085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Dulcolax 5mg Tabletten 40 stuks

Tabletten 40 stuks
8,28
Op voorraad
8,28
Geneesmiddel op basis van bisacodyl in de vorm van tabletten, voor de behandeling van constipatie, werkt laxerend. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Constipatie.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 à 2 omhulde tabletten.Kinderen van 4 tot 10 jaar: 1 omhulde tablet.Best 's avonds in te nemen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan DULCOLAX BISACODYL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende ongewenste nevenwerkingen werden gerapporteerd: krampen, buikpijn, diarree, kolieken.
Ook werden zeldzame gevallen van angioneurotisch oedeem (zwelling van het aangezicht en de keel)
en allergische reacties gerapporteerd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- Het werkzame bestanddeel is: Bisacodyl 5 mg
- De andere bestanddelen zijn: Lactose monohydraat - Maïszetmeel - Oplosbaar zetmeel - Glycerol - Magnesiumstearaat - Geel ijzeroxide - Talk - Sucrose (Saccharose) - Arabische gom - Lakgom - Titaandioxide - Eudragit L & S - Ricinusolie - Macrogol 6000 - Witte bijenwas - Carnaubawas

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem DULCOLAX BISACODYL niet in
– als u allergisch (overgevoelig) bent voor bisacodyl of voor één van de andere bestanddelen van
DULCOLAX BISACODYL;
– als u last heeft van hevige abdominale pijn van diverse oorsprong (intestinale occlusie of
obstructie, appendicitis, acute inflammatoire aandoeningen van het colon);
– als u lijdt aan ernstige dehydratatie;
– als u lijdt aan congenitale galactosemie, glucose-galactose malabsorptie of een lactase-tekort
heeft;
– bij kinderen jonger dan 4 jaar.

Wees extra voorzichtig met DULCOLAX BISACODYL
– als u alle dagen DULCOLAX BISACODYL gebruikt, want dagelijks en langdurig gebruik is af
te raden. Excessief gebruik kan aanleiding geven tot onevenwichtige concentraties van sommige
bloedbestanddelen (elektrolytenstoornissen) en een daling van het kaliumgehalte van het bloed,
wat aanleiding kan geven tot hartstoornissen;
– als u lijdt aan een hartziekte of een slechte nierfunctie, moet u, bij gebruik van DULCOLAX
BISACODYL erg voorzichtig zijn en de voorschriften van de arts strikt naleven;
– ook moeten bejaarde personen die DULCOLAX BISACODYL gebruiken erg voorzichtig zijn en
de voorschriften van de arts goed volgen;
– als u DULCOLAX BISACODYL samen neemt met geneesmiddelen die hartritmestoornissen
kunnen veroorzaken, loopt u gevaar dat die stoornissen verergeren;
– neemt u alle dagen laxativa, dan moet u de oorzaak van uw constipatie opsporen;
– lijdt u aan constipatie en moet u die behandelen met een geneesmiddel, vergeet dan niet dat het
belangrijk is voeding te gebruiken die rijk is aan plantaardige vezels, veel te drinken en aan
lichaamsbeweging te doen. Deze eenvoudige voedingshygiënische maatregelen zijn de eerste te
nemen maatregelen voor de behandeling van uw constipatie;
– want, gevallen van vertigo (duizeligheid) en/of syncope (bewustzijnsverlies) werden beschreven
bij patiënten behandeld met DULCOLAX BISACODYL. Analyse van deze gevallen wijst erop
dat ze het gevolg kunnen zijn ofwel van de inspanning door de defecatie, ofwel van abdominale
pijn veroorzaakt door de constipatie.

Toediening van DULCOLAX BISACODYL bij kinderen mag enkel gebeuren op advies van de arts.
Bij kinderen mogen stimulerende laxantia slechts uitzonderlijk worden voorgeschreven.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Inname met andere
geneesmiddelen" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen
Gelijktijdige toediening van DULCOLAX BISACODYL en diuretica (geneesmiddelen die de
uitscheiding van urine bevorderen, vooral gebruikt voor de behandeling van hypertensie en van
hartinsufficiëntie), of van geneesmiddelen die tot de cortisone-groep behoren, verhoogt het risico van
hypokaliëmie (verlaging van het kaliumgehalte van het bloed).
Bij hypokaliëmie moet men voorzichtig zijn met de toediening van digitalisglycosiden
(geneesmiddelen voor de behandeling van hartinsufficiëntie) want hun werking en toxiciteit worden
daarbij versterkt.
Anderzijds verhoogt de verlaging van het kaliumgehalte in het bloed het risico van
hartritmestoornissen zodat voorzichtigheid nodig is bij gelijktijdige toediening van DULCOLAX
BISACODYL en geneesmiddelen die hartritmestoornissen kunnen veroorzaken (zie 2. "Wees extra
voorzichtig met DULCOLAX BISACODYL).

Een tussenpoos van 2 uur respecteren tussen de inname van DULCOLAX BISACODYL omhulde
tabletten en die van geneesmiddelen voor de behandeling van maagzuur (antacida, protonpompremmers).
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van DULCOLAX BISACODYL met voedsel en drank
Twee uur voor en na de inname van DULCOLAX BISACODYL omhulde tabletten geen melk of
voedingsmiddelen op basis van melk verbruiken. Een tussenpoos van 2 uur dient gerespecteerd te
worden.

Zwangerschap en borstvoeding
Lange ervaring met het gebruik van DULCOLAX BISACODYL bij zwangerschap heeft geen
schadelijke effecten aan het licht gebracht. Nochtans mag DULCOLAX BISACODYL, net als elk
ander geneesmiddel, niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, behalve op advies van de dokter.
Hoewel niet is aangetoond dat de actieve stof in de moedermelk overgaat, wordt inname van
DULCOLAX BISACODYL tijdens de periode van borstvoeding afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DULCOLAX BISACODYL
DULCOLAX BISACODYL bevat lactose en saccharose (suikers).
Indien u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dulcolax
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Bisacodyl
Generisch middel? not available
Specifiek voor diabetici? not available

Dulcolax 5mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Dulcolax 5mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Langdurig gebruik van Dulcolax® kan onder andere leiden tot een verminderde nierfunctie. 


Kan je moeilijk stoelgang maken? Probeer dan eerst of voldoende beweging (bv. 30 minuten per dag wandelen), voldoende drinken (1,5 liter uit drank en voeding) en vezelrijke voeding al voldoende effect heeft. Ga naar het toilet zodra je aandrang voelt.

Kies in het geval van nierproblemen voor een zachter laxativum. Vraag ons apotheekteam om advies.

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.