Dulcolax picosulphate Capsules 50 stuks

Capsules 50 stuks
9,49
9,49
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van picosulfaat, voor de behandeling van constipatie, werkt laxerend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Symptomatische behandeling van verstopping (constipatie). Niet ononderbroken gedurende
een lange periode gebruiken.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

DULCOLAX PICOSULPHATE darf nicht eingenommen werden,
Wenn Sie leiden an: Dickdarmentzündung, akuter oder chronischer Darmverschluß, Leibschmerzen unbekannter Ursache, Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile, ernster Flüssigkeitsmangel.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von DULCOLAX PICOSULPHATE ist erforderlich,
Nicht während einer langen Zeit einnehmen, um die Gefahr der Abhängigkeit zu vermeiden. Nicht ohne ärztlichen Anweisung an Kinder verabreichen. Stimulierende Abfürmittel dürfen bei Kindern nur in Ausnahmefällen verschrieben werden.
Ältere Patienten oder Patienten mit einer Herzerkrankung oder schlechter Nierenfunktion müssen die ärztliche Vorschrift streng beachten.
Es ist zu beachten, dass die medikamentöse Behandlung der Verstopfung nur eine Zusatzbehandlung zu einer gesunden Ernährungsweise (ballaststoffreiche Kost, reichlich Getränke, körperliche Bewegung wird empfohlen) sein kann.
Falls Sie bereits andere Medikamente nehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt "Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln".
Sollte einer der genannten Warnhinweise bei Ihnen zutreffen, oder früher zutreffend gewesen sein, so informieren Sie bitte Ihren Arzt.

Bei Einnahme von DULCOLAX PICOSULPHATE zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Keine Angaben vorhanden.

Schwangerschaft
Bei schwangeren Frauen wurde keine toxische Wirkung von DULCOLAX PICOSULPHATE beobachtet. Trotzdem soll, wie bei allen Medikamenten, die Anwendung während der ersten 3 Schwangerschaftsmonate vermieden werden. Während der Schwangerschaft soll
DULCOLAX PICOSULPHATE nur auf ärztliche Anweisung angewendet werden.
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. 

Stillzeit
Bei stillenden Frauen wurde keine toxische Wirkung von DULCOLAX PICOSULPHATE beobachtet. Trotzdem soll LAXOBERON nur auf ärztliche Anweisung angewendet werden während der Stillzeit.
Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Keine Angaben vorhanden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von DULCOLAX PICOSULPHATE:
Nicht zutreffend.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Die Wirkung von DULCOLAX PICOSULPHATE kann durch Einnahme von Antibiotika geschwächt werden.
Die Wirkung von Diuretika und Digitalisglykosiden kann während einer DULCOLAX PICOSULPHATE -Behandlung beeinflusst werden.
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan DULCOLAX PICOSULPHATE bijwerkingen hebben.

Af en toe last in de buik, buikkrampen en buikpijn en/of diarree met gevaar voor
uitdrogingsverschijnselen (dehydratatie) bij bejaarde personen: in dit geval moet men het
aantal zachte capsules per inname verminderen. Bij dehydratatie is het nodig een medische
behandeling in het ziekenhuis te volgen.
Losstaande gevallen van allergische reacties, zoals huidreacties en angio-oedeem (zwelling
van het gezicht, de lippen en/of de tong) werden gemeld.
Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot darmprikkeling en op de duur tot onvoldoende
darmbeweeglijkheid.
Misbruik van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot een vermindering van de
kaliumconcentratie in het bloed, wat hartstoornissen kan veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof is: Natriumpicosulfaat monohydraat 2,593 mg (= Natriumpicosulfaat
anhydraat 2,5 mg).
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Propyleenglycol - Macrogol 400 - Gelatine -
Glycerol - Gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem DULCOLAX PICOSULPHATE niet in
Als u lijdt aan: ontsteking van de dikke darm, acute of chronische darmafsluiting
(darmocclusie), buikpijn van onbekende oorsprong, allergie voor een van de bestanddelen,
toestand van ernstige dehydratatie.

Pas goed op met DULCOLAX PICOSULPHATE
Men mag DULCOLAX PICOSULPHATE niet lang gebruiken om afhankelijkheid te
vermijden. Niet gebruiken bij kinderen, tenzij op medisch aanraden. Het voorschrijven van
stimulerende laxativa bij kinderen moet uitzonderlijk blijven.
Bejaarde personen en patiënten met een hartziekte of een slechte werking van de nieren
moeten het voorschrift van de dokter streng naleven.
Te vermelden valt dat de medicamenteuze behandeling van constipatie slechts een
ondersteunende therapie is ten aanzien van het in acht nemen van de regels van gezonde
voeding (meer gebruik van plantaardige vezels en vloeistof, meer lichaamsbeweging).
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek "Gebruik van
DULCOLAX PICOSULPHATE in combinatie met andere geneesmiddelen" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE in combinatie met voedsel en drank
Geen gegevens beschikbaar.

Zwangerschap
Bij gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE gedurende de zwangerschap werd nog geen
schadelijk effect vastgesteld. Nochtans geldt ook hier de regel, net als voor alle andere
geneesmiddelen, dat het gebruik ervan gedurende de eerste 3 maanden van de
zwangerschap moet worden vermeden. Gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE tijdens
de zwangerschap mag uitsluitend gebeuren op doktersadvies.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Bij gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE tijdens de borstvoeding werd nog geen
schadelijk effect vastgesteld.
Gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE tijdens de periode van borstvoeding mag echter
uitsluitend gebeuren op doktersadvies.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en bediening van machines:
Geen gegevens beschikbaar.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DULCOLAX PICOSULPHATE
Niet van toepassing.
Gebruik van DULCOLAX PICOSULPHATE in combinatie met andere geneesmiddelen:
Het effect van DULCOLAX PICOSULPHATE kan afnemen als men het samen met
antibiotica gebruikt.
De werking van diuretica en digitalispreparaten kan worden gewijzigd als men ze samen met
DULCOLAX PICOSULPHATE neemt.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dulcolax
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Laxerend
Generisch middel? not available

Dulcolax picosulphate is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.