9,2 / 10
 • Rob uit Castricum schreef:
  Voordelig en snelle service
  Goed, snel geleverd
 • patrick lepelaars uit VALKENSWAARD schreef:
  gewoon goed
  eerste keer wat besteld en het was er snel en het werkte meteen
 • Teuntje uit Dordrecht schreef:
  Eerste keer besteld hier. Zeer goed bevallen.
  Ruime keuze. Goede uitleg bij de producten. Alle artkelen waren goed verpakt. Snelle levering.

Enterol alublister 250mg Capsules 20 stuks

Geneesmiddel op basis van probiotica voor het herstellen van de darmflora of behandelend voor diarree

16,02
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Grotere drukte: levertijd 1-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Enterol 250 mg harde capsules: elke harde capsule bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces
boulardii (minstens 6 miljard levensvatbare cellen).

Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie: elk zakje bevat 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces
boulardii (minstens 6 miljard levensvatbare cellen).
· Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen om diarree door
inname van antibiotica te voorkomen bij personen die voorbestemd zijn om diarree door
Clostridium difficile te ontwikkelen, of een recidief (een nieuwe episode) van diarree te krijgen
veroorzaakt door Clostridium difficile.
· Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules is aangewezen voor de behandeling
van acute diarree bij kinderen tot 12 jaar, ter aanvulling van orale rehydratie.

In geval van twijfel kunt u raad vragen aan uw arts of apotheker.
Zoals elk geneesmiddel kan Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Infecties en parasitaire aandoeningen (ziektes veroorzaakt door een parasiet)
Zeer zelden (< 1/10.000): koorts bij fungemie (aanwezigheid van schimmels in het bloed) met
Saccharomyces boulardii, mycose (ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel/zwam) door
Saccharomyces boulardii.

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock (ernstige systemische allergische reactie waarbij de
vaten zo ver open gaan staan, dat de bloeddruk te laag wordt en er een tekort aan circulerend
bloedvolume ontstaat).

Bloedvataandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): anafylactische shock.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): dyspneu (bemoeilijkte ademhaling).

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): jeuk, exantheem (huiduitslag), Quincke-oedeem (zwelling van het
strottenhoofd met sterke ademhalingsmoeilijkheden). In dat geval meteen een arts roepen.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden (< 1/10.000): verstopping, maagpijn, lucht in de buik (maagpijn en lucht in de buik
werden waargenomen in klinische studies). Die effecten vereisen geen stopzetting van de behandeling.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden (< 1/10.000): dorst.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Enterol 250 mg harde capsules
· De werkzame stof is: 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (minstens 6 miljard
levensvatbare cellen).
· Andere bestanddelen zijn: lactose, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide E171.
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie
· De werkzame stof is: 250 mg gelyofiliseerde Saccharomyces boulardii (minstens 6 miljard
levensvatbare cellen).
· Andere bestanddelen zijn: lactose, fructose, colloïdaal siliciumdioxide en tutti-frutti-aroma.

Hoe ziet Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules eruit en hoeveel
zit er in een verpakking?

Enterol 250 mg harde capsules:
Doos met een glazen flesje dat 10, 20, 50 of 100 harde capsules bevat.
Blisterverpakking (aluminium en aluminium / PVC) met 10,20, 50 of 100 harde capsules.
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie:
Doos met 10, 20, 50 of 100 zakjes.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· als u allergisch bent voor andere gisten,
· als u een centrale veneuze katheter draagt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Aangezien diarree een aanzienlijk verlies van water en zouten tot gevolg kan hebben, is het
belangrijk om voldoende vocht in te nemen.
· Als u Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules mengt met een ijskoude
vloeistof of ijskoud gerecht of met een vloeistof of gerecht dat tot meer dan 50°C wordt
opgewarmd, vermits de activiteit van het geneesmiddel in dit geval kan verminderen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
· In de volgende omstandigheden:
· Een lichaamstemperatuur hoger dan 38°C;
· Hevige buikpijn;
· Aanwezigheid van bloed in de stoelgang;
· Indien de diarree gepaard gaat met braken;
· Indien uw diarree langer dan 3 dagen blijft aanhouden.
· Het zou kunnen dat Saccharomyces boulardii fout positieve uitkomsten geeft bij
microbiologisch onderzoek van de stoelgang.
· Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules kan best niet worden gebruikt
bij patiënten met een zwakke immunologische verdediging (bv. hiv-infectie,
orgaantransplantatie, leukemie, maligne tumor, radiotherapie, chemotherapie, langdurige
behandeling met cortisone in hoge dosering).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules nog andere
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt
ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
De inname van geneesmiddelen tegen schimmelinfecties doet het effect van Enterol 250 mg poeder
voor orale suspensie of harde capsules teniet.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules bevat levende gistcellen. Het mag dus
niet worden gebruikt met:
- een ijskoude vloeistof of ijskoud gerecht
- een vloeistof of gerecht dat tot meer dan 50°C wordt opgewarmd.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Het effect van het geneesmiddel werd niet onderzocht bij zwangere vrouwen of dieren. Het gebruik
van het geneesmiddel wordt dan ook ontraden tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Het effect van het geneesmiddel werd niet onderzocht bij vrouwen die borstvoeding geven of zogende
dieren. Het gebruik van het geneesmiddel wordt dan ook ontraden tijdens de periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie of harde capsules heeft geen invloed op de rijvaardigheid
of het vermogen machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose (Enterol 250 mg harde capsules en poeder voor orale suspensie) en/of
fructose (Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie). Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde
suikers niet kan verdragen of indien u diabeet bent, neem dan contact met hem op alvorens dit
geneesmiddel in te nemen.
Merk Enterol
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Verstoorde darmflora
Effect Diarree behandelen, Optimaliseert de darmflora
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Probiotica
Keyword Darmflora, Diarree, Probiotica
Generisch middel? not available

Enterol alublister 250mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Rob uit Castricum schreef:
  Voordelig en snelle service
  Goed, snel geleverd
 • patrick lepelaars uit VALKENSWAARD schreef:
  gewoon goed
  eerste keer wat besteld en het was er snel en het werkte meteen
 • Teuntje uit Dordrecht schreef:
  Eerste keer besteld hier. Zeer goed bevallen.
  Ruime keuze. Goede uitleg bij de producten. Alle artkelen waren goed verpakt. Snelle levering.