Effortil 7,5mg/1ml Druppels 50ml

Druppels 50ml
15,37
15,37
Op voorraad
Geneesmiddel voor te lage bloeddruk te behandelen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmacotherapeutische groep of werkingsmechanisme
Geneesmiddel tegen chronische hypotensie.
Therapeutische indicaties
EFFORTIL wordt gebruikt om een te lage bloeddruk te behandelen.
2.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan EFFORTIL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Soms kunnen de volgende klachten voorkomen:
-Hart- en vaatstelsel: hartkloppingen, versneld en/of onregelmatig hartritme, thoracale pijn, angina
pectoris en hypertensie.
-Spijsverteringsstelsel: misselijkheid.
-Zenuwstelsel: hoofdpijn, angst, aanval van zweten, slapeloosheid en/of beven. In deze gevallen
volstaat het meestal de dosis te verlagen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- Het werkzame bestanddeel is: Etilefrine hydrochloride 7,5 mg/1 ml
- De andere bestanddelen zijn: Methylparahydroxybenzoaat- Propylparahydroxybenzoaat - Natrium
metabisulfiet - Gezuiverd water

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem EFFORTIL niet in
–Als u lijdt aan hypertensie of hypotensie met hypertensiereacties in rechtstaande houding, sommige
hart-, schildklier-, oog- of prostaataandoeningen.
–Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de bestanddelen van EFFORTIL.

Wees extra voorzichtig met EFFORTIL
De oplossing bevat een bewaarmiddel dat bij sommige patiënten allergische reacties kan uitlokken.
Gebruik van dit geneesmiddel bij patiënten met hartritmestoornissen moet onder medisch toezicht
gebeuren.

Als u reeds andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek "Inname met andere
geneesmiddelen".
Raadpleeg uw arts als één van de hoger vermelde waarschuwingen voor u van toepassing is of als dat
in het verleden zo was.

Inname met andere geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking versterken (b.v. antidepressiva).
Andere geneesmiddelen kunnen het effect verminderen (b.v. bèta-blokkers).
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van EFFORTIL met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Niet gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap, noch tijdens de periode van
borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zonder invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van EFFORTIL
Bij sommige personen kan metabisulfiet (een bewaarmiddel) allergische reacties uitlokken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Effortil
Aflevervorm Druppels
Type product Geneesmiddel
Bloeddruk Te lage bloeddruk
Hart- en bloedvaten Bloeddruk
Keyword Behandelend, Lage bloeddruk
Generisch middel? not available

Effortil 7,5mg/1ml is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.