085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Endofalk Zakjes 6 stuks

Zakjes 6 stuks
12,79
Op voorraad
12,79
Geneesmiddel op basis van macrogol in de vorm van zakjes, als darmreinigingsmiddel voor een medisch onderzoek of ingreep.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit middel bevat een mengsel van verschillende zouten en macrogol (een stof die de stoelgang
zachter maakt) en wordt gebruikt voor het reinigen van de darmen. 
U gebruikt dit middel om uw darmen schoon te maken, zodat ze klaar zijn voor onderzoek
(coloscopie).
Dit middel werkt door de inhoud van uw darmen leeg te maken, waardoor u last kunt krijgen van
waterige rectale afscheiding.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Endofalk bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Stop onmiddellijk met dit middel en neem contact op met uw arts wanneer u een van de
volgende bijwerkingen krijgt:
· Huiduitslag, jeuk, duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden (tekenen van een allergische
reactie) of een ernstige allergische reactie (anaphylactische shock)
· Moeheid, zwakte, erge dorst met hoofdpijn, opzwellen van de enkels (tekenen van
verandering van de vloeistof of zout spiegels in het lichaam)
· Ernstig braken omdat dit kan leiden tot bloedingen door scheurtjes van de slokdarm
(Mallory-Weiss syndroom).
De volgende bijwerkingen worden voornamelijk veroorzaakt door relatief grote hoeveelheden
vloeistof in een korte tijd te drinken. Wanneer ze optreden, vertraag dan een tijdje het drinken
van de oplossing of stop met drinken tot dat de klachten verdwijnen.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen, bij 1 of meer van de 10 behandelde patiënten:
- Misselijkheid
- vol gevoel
- winderigheid.
Vaak voorkomende bijwerkingen, bij 1 tot 10 van de 100 behandelde patiënten:
- braken
- maagkoliek
- irritatie van de anus
De volgende bijwerkingen komen eveneens voor:
De frequentie van deze bijwerkingen is onbekend omdat ze niet aan de hand van de
beschikbare gegevens kunnen worden ingeschat:
- netelroos, verhoogde neusafscheiding, loopneus of acute huidontsteking
- neurologische verschijnselen variërend van lichte verwardheid tot aanvallen van epilepsie
(veroorzaakt door veranderingen van zouten (electrolyten) in het bloed)
- Symptomen van ernstige allergische reacties (anaphylactische shock)
- Onregelmatige of te snelle hartslag
- ophoping van vocht in de longen
- algemeen gevoel van ziek zijn en slaapproblemen
- afname van de bloedwaarden van zouten (calcium, kalium, natrium)
- Braken gevolgd door bloed door scheurtjes in de slokdarm (Mallory-Weiss syndroom).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Endofalk?
- De werkzame stoffen in Endofalk zijn:
Elk zakje bevat:
· Macrogol 3350 52,500 g
Natriumchloride 1,400 g
· Natriumwaterstofcarbonaat 0,715 g
· Kaliumchloride 0,185 g
De andere stoffen in Endofalk zijn natriumsaccharinaat, sinaasappel- en passievruchtaroma,
colloïdaal watervrij silica. (zie onderaan rubriek 2 voor meer informatie over natrium).

Hoe ziet Endofalk eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor drank verpakt in zakjes
Wit poeder.
Verpakkingsgrootten: 6 zakjes en 72 zakjes.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Endofalk niet gebruiken?
- als u allergisch bent voor macrogolen of voor één van de hulpstoffen
- als u een patiënt bent met een verlamming van de darm of bij wie een verlamming van de
darm vermoed wordt (ileus);
- als u een patiënt bent met een darmafsluiting (ileus) of bij wie een darmafsluiting vermoed
wordt,
- als u een patiënt bent met een vernauwing of perforatie van de darmen of bij risico van
een darmperforatie,
- als u een ernstige darmziekte heeft met ontstekingen, zoals ernstige actieve colitis
ulcerosa, de ziekte van Crohn of een vergrote dikke darm (toxisch megacolon);
- bij storingen van de maaglediging,
- bij gestoorde aspiratie- of braakneigingen,
- bij verminderde slikreflex,
- als u last heeft van algemene zwakte en/of flauwte
- als u last heeft van een verminderd bewustzijn

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Endofalk?
Vertel voordat u dit middel gebruikt aan uw arts als u last heeft van:
- hartfalen
- hartritmestoornissen
- nierfalen
- een leverziekte
- een terugkerende ontsteking van de darmen (chronisch inflammatoire darmziekte)
- een ontsteking van de slokdarm door terugstromend maagzuur (refluxoesofagitis)
- ernstige uitdrogingsverschijnselen
Wanneer u ouder of verzwakt bent, zullen uw zout en water spiegels zorgvuldig gecontroleerd
worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Endofalk nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift
voor nodig heeft.
Als u meerdere uren vóór of tijdens het innemen van Endofalk andere geneesmiddelen via de
mond hebt ingenomen, dan is het mogelijk dat deze tijdens de darmreiniging uit de darmen
gespoeld worden of niet hun normale werking kunnen uitoefenen. Dit geldt vooral voor
geneesmiddelen met vertraagde afgifte. Is de toediening van een geneesmiddel juist vóór of
tijdens de inname van Endofalk levensnoodzakelijk, dan moet orale inname zo mogelijk
vermeden worden en alternatieve middelen toegediend worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag geen andere oplossingen of additieven aan de Endofalk drank toevoegen (vooral geen
suiker of smaakstoffen) behalve water. Deze kunnen de osmolariteit of de
elektrolytensamenstelling
wijzigen of aanleiding geven tot het ontstaan van gasmengsels in de darm, veroorzaakt door de
afbraak van de toegevoegde stoffen door de bacteriën in de darmflora.
Drink niets anders dan dit middel en water.
Eet niets vanaf 2-3 uur voordat uw dit middel gebruikt tot na uw onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Er is geen ervaring opgedaan met gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap.
Het is onbekend of de actieve stof macrogol wordt uitgescheiden in de moedermelk. De actieve
stof wordt via het maagdarmkanaal slechts in zeer geringe mate opgenomen.
Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit middel alleen gebruiken als uw arts u
dit verteld heeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Endofalk heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in Endofalk waarmee u rekening moet houden 
Endofalk bevat:
· Natrium: 747 mg natrium per zakje (sachet). Hiermee moet u rekening houden wanneer
u een natrium-arm dieet volgt. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer dit
het geval is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Endofalk
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend, Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Darmreinigingsmiddel, Laxerend, Medisch onderzoek
Generisch middel? not available

Endofalk is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Endofalk

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.