Dolcidium GE 50mg Zetpillen 12 stuks

Zetpillen 12 stuks
6,36
6,36
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van indometacine.Werkt ontstekingswerend en pijnstillend voor de behandeling van artritis, artrose, peesontstekingen, verstuikingen,...
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

DOLCIDIUM is aangewezen in:
· ontstekings en degeneratieve aandoeningen van het bewegingsstelsel: artritis (reumatoïde polyartritis,
ankyloserende spondylartritis), artrose,
· jichtaanvallen,
· peesontsteking, verzwikking, verstuiking, slijmbeursontsteking,
· gevolgen van tandheelkundige of orthopedische ingrepen,
· menstruatiepijn,
· hoge-koortsaanvallen (bijvoorbeeld bij de ziekte van HODGKIN),
· het syndroom van BARTTER.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan DOLCIDIUM bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Hartaandoeningen:
Geneesmiddelen zoals DOLCIDIUM kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een
hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
vermindering van de bloedplaatjes en van andere bloedelementen
Zenuwstelselaandoeningen:
hoofdpijn, duizligheid, slagerigheid, mentale verwardheid, stuiptrekkingen, coma, spierzwakheid, onvrijwillige
samentrekkingen, psychische stoornissen alsook gehoorstroornissen. De centrale neveneffecten op het
waarnemingsvermogen van de zintuigen verdwijnen enkele uren na de stopzetting van de behandeling.
Oogaandoeningen
mogelijke oculaire bijwerkingen bij langdurige behandeling en hoge dosis (deposita in de cornea, maculaire
retina depigmentatie, gezichtsveldvernauwing, vermindering van de gezichtsscherpte en donkeradaptatie,
vooral bij oudere personen met een bestaand gezichtsdeficit, cataract bijvoorbeeld)
Maagdarmstelselaandoeningen:
de niet-steroïde ontstekingswerende middelen (NSOM) kunnen tekenen van maagintolerantie veroorzaken:
buik of maagpijnen, misselijkheid, braken, gastroduodenale ulcus, een occulte of duidelijke maagbloeding
(bloedaanwezigheid in stoelgangen).
Nier- en urinewegaandoeningen
de NSOM kunnen in uitzonderlijke gevallen een acute interstitiële nefritis veroorzaken. Ze kunnen ook de
nierfunctie verminderen.
Huid-en onderhuidaandoeningen:
Urticaria, jeuk, zelden een astmacrisis, bronchospasme (spasmodische bronchiënsamentrekking)
Endocriene aandoeningen
verhoging van suikergehalte (suiker) in het plasma en aanwezigheid in de urines
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen Pijnlijke contracties van de anale sluitspier, jeuk, ontsteking in de verwijding van de endeldarm als gevolg van
de zetpillen.
Lever- en galaandoeningen
icterus, hepatitis
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter
is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat DOLCIDIUM
· Het werkzame bestanddeel is indometacine (50 of 100 mg).
· De andere bestanddelen zijn: Verzadigde polyglycoliseerde glyceriden
Hoe ziet DOLCIDIUM er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Doos met 12 zetpillen gedoseerd aan 50 mg of 100 mg indometacine per zetpil, verpakt in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem DOLCIDIUM niet in
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen
van DOLCIDIUM,
· als u een kinder onder 14 jaar bent,
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor aspirine of andere niet-steroïdale anti-inflammativa (N.S.A.I.),
· als u evoluerende maag- of duodenumzweer lijdt of vroegere zweren in het maag-darmkanaal,
· als u zwanger of periode van borstvoeding bent
· ontsteking in de verwijding van de endeldarm.
Wees extra voorzichtig met DOLCIDIUM
Voorzichtigheid is geboden alvorens een behandeling aan te vatten of te vervolgen bij bejaarden en patiënten
die lijden aan de nieren, de lever, het hart, dehydratatie, maagpijn, stollingsstoornissen of die ooit bloederige
faeces hebben gehad.
Geneesmiddelen zoals DOLCIDIUM kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een
hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het
geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen
dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep
behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u
rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Waarschuw de arts bij gelijktijdige inname van de volgende geneesmiddelen:
· geneesmiddelen die inwerken op de bloedstolling,
· antidepressiva (lithium),
· geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk,
· diuretica (geneesmiddelen die de urinevorming bevorderen),
· andere geneesmiddelen tegen koorts, pijn en ontsteking,
· probenecide.
Voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Behoudens formeel advies van de arts is het af te raden dit geneesmiddel te nemen tijdens de zwangerschap en
de periode van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid is geboden wegens het mogelijk optreden van duizeligheid.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DOLCIDIUM
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dolcidium
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Aangewezen bij Artrose, Gewrichtspijn, Spierpijn
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder smaak
Werkzaam bestanddeel Indometacine
Keyword Ontzwellend
Generisch middel? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Rectaal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dolcidium GE 50mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.