Duphalac Fruit Zakjes 20 stuks

Zakjes 20 stuks
10,22
Op voorraad
10,22
Geneesmiddel op basis van lactulose met fruitsmaak, voor de behandeling van constipatie, werkt stoelgangbevorderend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Laxeermiddel.
DUPHALAC FRUIT vergemakkelijkt de ontlasting, ongeacht of de stoelgang te hard is, weinig
volumineus is of er helemaal geen stoelgang is.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan DUPHALAC FRUIT bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Het kan tot 48 uur duren alvorens normale ontlasting optreedt.
In het begin van de behandeling kan U een opgeblazen gevoel in uw darmen of buikkrampen hebben.
Meestal verdwijnt dit gevoel spontaan bij het voortzetten van de behandeling.
Bij hoge doseringen kunnen misselijkheid en braken voorkomen.
Bij het optreden van diarree, moet de dosis worden verlaagd.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is Lactulose ……………….. 10 g per 15 ml siroop.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactose, galactose, epilactose, tagatose, fructose,
pruimenaroma en gezuiverd water.

Hoe ziet DUPHALAC FRUIT siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

DUPHALAC FRUIT siroop bevat hoofdzakelijk lactulose, een lactosederivaat date een natuurlijk
product is en dat eveneens in de voeding wordt teruggevonden.
DUPHALAC FRUIT siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (dozen met 12 en 20 zakjes – er
bestaat ook een klinische verpakking van 10 x 20 zakjes).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Aangezien DUPHALAC FRUIT galactose en lactose bevat mogen personen die een
galactose- of lactosevrij dieet volgen geen DUPHALAC FRUIT nemen.
- Tevens te vermijden in geval van buikpijn van onbekende oorzaak, darmverstopping
(intestinale obstructie) of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het
geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Ook al is DUPHALAC FRUIT zoet, het wordt niet in het lichaam opgenomen en veroorzaakt
daarom geen gewichtstoename. DUPHALAC FRUIT mag dan ook in normale dosering door
personen met suikerziekte worden ingenomen.
- Indien de aanvangsdosis diarree tot gevolg heeft, moet de dosis verlaagd worden. Indien de
diarree niet verdwijnt, dient de behandeling onderbroken te worden.
- Bewaar dit geneesmiddel op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Dit
geneesmiddel kan diarree veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DUPHALAC FRUIT nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
DUPHALAC FRUIT kan de werking van geneesmiddelen waarvan de afgifte afhankelijk is van de
dikke darm-pH (bv. 5-ASA-stoffen) tenietdoen.
Geneesmiddelen die uitdroging (dehydratatie) kunnen verergeren (bijv. diuretica: geneesmiddelen die
de urineproductie bevorderen) moeten bij diarree worden vermeden; de DUPHALAC FRUIT dosering
moet verlaagd worden tot de diarree verdwenen is.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Het is aangetoond dat DUPHALAC FRUIT zonder gevaar is en vrij van bijwerkingen. DUPHALAC
FRUIT mag gebruikt worden in geval van zwangerschap of bij borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Aangezien DUPHALAC FRUIT galactose en lactose bevat mogen personen die een galactose- of
lactosevrij dieet volgen geen DUPHALAC FRUIT nemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Duphalac
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Lactulose
Keyword Constipatie, Dagelijks gebruik, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Duphalac Fruit is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.