085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Enterol 250mg Zakjes 10 stuks

Zakjes 10 stuks
10,32
Op voorraad
10,32
Geneesmiddel op basis van probiotica voor het herstellen van de darmflora of behandelend voor diarree
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Preventie van diarree bij behandeling met breedspectrumantibiotica van patiënten voorbeschikt tot het ontwikkelen van of hervallen in een diarree veroorzaakt door Clostridium difficile. Dit beschermend effect werd niet aangetoond bij patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening, immunogedeprimeerde patiënten of kankerpatiënten onder behandeling. Geregistreerd geneesmiddel

Eigenschappen

Substitutieflora. (A: spijsverteringsstelsel en metabolisme) ATC-code: A07F. Micro-organisme bedoeld om wijzigingen in het intestinale ecosysteem op te vangen met het oog op een antidiarreïsche werking. Saccharomyces boulardii is bestand tegen de maag- en darmsecreties. S accharomyces boulardii is een gist en geen bacterie en is dan ook genetisch resistent tegen antibacteriële antibiotica en sulfamiden. Saccharomyces boulardii oefent in levende toestand zijn werking uit ter hoogte van de darm. Farmacologische studies uitgevoerd bij dieren hebben het volgende aangetoond: een antitoxine-effect dat zich uit in een significante vermindering van de secretie van water en natrium in het jejunum van ratten; een antitoxine-effect veroorzaakt door het choleratoxine; een antitoxine-effect in de preventie van pseudomembraneuze colitis; een antitoxine-effect veroorzaakt door het Clostridium difficile-toxine; een immunoprotectief effect op het spijsverteringskanaal door stimulatie van de productie van secretoire immunoglobulines A; een microbieel antagonisme ten aanzien van bacteriën en Candida albicans. Farmacologische studies bij dieren en bij de mens hebben het volgende aangetoond: een toename van de activiteit van de intestinale disaccharidasen in de borstelzoom van de darm. 

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Enterol 250 mg harde capsules: elke harde capsule bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces
boulardii (minstens 6 miljard levensvatbare cellen).
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie: elk zakje bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces
boulardii (minstens 6 miljard levensvatbare cellen).
· Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen om diarree door
inname van antibiotica te voorkomen bij personen die voorbestemd zijn om diarree door
Clostridium difficile te ontwikkelen, of een recidief (een nieuwe episode) van diarree te krijgen
veroorzaakt door Clostridium difficile.
· Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen voor de behandeling
van acute diarree bij kinderen tot 12 jaar, ter aanvulling van orale rehydratie.


Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

Posologie: Clostridium bij volwassenen: 4 capsules of 4 zakjes per dag, in 2 innamen. Acute diarree bij kinderen: 2 capsules/zakjes per dag (vanaf 0 jaar). Preventief in het kader van een antibioticatherapie: 2 capsules/zakjes per dag. Toedieningswijze: Zakjes: het poeder mengen in een glas water.  Harde capsules: de capsules inslikken met wat water. Duur van de behandeling: 4 weken. Enterol ® 250 mg bevat levende gistcellen en mag dus niet worden gebruikt met ijskoude vloeistoffen of gerechten, of vloeistoffen of gerechten die tot meer dan 50 °C opgewarmd zullen worden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Infecties en parasitaire aandoeningen (ziektes veroorzaakt door een parasiet)
Zeer zelden (< 1/10.000): koorts bij fungemie (aanwezigheid van schimmels in het bloed) met
Saccharomyces boulardii, mycose (ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel/zwam) door
Saccharomyces boulardii.
Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock (ernstige systemische allergische reactie waarbij de
vaten zo ver open gaan staan, dat de bloeddruk te laag wordt en er een tekort aan circulerend
bloedvolume ontstaat).
Bloedvataandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): dyspneu (bemoeilijkte ademhaling).
Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): jeuk, exantheem (huiduitslag), Quincke-oedeem (zwelling van het
strottenhoofd met sterke ademhalingsmoeilijkheden). In dat geval meteen een arts roepen.
Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): verstopping, maagpijn, lucht in de buik (maagpijn en lucht in de buik
werden waargenomen in klinische studies). Die effecten vereisen geen stopzetting van de behandeling.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden (< 1/10.000): dorst.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
Enterol 250 mg harde capsules
· De werkzame stof is: 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (minstens 6 miljard
levensvatbare cellen).
· Andere bestanddelen zijn: lactose, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide E171.
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie
· De werkzame stof is: 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (minstens 6 miljard
levensvatbare cellen).
· Andere bestanddelen zijn: lactose, fructose, colloïdaal siliciumdioxide en tutti-frutti-aroma.

