Borstvoeding:
Voorzorgen moeten worden getroffen wanneer dit geneesmiddel tijdens de periode van
borstvoeding wordt gebruikt.

DELPHI bevat stearylalcohol
Kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Delphi
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Jeukstillend, Ontzwellend
Aangewezen bij Eczeem, Huidirritatie, Jeuk, Psoriasis, Uitslag
Keyword Behandelend, Uitslag, jeuk
Generisch middel? not available

Delphi 0,1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.