Hoe ziet Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Enterol 250 mg harde capsules:
Doos met een glazen flesje dat 10, 20, 50 of 100 harde capsules bevat.
Blisterverpakking (aluminium en aluminium / PVC) met 10,20, 50 of 100 harde capsules.
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie:
Doos met 10, 20, 50 of 100 zakjes.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
· als u allergisch bent voor andere gisten,
· als u een centrale veneuze katheter draagt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Aangezien diarree een aanzienlijk verlies van water en zouten tot gevolg kan hebben, is het
belangrijk om voldoende vocht in te nemen.
· Als u Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules mengt met een ijskoude
vloeistof of ijskoud gerecht of met een vloeistof of gerecht dat tot meer dan 50°C wordt
opgewarmd, vermits de activiteit van het geneesmiddel in dit geval kan verminderen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
· In de volgende omstandigheden:
· Een lichaamstemperatuur hoger dan 38°C;
· Hevige buikpijn;
· Aanwezigheid van bloed in de stoelgang;
· Indien de diarree gepaard gaat met braken;
· Indien uw diarree langer dan 3 dagen blijft aanhouden.
· Het zou kunnen dat Saccharomyces boulardii fout positieve uitkomsten geeft bij
microbiologisch onderzoek van de stoelgang.
· Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules kan best niet worden gebruikt
bij patiënten met een zwakke immunologische verdediging (bv. hiv-infectie,
orgaantransplantatie, leukemie, maligne tumor, radiotherapie, chemotherapie, langdurige
behandeling met cortisone in hoge dosering).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules nog andere
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt
ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
De inname van geneesmiddelen tegen schimmelinfecties doet het effect van Enterol 250 mg poeder
voor orale suspensie of harde capsules teniet.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules bevat levende gistcellen. Het mag dus
niet worden gebruikt met:
- een ijskoude vloeistof of ijskoud gerecht
- een vloeistof of gerecht dat tot meer dan 50°C wordt opgewarmd.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Het effect van het geneesmiddel werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen of dieren. Het gebruik
van het geneesmiddel wordt dan ook ontraden tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Het effect van het geneesmiddel werd niet onderzocht bij vrouwen die borstvoeding geven of zogende
dieren. Het gebruik van het geneesmiddel wordt dan ook ontraden tijdens de periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules heeft geen invloed op de rijvaardigheid
of het vermogen machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose (Enterol 250 mg harde capsules en poeder voor orale suspensie) en/of
fructose (Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie). Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde
suikers niet kan verdragen of indien u diabeet bent, neem dan contact met hem op alvorens dit
geneesmiddel in te nemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Enterol
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Verstoorde darmflora
Effect Diarree behandelen, Optimaliseert de darmflora
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Probiotica
Generisch middel? not available

Enterol 250mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Enterol 250mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Enterol is op basis van gisten. Hierdoor heeft een antibioticum weinig invloed op Enterol en is het een prima keuze om Enterol samen op te starten bij een antibioticakuur. Op deze manier kan diarree voorkomen worden en de darmflora hersteld worden. 


Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Ja, je mag de Enterol poederzakjes toevoegen aan flesvoeding nadat deze opgewarmd is of je kan het toevoegen aan halfvaste voeding.

Ja, je kan de Enterol capsules openmaken en de inhoud oplossen in water.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.